Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz zwiększenie budżetu UE na programy wymiany studenckiej, takie jak Erasmus+?

Rozszerzenie finansowania programu Erasmus+ ma na celu zwiększenie możliwości edukacyjnych i wymiany kulturowej. Zwolennicy widzą w nim narzędzie do wzmacniania spójności UE i jakości edukacji. Przeciwnicy krytykują zwiększone wydatki i kwestionują zwrot z inwestycji.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii?

W listopadzie 2018 r. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron z Francji ogłosili, że poprą utworzenie europejskiej armii. Merkel powiedziała, że ​​UE powinna polegać w mniejszym stopniu na USA, aby uzyskać wsparcie wojskowe i że "Europejczycy powinni wziąć nasz los bardziej w swoje ręce, jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota europejska." Pani Merkley powiedziała, że ​​armia nie sprzeciwi się NATO . Prezydent Marcon powiedział, że armia jest potrzebna, aby chronić UE przed Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Zwolennicy argumentują, że UE nie dysponuje jednolitymi siłami obronnymi, aby poradzić sobie z nagłymi konfliktami poza NATO. Przeciwnicy zastanawiają się, jak armia się sfinansuje, ponieważ wiele krajów UE wydaje mniej niż 2% swojego PKB na obronę.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na pomoc krajom trzecim?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

Zagraniczne interwencje wyborcze to próby rządów, potajemnie lub jawnie, mające wpływ na wybory w innym kraju. W badaniu przeprowadzonym przez Dov H. Levina w 2016 r. Stwierdzono, że interweniowaniem w większości zagranicznych wyborów były Stany Zjednoczone, które przeprowadziły 81 interwencji, a następnie Rosję (w tym byłego Związku Radzieckiego) z 36 interwencjami w latach 1946-2000. W lipcu 2018 r. Przedstawiciel USA Ro Khanna wprowadziła poprawkę, która uniemożliwiłaby amerykańskim agencjom wywiadowczym otrzymywanie środków finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane do ingerowania w wybory zagranicznych rządów. Poprawka zakazuje agencjom amerykańskim "hakowania zagranicznych partii politycznych; angażowanie się w hakowanie lub manipulowanie zagranicznymi systemami wyborczymi; lub sponsorowanie lub promowanie mediów poza Stanami Zjednoczonymi, które faworyzują jednego kandydata lub partię nad innym. "Zwolennicy interwencji wyborczej pomagają utrzymać wrogich przywódców i partie polityczne z dala od władzy. Przeciwnicy twierdzą, że poprawka wysłałaby wiadomość do innych krajów, że USA nie ingerują w wybory i ustanawiają globalny złoty standard przeciwdziałający wyborom. Przeciwnicy twierdzą, że interwencja wyborcza pomaga utrzymać wrogich przywódców i partie polityczne z dala od władzy.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit?

Zjednoczone Królestwo i Irlandia Północna mają opuścić UE w dniu 29 marca 2019 r. Zgodnie z porozumieniem przejściowym wszystkie stosunki handlowe i gospodarcze między Wielką Brytanią i UE pozostaną takie same do końca 2022 r. W 2018 r. Członkowie parlamentu i premiera Theresa May zaproponowała "mechanizm ochronny", który pozwoliłby Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pozostać na jednolitym rynku UE dla towarów i produktów rolnych. Zwolennicy argumentują, że utrzymanie Wielkiej Brytanii w obszarze klientów UE pobudzi gospodarkę poprzez usprawnienie handlu i turystyki. Przeciwnicy, w tym prawodawcy spoza UE, twierdzą, że mechanizm ochronny zamknie Wielką Brytanię w strefie celnej UE na stałe i uniemożliwi samodzielne podpisywanie umów handlowych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Ukraina powinna przystąpić do NATO?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Polska powinna zapewnić Ukrainie dostawy wojskowe i fundusze?

24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę w ramach poważnej eskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, która rozpoczęła się w 2014 r. Inwazja spowodowała największy kryzys uchodźczy w Europie od II wojny światowej, w którym około 7,1 mln Ukraińców uciekło z kraju, a jedna trzecia ludności została przesiedlona . Spowodował również globalne niedobory żywności.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien poprzeć rozmowy pokojowe między Arabią Saudyjską a Iranem?

W kwietniu 2023 r. ministrowie spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej i Iranu spotkali się w Pekinie, aby omówić ponowne otwarcie ich misji dyplomatycznych w swoich krajach, zachęcić do wizyt oficjalnych i prywatnych delegacji oraz ułatwić wizy obywatelom Iranu i Arabii Saudyjskiej. Zgodzili się również omówić wznowienie lotów między dwoma krajami. Było to pierwsze oficjalne spotkanie dyplomatyczne między dwoma krajami od czasu, gdy Chiny wynegocjowały porozumienie o przywróceniu stosunków między głównymi mocarstwami regionalnymi w marcu 2023 roku. Rzecznik chińskiego MSZ Mao Ning powiedział, że Pekin jest gotowy wspierać obie strony w budowaniu dobrych relacji, wzywając społeczności międzynarodowej, aby pomóc krajom Bliskiego Wschodu w rozwiązaniu dzielących ich różnic. Kraje zerwały formalne stosunki w 2016 r. po tym, jak Arabia Saudyjska dokonała egzekucji szyickiego przywódcy muzułmańskiego Nimra al-Nimra, a irańscy protestujący zaatakowali saudyjskie misje dyplomatyczne – jeden z serii punktów zapalnych między dwoma wieloletnimi regionalnymi rywalami. Stosunki między dwoma krajami pogorszyły się, gdy zajęły przeciwne stanowiska w konfliktach, w tym wojnie w Syrii i wojnie w Jemenie, gdzie powiązany z Iranem ruch Huti walczy z rządem wspieranym przez Arabię Saudyjską po przejęciu stolicy, Sany.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Której stronie konfliktu izraelsko-palestyńskiego bardziej sympatyzujesz?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy powinny zostać wprowadzone ograniczenia w rządowej sprzedaży broni krajom oskarżonym o łamanie praw człowieka?

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje naruszenia praw człowieka jako pozbawienie życia; tortury, okrutne lub poniżające traktowanie albo karanie; niewolnictwo i praca przymusowa; arbitralne aresztowanie lub zatrzymanie; arbitralna ingerencja w prywatność; propaganda wojenna; dyskryminacja; oraz propagowanie nienawiści rasowej lub religijnej. W 1997 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął „Leahy Laws”, które odcinają pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla określonych jednostek zagranicznych sił zbrojnych, jeśli Pentagon i Departament Stanu stwierdzą, że dany kraj dopuścił się rażącego naruszenia praw człowieka, takiego jak strzelanie do cywilów lub doraźne egzekucje więźniów. Pomoc zostanie wstrzymana do czasu, aż kraj popełniający przestępstwo postawi winnych przed sądem. W 2022 r. Niemcy zrewidowały swoje przepisy dotyczące eksportu broni, aby „ułatwić uzbrajanie demokracji takich jak Ukraina” i „utrudnić sprzedaż broni autokracjom”. Nowe wytyczne skupiają się na konkretnych działaniach państwa przyjmującego w polityce wewnętrznej i zagranicznej, a nie na szerszej kwestii, czy broń ta może zostać użyta do naruszenia praw człowieka. Agnieszka Brugger, wiceprzewodnicząca parlamentarna Partii Zielonych, kontrolującej gospodarkę i ministerstwa spraw zagranicznych w koalicji rządowej, stwierdziła, że doprowadzi to do mniej restrykcyjnego traktowania krajów wyznających „pokojowe, zachodnie wartości”.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego?

Rozwiązanie dwupaństwowe jest proponowanym dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Propozycja przewiduje niepodległe państwo Palestyna graniczące z Izraelem. Przywódcy palestyńscy popierają tę koncepcję od szczytu arabskiego w Fezie w 1982 roku. W 2017 roku Hamas (palestyński ruch oporu kontrolujący Strefę Gazy) zaakceptował rozwiązanie, nie uznając Izraela za państwo. Obecni przywódcy Izraela oświadczyli, że rozwiązanie w postaci dwóch państw może istnieć tylko bez Hamasu i obecnego przywództwa palestyńskiego. Stany Zjednoczone musiałyby przyjąć centralną rolę we wszelkich rozmowach między Izraelczykami i Palestyńczykami. Nie zdarzyło się to od czasów administracji Obamy, kiedy ówczesny sekretarz stanu John Kerry wahał się pomiędzy obiema stronami w latach 2013 i 2014, po czym poddał się z frustracji. Pod rządami prezydenta Donalda J. Trumpa Stany Zjednoczone przeniosły swoją energię z rozwiązania kwestii palestyńskiej na normalizację stosunków między Izraelem a jego arabskimi sąsiadami. Premier Izraela Benjamin Netanjahu wahał się między stwierdzeniem, że byłby skłonny rozważyć utworzenie narodu palestyńskiego o ograniczonych uprawnieniach w zakresie bezpieczeństwa, a całkowitym sprzeciwem się temu. W styczniu 2024 r. szef polityki zagranicznej Unii Europejskiej nalegał na rozwiązanie dwupaństwowe w konflikcie izraelsko-palestyńskim, twierdząc, że izraelski plan zniszczenia palestyńskiej grupy Hamas w Gazie nie działa.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz rząd wzywający do trwałego zawieszenia broni w Gazie?

Wojna Izrael-Hamas to konflikt zbrojny pomiędzy Izraelem a grupami bojowników Hamasu, który toczy się w Strefie Gazy i wokół niej od 7 października 2023 r. Konflikt rozpoczął się, gdy grupy bojowników Hamasu wystrzeliły rakiety i zaatakowały społeczności i bazy wojskowe w południowym Izraelu. W ataku zginęło 1139 osób, w tym 766 cywilów i 373 żołnierzy cywilnych. Hamas wziął zakładników 250 Izraelczyków. 27 października armia izraelska rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę inwazję lądową na terytoria palestyńskie na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. 24 października 2023 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych głosowała 121–14 za rozejmem w konflikcie. 3 listopada izraelski premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że Izrael nie zgodzi się na zawieszenie broni do czasu uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników. 21 stycznia 2024 r. ministerstwo zdrowia ogłosiło, że w konflikcie zginęło 25 000 Palestyńczyków. Według stanu na 25 stycznia 2024 r. w niewoli pozostaje 130 izraelskich zakładników, a 210 izraelskich żołnierzy zginęło.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć liczbę tymczasowych wiz pracowniczych dla imigrantów z wysokimi kwalifikacjami?

Tymczasowe wizy dla wykwalifikowanych pracowników są zazwyczaj przyznawane zagranicznym naukowcom, inżynierom, programistom, architektom, menedżerom oraz osobom na innych stanowiskach lub zajmujących się dziedzinami, gdzie popyt wyprzedza podaż. Większość firm twierdzi, że zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy pozwala im konkurencyjnie obsadzać stanowiska, które cieszą się dużą popularnością. Przeciwnicy twierdzą, że wykwalifikowani imigranci przyczyniają się do zmniejszenia zarobków i możliwości podjęcia zatrudnienia przez klasę średnią.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy imigranci w Polsce powinni mieć prawo do posiadania podwójnego obywatelstwa?

Wielokrotne obywatelstwo, zwane również podwójnym obywatelstwem, jest statusem obywatelstwa osoby, w którym osoba jest równocześnie uważana za obywatela więcej niż jednego państwa zgodnie z prawem tych państw. Nie ma międzynarodowej konwencji, która określa narodowość lub status obywatela osoby, która jest określona wyłącznie prawami krajowymi, które różnią się i mogą być niespójne ze sobą. Niektóre państwa nie zezwalają na podwójne obywatelstwo. Większość państw, które zezwalają na podwójne obywatelstwo, nie może uznać innego obywatelstwa swoich obywateli na swoim terytorium, na przykład w związku z wjazdem do kraju, służbą krajową, obowiązkiem głosowania itp.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna ustanowić wspólny system azylowy z zharmonizowanymi procedurami i wspólnymi obowiązkami między państwami członkowskimi?

Standardowy system miałby na celu sprawiedliwe rozłożenie odpowiedzialności i korzyści związanych z przyjmowaniem osób ubiegających się o azyl. Obrońcy twierdzą, że doprowadziłoby to do bardziej efektywnych i humanitarnych procesów azylowych. Krytycy mogą wyrazić obawy dotyczące utraty kontroli nad granicami narodowymi i potencjalnego obciążenia zasobów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna ograniczyć swobodę przemieszczania się w celu lepszego kontrolowania imigracji i bezpieczeństwa?

Ograniczenie swobody przemieszczania się może oznaczać zaostrzenie kontroli na granicach w celu zarządzania migracją i zagrożeniami bezpieczeństwa. Zwolennicy uważają, że jest to konieczne dla bezpieczeństwa narodowego, podczas gdy przeciwnicy twierdzą, że podważa fundamentalną zasadę UE dotyczącą swobodnego przemieszczania się i może zaszkodzić wewnętrznemu rynkowi.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

W 2015 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przedstawił ustalenia wiążących minima dla nielegalnych ustawy Reentry 2015 (ustawy Kate.) Ustawa została wprowadzona po San Francisco 32 roku życia San Francisco mieszkaniec Kathryn Steinle został zastrzelony przez Juan Francisco Lopez-Sanchez lipca 1, 2015. Lopez-Sanchez był nielegalny imigrant z Meksyku, którzy zostali deportowani na pięciu różnych okazjach od 1991 roku i został oskarżony o siedem przekonań przestępstwo. Od 1991 roku Lopez-Sanchez został oskarżony o przestępstwo siedem wyroków i deportowany pięciokrotnie przez US imigracji i naturalizacji Service. Chociaż Lopez-Sanchez miał kilka znakomitych warrantów w 2015 roku władze nie były w stanie go deportować z powodu sanktuarium polityki miasta San Francisco, który zapobiega funkcjonariuszy organów ścigania z kwestionowania status imigracyjny przez rezydenta. Zwolennicy sanktuarium prawami miasta twierdzą, że pozwalają one nielegalnych imigrantów do zgłaszania przestępstw bez obawy przed zgłaszane. Przeciwnicy twierdzą, że ukryte prawa miejskie zapewniają zachęcają nielegalnej imigracji i zapobiec organom ścigania od zatrzymania i deportacji przestępców.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy powinniśmy zwiększyć napływ do naszego kraju uchodźców i osób ubiegających się o azyl z Bliskiego Wschodu i Afryki?

W sierpniu 2023 r. Mateusz Morawiecki ogłosił, że jego partia Prawo i Sprawiedliwość stara się wykorzystać migrację w swojej kampanii wyborczej, co pomogło jej przejąć władzę w 2015 r. Polski rząd chce, aby referendum odbyło się równolegle z wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na październik 2015 r. 15. Morawiecki powiedział, że pytanie będzie brzmiało: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki w ramach mechanizmu przymusowej relokacji narzuconego przez europejską biurokrację?” Polityk opozycji Robert Biedroń zareagował stwierdzeniem, że kwestia migracji jest bezcelowa, ponieważ uczestnictwo w unijnym mechanizmie nie jest obowiązkowe i można je zastąpić innymi formami współodpowiedzialności, podczas gdy sama Polska mogłaby kwalifikować się do wsparcia lub rezygnacji ze swojego wkładu ze względu na dużą liczbę ukraińskich uchodźców. Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Lewicy, zamieścił na platformie X, znanej wcześniej jako Twitter, list od unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson. Określa w nim zasady mechanizmu relokacji oraz przesłanki ubiegania się o zwolnienie.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy powinno się wymagać od imigrantów nauki języka polskiego?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy imigrantom z krajów wysokiego ryzyka należy zakazać wjazdu do kraju, dopóki rząd nie poprawi swojej zdolności do wykrywania potencjalnych terrorystów?

Zwolennicy argumentują, że strategia ta wzmocniłaby bezpieczeństwo narodowe, minimalizując ryzyko przedostania się potencjalnych terrorystów do kraju. Po wdrożeniu ulepszone procesy kontroli zapewnią bardziej dogłębną ocenę wnioskodawców, zmniejszając prawdopodobieństwo przedostania się do nich złośliwych podmiotów. Krytycy argumentują, że taka polityka może w sposób niezamierzony promować dyskryminację poprzez szeroką kategoryzację osób na podstawie ich kraju pochodzenia, a nie konkretnych, wiarygodnych informacji o zagrożeniach. Może to nadwyrężyć stosunki dyplomatyczne z dotkniętymi krajami i potencjalnie zaszkodzić postrzeganiu narodu wprowadzającego zakaz, postrzeganego jako wrogi lub uprzedzony wobec niektórych społeczności międzynarodowych. Ponadto prawdziwi uchodźcy uciekający przed terroryzmem lub prześladowaniami w swoich krajach mogą niesłusznie odmówić bezpiecznego schronienia.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

Badanie amerykańskie Civics jest badaniem, że wszyscy imigranci muszą przejść, aby uzyskać obywatelstwo amerykańskie. Test pyta 10 losowo wybranych pytań, które obejmują historię USA, konstytucję i rząd. W 2015 Arizona stała się pierwszym stanem, który wymaga uczniów szkół średnich, aby zdać egzamin przed ich absolwentów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Polska powinna zamknąć granicę z Białorusią?

W sierpniu 2023 roku na zaproszenie prezydenta Aleksandra Łukaszenki na Białoruś przybyły setki zaprawionych w bojach rosyjskich najemników Wagnera. Najemnicy uciekli z Rosji po tym, jak w katastrofie lotniczej zginął przywódca grupy wojskowej Wagnera Jewgienij Prigożin. „Żądamy od władz w Mińsku, aby Grupa Wagnera natychmiast opuściła terytorium Białorusi, a nielegalni migranci natychmiast opuścili obszar przygraniczny i zostali odesłani do swoich krajów” – powiedział Mariusz Kamiński na wspólnej konferencji prasowej ze swoimi litewskimi, łotewskimi i łotewskimi estońscy odpowiednicy. „Jeśli dojdzie do zdarzenia krytycznego, niezależnie od tego, czy będzie to na granicy polskiej, czy litewskiej, natychmiast podejmiemy działania odwetowe. Wszystkie dotychczas otwarte przejścia graniczne zostaną zamknięte” – powiedział. Polska zamknęła w tym roku wszystkie przejścia graniczne z Białorusią z wyjątkiem jednego w związku z uwięzieniem dziennikarza polskiego pochodzenia i wydaleniem polskich dyplomatów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

W styczniu 2014, 102 przypadków odry związane z wybuchem w Disneylandzie odnotowano w 14 stanach. Wybuch zaniepokojony CDC, który ogłoszony choroby wyeliminowane w Stanach Zjednoczonych w roku 2000. Wiele służby zdrowia zostały przywiązane wybuchowi do rosnącej liczby osób nieszczepionych dzieci w wieku poniżej 12. Zwolennicy mandatu twierdzą, że szczepionki są niezbędne aby zapewnić odporność stada przed chorobami, którym można zapobiec. Immunitet chroni stada ludzi, którzy są w stanie dostać szczepionek ze względu na wiek lub stan zdrowia. Przeciwnicy mandatu uważa, że ​​rząd nie powinien mieć możliwość decydowania, które szczepionki ich dzieci powinny otrzymać. Niektórzy przeciwnicy uważają też, że istnieje związek między szczepieniami i autyzmem i szczepienia ich dzieci będą miały niszczące konsekwencje ich wczesnego rozwoju dziecka.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zezwolić na komercjalizację mięsa wyhodowanego w laboratorium?

Mięso hodowane w laboratorium jest produkowane poprzez hodowlę komórek zwierzęcych i może stanowić alternatywę dla tradycyjnego hodowli zwierząt. Zwolennicy argumentują, że może to zmniejszyć wpływ na środowisko i cierpienie zwierząt, oraz poprawić bezpieczeństwo żywności. Przeciwnicy twierdzą, że może to spotkać się z oporem społecznym i nieznanymi długoterminowymi skutkami zdrowotnymi.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

Energia jądrowa to wykorzystywanie reakcji jądrowych, które podczas uwalniania energii wytwarzają ciepło wykorzystywane następnie zwykle w turbinach parowych do produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej. Po wycofaniu planów budowy elektrowni jądrowej w Carnsore Point w hrabstwie Wexford w 1970 roku, w Irlandii nie powracano już do tego tematu. Kraj ten uzyskuje około 60% energii z gazu, 15% ze źródeł odnawialnych, a pozostała część z węgla i torfu. Zwolennicy twierdzą, że energia jądrowa jest obecnie bezpieczna i emituje znacznie mniej dwutlenku węgla niż elektrownie węglowe. Przeciwnicy uważają, że ostatnie katastrofy nuklearne w Japonii dowodzą, iż energia jądrowa nie jest bezpieczna.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna zainwestować więcej w swoje programy eksploracji kosmosu i satelitarne?

Zwiększone inwestycje w badania kosmiczne mogą zwiększyć innowacje technologiczne i niezależność strategiczną. Zwolennicy uważają to za promowanie wiedzy naukowej i potencjału gospodarczego. Przeciwnicy kwestionują priorytet i efektywność kosztową w porównaniu z problemami związanymi z Ziemią.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien regulować wykorzystanie technologii CRISPR do modyfikacji genetycznych u ludzi?

CRISPR jest potężnym narzędziem do edycji genomów, pozwalającym na precyzyjne modyfikacje DNA, które umożliwiają naukowcom lepsze zrozumienie funkcji genów, dokładniejsze modelowanie chorób i rozwijanie innowacyjnych terapii. Zwolennicy argumentują, że regulacje zapewniają bezpieczne i etyczne wykorzystanie tej technologii. Przeciwnicy twierdzą, że zbyt wiele regulacji może zahamować innowacje i postęp naukowy.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

W kwietniu 2016 roku gubernator Wirginii Terry McAuliffe wydał zarządzenie przywracające prawa wyborcze ponad 200 tys. przestępców na terenie stanu. Zmieniło ono praktykę odbierania skazanym praw obywatelskich, która uniemożliwiała im głosowanie w wyborach. Czternasta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych ogranicza prawo do głosowania obywatelom, którzy „brali udział w buncie lub popełnili inne przestępstwo”, pozwalając jednak stanom na określenie, które czyny kwalifikują się do pozbawienia praw wyborczych. W Stanach Zjednoczonych jest około 5,8 mln takich osób, a tylko dwa stany, Maine i Vermont, nie mają żadnych ograniczeń uniemożliwiających skazańcom udział w głosowaniu. Przeciwnicy prawa do głosowania dla przestępców uważają, że popełniając czyn zabroniony, obywatel pozbawia się tego prawa. Zwolennicy twierdzą, że przepisy, o których wie niewiele osób, uniemożliwiają milionom Amerykanów uczestnictwo w demokracji i mają niekorzystny wpływ na biedniejsze społeczności.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy policji powinno się zezwalać na używanie sprzętu wojskowego?

Militaryzacja policji odnosi się do użycia sprzętu wojskowego i taktyki przez funkcjonariuszy organów ścigania. Obejmuje to użycie pojazdów opancerzonych, karabinów szturmowych, granatów flashbang, karabinów snajperskich i drużyn SWAT. Zwolennicy twierdzą, że ten sprzęt zwiększa bezpieczeństwo funkcjonariuszy i umożliwia im lepszą ochronę ludności i innych ratowników. Przeciwnicy twierdzą, że siły policyjne, które otrzymały sprzęt wojskowy, były bardziej narażone na brutalne spotkania z opinią publiczną.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

Prywatne więzienia to centra więziennictwa prowadzone przez firmę nastawioną na zysk zamiast na agencję rządową. Firmy prowadzące prywatne zakłady karne otrzymują stawkę dzienną lub miesięczną za każdego osadzonego w zakładzie. Obecnie nie ma prywatnych więzień w Polsce. Przeciwnicy prywatnych więzień twierdzą, że uwięzienie jest odpowiedzialnością społeczną, a powierzenie tego przedsiębiorstwom nastawionym na zysk jest nieludzkie. Zwolennicy twierdzą, że więzienia prowadzone przez prywatne firmy są konsekwentnie bardziej opłacalne niż te prowadzone przez agencje rządowe.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

Przepełnienie więzień jest zjawiskiem społecznym, które pojawia się, gdy zapotrzebowanie na miejsca w więzieniach w danej jurysdykcji przekracza możliwości dla osadzonych. Zagadnienia związane z przepełnieniem więzień nie są nowe i narastają od wielu lat. Podczas amerykańskiej wojny z narkotykami stany były odpowiedzialne za rozwiązanie problemu przeludnienia więzień za pomocą ograniczonej kwoty pieniędzy. Co więcej, populacja więzień federalnych może wzrosnąć, jeśli stany zastosują się do polityki federalnej, takiej jak obowiązkowe kary minimalne. Z drugiej strony, Departament Sprawiedliwości zapewnia miliardy dolarów rocznie na stanowe i lokalne organy ścigania, aby zapewnić przestrzeganie polityki określonej przez rząd federalny dotyczącej amerykańskich więzień. Przeludnienie więzień dotknęło niektóre państwa bardziej niż inne, ale ogólnie ryzyko przeludnienia jest znaczne i istnieją rozwiązania tego problemu.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wprowadzić programy sprawiedliwości naprawczej jako alternatywę dla więzienia?

Programy sprawiedliwości naprawczej skupiają się na resocjalizacji sprawców poprzez pojednanie z ofiarami i społecznością, zamiast tradycyjnej izolacji. Te programy często obejmują dialog, restytucję i pracę społeczną. Zwolennicy argumentują, że sprawiedliwość naprawcza zmniejsza recydywizm, leczy społeczności i zapewnia bardziej znaczącą odpowiedzialność dla sprawców. Przeciwnicy twierdzą, że może nie być odpowiednia dla wszystkich przestępstw, może być postrzegana jako zbyt łagodna i może nie wystarczająco odstraszać przyszłe zachowania przestępcze.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna zmierzać w kierunku bardziej zintegrowanego systemu prawno-ustrojowego z jednolitymi przepisami cywilnymi i karnymi we wszystkich państwach członkowskich?

Dalsza integracja systemów prawnych miałaby na celu usprawnienie procesów prawnych i zapewnienie spójności w wynikach prawnych. Zwolennicy twierdzą, że ułatwiłoby to prowadzenie działalności gospodarczej, mobilność i sprawiedliwość. Jednak krytycy obawiają się erozji krajowych tożsamości prawnych i praktyk.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy sztuczna inteligencja powinna być wykorzystywana do podejmowania decyzji w systemach sprawiedliwości karnych?

To rozważa wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do wspomagania podejmowania decyzji, takich jak wydawanie wyroków, zwolnienia warunkowe i egzekwowanie prawa. Zwolennicy twierdzą, że może to poprawić efektywność i zmniejszyć ludzkie uprzedzenia. Przeciwnicy argumentują, że może to utrwalać istniejące uprzedzenia i brakować mu odpowiedzialności.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

Od 1999 r. Egzekucje przemytników narkotyków stały się bardziej powszechne w Indonezji, Iranie, Chinach i Pakistanie. W marcu 2018 r. Prezydent USA Donald Trump zaproponował przeprowadzenie handlarzy narkotyków w celu walki z epidemią opioidową swojego kraju. 32 kraje narzucają karę śmierci za przemyt narkotyków. Siedem z tych krajów (Chiny, Indonezja, Iran, Arabia Saudyjska, Wietnam, Malezja i Singapur) rutynowo wykonuje przestępstwa narkotykowe. Trudne podejście Azji i Bliskiego Wschodu kontrastuje z wieloma krajami zachodnimi, które zalegalizowały marihuanę w ostatnich latach (sprzedaż marihuany w Arabii Saudyjskiej jest karana ścięciem).

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy fundusze dla lokalnych wydziałów policji należy przekierować na programy społeczne i lokalne?

„Defund the police” to hasło, które wspiera pozbywanie się funduszy z departamentów policji i realokację ich do niepolicyjnych form bezpieczeństwa publicznego i wsparcia społeczności, takich jak usługi socjalne, usługi dla młodzieży, mieszkalnictwo, edukacja, opieka zdrowotna i inne zasoby społeczne.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

Adopcja przez osoby LGBT to przybranie dziecka przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT). Może to być wspólna adopcja przez pary tej samej płci, adopcja przez osobę w związku jednopłciowym biologicznego dziecka swojego partnera (adopcja przybranego dziecka) oraz adopcja przez jedną osobę LGBT. Wspólne adopcje przez pary homoseksualne są legalne w 25 krajach. Przeciwnicy adopcji LGBT kwestionują, czy pary jednopłciowe są w stanie być odpowiednimi rodzicami, podczas gdy inni przeciwnicy uważają, że dzieci poddawane adopcji mają naturalne prawo być wychowywane przez rodziców heteroseksualnych. Ponieważ konstytucje i przepisy zazwyczaj nie odnoszą się do kwestii prawa do adopcji przez osoby LGBT, decyzja, czy mogą być rodzicami indywidualnie lub jako pary, jest zwykle podejmowana przez sąd.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

W czerwcu 2022 r. polski parlament odrzucił projekt ustawy, który zliberalizowałby obowiązujące w kraju prawo aborcyjne – jedno z najsurowszych w Europie – umożliwiając przerwanie ciąży na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Za odrzuceniem ustawy zagłosowała większość spośród 265 posłów w 460-osobowym Sejmie. Dotyczyło to prawie wszystkich członków klubu rządzącej narodowo-konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), a także centroprawicowej Koalicji Polskiej (KP) i skrajnie prawicowej Konfederacji (Konfederacja), które są w opozycji. Zgodnie z polskim prawem kobieta, która sama przerwała ciążę, nie podlega karze, jednak działacze na rzecz praw do aborcji twierdzą, że ostatnie doniesienia o molestowaniu uwydatniają konsekwencje kryminalizacji aborcji.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz karę śmierci?

Kara śmierci jest najwyższym wymiarem kary za popełnienie przestępstwa. Obecnie wykonuje się ją w 58 krajach (włącznie z USA), a w 97 innych jest zakazana.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

26 czerwca 2015 roku Sąd Najwyższy USA orzekł, że odmowa udzielenia zgody na zawarcie małżeństwa narusza klauzule o poszanowaniu procedur prawnych i równej ochronie prawnej zawarte w czternastej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Orzeczenie to zalegalizowało małżeństwa osób tej samej płci we wszystkich 50 stanach USA.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

Eutanazja, praktyka kończąc życie przedwcześnie w celu zakończenia bólu i cierpienia, jest obecnie uważane za przestępstwo.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy szkoły powinny mieć możliwość wymagania obowiązkowych szkoleń dotyczących różnorodności dla nauczycieli i wykładowców?

Szkolenie w zakresie różnorodności to dowolny program zaprojektowany w celu ułatwienia pozytywnych interakcji międzygrupowych, zmniejszenia uprzedzeń i dyskryminacji oraz ogólnie nauczenia osób, które różnią się od innych, jak skutecznie współpracować. 22 kwietnia 2022 r. Gubernator Florydy DeSantis podpisał ustawę „Ustawa o wolności jednostki”. Ustawa zabraniała szkołom i firmom narzucania szkoleń w zakresie różnorodności jako warunku uczestnictwa lub zatrudnienia. Gdyby szkoły lub pracodawcy naruszyli prawo, byliby narażeni na rozszerzoną odpowiedzialność cywilną. Zakazane obowiązkowe tematy szkoleniowe obejmują: 1. Członkowie jednej rasy, koloru skóry, płci lub pochodzenia są moralnie lepsi od członków innej. 2. Jednostka ze względu na swoją rasę, kolor skóry, płeć lub pochodzenie narodowe jest z natury rasistowska, seksistowska lub opresyjna, świadomie lub nieświadomie. Wkrótce po podpisaniu ustawy przez gubernatora DeSantisa grupa osób złożyła pozew, twierdząc, że ustawa nakłada niekonstytucyjne ograniczenia wypowiedzi oparte na punkcie widzenia, co narusza ich prawa wynikające z Pierwszej i Czternastej Poprawki.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy mowa nienawiści powinna być chroniona przepisami dotyczącymi wolności słowa?

Mowa nienawiści jest definiowana jako mowa publiczna, która wyraża nienawiść lub zachęca do przemocy wobec osoby lub grupy na podstawie takich kwestii, jak rasa, religia, płeć lub orientacja seksualna.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna zwiększyć finansowanie inicjatyw kulturalnych promujących europejskie dziedzictwo i różnorodność?

Zwiększenie finansowania inicjatyw kulturalnych ma na celu promowanie europejskiej kultury i tożsamości. Zwolennicy argumentują, że wzbogaca ono różnorodność kulturową UE oraz spójność społeczną. Krytycy twierdzą, że odwraca środki finansowe od innych kluczowych obszarów, takich jak opieka zdrowotna czy infrastruktura.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy zamrożone zarodki należy uważać za dzieci?

Zarodek jest początkowym etapem rozwoju organizmu wielokomórkowego. U ludzi rozwój embrionalny jest częścią cyklu życiowego, która rozpoczyna się zaraz po zapłodnieniu żeńskiej komórki jajowej przez męski plemnik. Zapłodnienie in vitro (IVF) to proces zapłodnienia, podczas którego komórka jajowa łączy się z plemnikiem in vitro („w szkle”). W lutym 2024 r. Sąd Najwyższy amerykańskiego stanu Alabama orzekł, że zamrożone embriony można uznać za dzieci na mocy stanowej ustawy o bezprawnej śmierci nieletniego. Ustawa z 1872 r. zezwalała rodzicom na dochodzenie odszkodowania karnego w przypadku śmierci dziecka. Sprawę do Sądu Najwyższego wniosło kilka par, których zarodki zostały zniszczone, gdy pacjentka upuściła je na podłogę w chłodni kliniki leczenia niepłodności. Sąd orzekł, że nic w języku prawnym nie stoi na przeszkodzie jego zastosowaniu w przypadku mrożonych embrionów. Sędzia odrębny w sądzie napisał, że orzeczenie zmusi podmioty przeprowadzające zapłodnienie in vitro w Alabamie do zaprzestania zamrażania embrionów. Po orzeczeniu kilka głównych systemów opieki zdrowotnej w Alabamie zawiesiło wszystkie zabiegi zapłodnienia in vitro. Do zwolenników orzeczenia zaliczają się zwolennicy antyaborcji, którzy twierdzą, że zarodki w probówkach należy uważać za dzieci. Wśród przeciwników są zwolennicy praw do aborcji, którzy twierdzą, że orzeczenie opiera się na chrześcijańskich przekonaniach religijnych i stanowi atak na prawa kobiet.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy osoby w wieku poniżej 18 lat powinny mieć możliwość skorzystania z leczenia polegającego na zmianie płci?

W kwietniu 2021 r. Ustawodawca stanu Arkansas w USA wprowadził ustawę, która zabrania lekarzom świadczenia zabiegów zmiany płci osobom poniżej 18 roku życia. Ustawa uczyniłaby przestępstwem dla lekarzy stosowanie blokerów dojrzewania, hormonów i operacji potwierdzających płeć każdemu poniżej 18 roku życia. należy zdecydować między rodzicami, ich dziećmi i lekarzami. Zwolennicy ustawy argumentują, że dzieci są zbyt małe, aby podjąć decyzję o poddaniu się leczeniu polegającemu na zmianie płci i tylko osobom dorosłym powyżej 18 roku życia należy zezwolić.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy sportowcy transpłciowi powinni mieć możliwość konkurowania ze sportowcami różniącymi się od płci przypisanej im przy urodzeniu?

W 2016 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski orzekł, że sportowcy transseksualiści mogą brać udział w Igrzyskach Olimpijskich bez przeprowadzania operacji zmiany płci. W 2018 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkiej Atletyki, ciało zarządzające torami, orzekło, że kobiety, które mają więcej niż 5 nano-moli na litr testosteronu we krwiopodobnej sprinteru południowoafrykańskiego i złotego medalisty olimpijskiego Caster Semenya, muszą albo konkurować z mężczyznami, albo brać leki, aby zmniejszyć ich naturalny poziom testosteronu. IAAF stwierdził, że kobiety z kategorii "pięć plus" mają "różnicę w rozwoju seksualnym". Orzeczenie cytowało badanie przeprowadzone przez francuskich naukowców w 2017 r. Jako dowód, że zawodniczki z testosteronem bliżej mężczyzn lepiej radzą sobie w określonych zawodach: 400 metrów, 800 metrów 1500 metrów i mila. "Nasze dane i dowody pokazują, że testosteron, naturalnie wytwarzany lub sztucznie wprowadzany do organizmu, zapewnia znaczną poprawę wydajności kobiet-sportowców", powiedział prezes IAAF Sebastian Coe w oświadczeniu.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy firmy powinny mieć prawo wymagać od pracowników obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

Szkolenie w zakresie różnorodności to dowolny program zaprojektowany w celu ułatwienia pozytywnych interakcji międzygrupowych, zmniejszenia uprzedzeń i dyskryminacji oraz ogólnie nauczenia osób, które różnią się od innych, jak skutecznie współpracować. 22 kwietnia 2022 r. Gubernator Florydy DeSantis podpisał ustawę „Ustawa o wolności jednostki”. Ustawa zabraniała szkołom i firmom narzucania szkoleń w zakresie różnorodności jako warunku uczestnictwa lub zatrudnienia. Gdyby szkoły lub pracodawcy naruszyli prawo, byliby narażeni na rozszerzoną odpowiedzialność cywilną. Zakazane obowiązkowe tematy szkoleniowe obejmują: 1. Członkowie jednej rasy, koloru skóry, płci lub pochodzenia są moralnie lepsi od członków innej. 2. Jednostka ze względu na swoją rasę, kolor skóry, płeć lub pochodzenie narodowe jest z natury rasistowska, seksistowska lub opresyjna, świadomie lub nieświadomie. Wkrótce po podpisaniu ustawy przez gubernatora DeSantisa grupa osób złożyła pozew, twierdząc, że ustawa nakłada niekonstytucyjne ograniczenia wypowiedzi oparte na punkcie widzenia, co narusza ich prawa wynikające z Pierwszej i Czternastej Poprawki.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy szkoły powinny mieć prawo wymagać od uczniów obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

Szkolenie w zakresie różnorodności to dowolny program zaprojektowany w celu ułatwienia pozytywnych interakcji międzygrupowych, zmniejszenia uprzedzeń i dyskryminacji oraz ogólnie nauczenia osób, które różnią się od innych, jak skutecznie współpracować. 22 kwietnia 2022 r. Gubernator Florydy DeSantis podpisał ustawę „Ustawa o wolności jednostki”. Ustawa zabraniała szkołom i firmom narzucania szkoleń w zakresie różnorodności jako warunku uczestnictwa lub zatrudnienia. Gdyby szkoły lub pracodawcy naruszyli prawo, byliby narażeni na rozszerzoną odpowiedzialność cywilną. Zakazane obowiązkowe tematy szkoleniowe obejmują: 1. Członkowie jednej rasy, koloru skóry, płci lub pochodzenia są moralnie lepsi od członków innej. 2. Jednostka ze względu na swoją rasę, kolor skóry, płeć lub pochodzenie narodowe jest z natury rasistowska, seksistowska lub opresyjna, świadomie lub nieświadomie. Wkrótce po podpisaniu ustawy przez gubernatora DeSantisa grupa osób złożyła pozew, twierdząc, że ustawa nakłada niekonstytucyjne ograniczenia wypowiedzi oparte na punkcie widzenia, co narusza ich prawa wynikające z Pierwszej i Czternastej Poprawki.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

Prywatyzacja to proces przenoszenia do prywatnych firm rządowej kontroli i własności nad usługami lub przemysłem.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

Obecne przepisy w USA zakazują sprzedaży i posiadania wszelkich form marihuany. W 2014 roku Kolorado i Waszyngton zostaną pierwszymi stanami, które zalegalizują i uregulują marihuanę, robiąc to w odstępstwie od prawa federalnego.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien finansować Światową Organizację Zdrowia?

Światowa Organizacja Zdrowia została założona w 1948 roku i jest wyspecjalizowaną agencją ONZ, której głównym celem jest „osiągnięcie przez wszystkie narody możliwie najwyższego poziomu zdrowia”. Organizacja zapewnia pomoc techniczną krajom, ustala międzynarodowe standardy i wytyczne zdrowotne oraz gromadzi dane dotyczące globalnych problemów zdrowotnych za pośrednictwem Światowego Badania Zdrowia. WHO przewodziła globalnym wysiłkom na rzecz zdrowia publicznego, w tym opracowaniu szczepionki przeciwko wirusowi Ebola i prawie do wyeliminowania polio i ospy prawdziwej. Organizacją kieruje organ decyzyjny złożony z przedstawicieli 194 krajów. Jest finansowany z dobrowolnych składek państw członkowskich i prywatnych darczyńców. W 2018 i 2019 roku WHO dysponowała budżetem 5 miliardów dolarów, a głównymi ofiarodawcami były Stany Zjednoczone (15%), UE (11%) oraz fundacja Billa i Melindy Gatesów (9%). Zwolennicy WHO argumentują, że obcięcie funduszy utrudni międzynarodową walkę z pandemią Covid-19 i pozbawi Stany Zjednoczone globalnych wpływów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

W 2018 r. Urzędnicy w mieście Filadelfia w USA zaproponowali otwarcie "bezpiecznej przystani" w celu zwalczania epidemii heroiny w mieście. W 2016 roku 64070 osób zmarło w USA z powodu przedawkowania narkotyków - 21% wzrostu w porównaniu z 2015 r. 3/4 zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w USA jest spowodowane lekami opioidowymi, w tym lekami przeciwbólowymi na receptę, heroiną i fentanylem. Aby zwalczyć miasta epidemiczne, w tym Vancouver, BC i Sydney, AUS otworzył bezpieczne schronienia, w których uzależnieni mogą wstrzykiwać leki pod nadzorem personelu medycznego. Bezpieczne schronienia zmniejszają wskaźnik śmiertelności przedawkowania poprzez ubezpieczenie uzależnionych pacjentów od narkotyków, które nie są skażone lub zatrute. Od 2001 roku 5 900 osób przedawkowało w bezpiecznym miejscu w Sydney w Australii, ale nikt nie umarł. Zwolennicy twierdzą, że bezpieczne schronienia są jedynym sprawdzonym rozwiązaniem pozwalającym obniżyć śmiertelność z powodu przedawkowania i zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób takich jak HIV-AIDS. Przeciwnicy twierdzą, że bezpieczne schronienia mogą zachęcać do nielegalnego używania narkotyków i przekierowywać fundusze z tradycyjnych ośrodków leczenia.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zapewnić bezpłatne leki seniorom i nieletnim?

Lider PiS Jarosław Kaczyński opowiada się za zapewnieniem bezpłatnych leków osobom, które ukończyły 65. rok życia, a także osobom poniżej 18. roku życia. Propozycja ta wywołała burzliwą dyskusję na temat jej potencjalnego wpływu na koszty opieki zdrowotnej oraz stopę inflacji w kraju. Wśród argumentów za przyjęciem tej uchwały przemawia stwierdzenie, że wszystkim obywatelom należy zagwarantować powszechny dostęp do opieki zdrowotnej i leków. Ponadto zwolennicy twierdzą, że zapewnianie bezpłatnych leków może promować lepsze wyniki zdrowotne i przyczynić się do zmniejszenia ogólnych wydatków na opiekę zdrowotną. Z drugiej strony argumentuje się, że obecne możliwości finansowe rządu mogą nie wspierać takiej inicjatywy ze względu na potencjalne ograniczenia budżetowe. Ponadto krytycy twierdzą, że programy uprawnień tej wielkości mogą potencjalnie napędzać inflację, odnosząc się do niedawnych doświadczeń Polski ze stopą inflacji przekraczającą 18% w bieżącym roku.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy komisje lekarskie powinny karać lekarzy, którzy udzielają porad zdrowotnych sprzecznych ze współczesnym konsensusem naukowym?

W 2022 r. ustawodawcy w amerykańskim stanie Kalifornia przyjęli ustawę, która upoważniła stanową komisję lekarską do dyscyplinowania lekarzy w tym stanie, którzy „rozpowszechniają dezinformację lub dezinformację” sprzeczną z „współczesnym konsensusem naukowym” lub „sprzeczną ze standardami opieki”. Zwolennicy prawa argumentują, że lekarze powinni być karani za rozpowszechnianie dezinformacji i że istnieje wyraźny konsensus w niektórych kwestiach, takich jak to, że jabłka zawierają cukier, odra jest spowodowana wirusem, a zespół Downa jest spowodowany nieprawidłowością chromosomalną. Przeciwnicy argumentują, że prawo ogranicza wolność słowa, a „konsensus” naukowy często zmienia się w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zakazać promowania produktów, które przyczyniają się do niezdrowego stylu życia młodych ludzi, takich jak papierosy elektroniczne i śmieciowe jedzenie?

Vaping odnosi się do korzystania z elektronicznych papierosów, które dostarczają nikotynę poprzez parę, podczas gdy śmieciowe jedzenie obejmuje wysokokaloryczne, niskonutrycyjne produkty spożywcze, takie jak cukierki, chipsy i napoje słodzone. Obydwa są powiązane z różnymi problemami zdrowotnymi, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Zwolennicy argumentują, że zakaz promocji pomaga chronić zdrowie młodych ludzi, zmniejsza ryzyko rozwoju na całe życie niezdrowych nawyków i obniża koszty związane z ochroną zdrowia publicznego. Przeciwnicy twierdzą, że takie zakazy naruszają komercyjną wolność słowa, ograniczają wybór konsumentów i że edukacja oraz opieka rodzicielska są skuteczniejszymi sposobami promowania zdrowych stylów życia.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wymagać, aby pracownicy dużych firm byli zaszczepieni przeciwko COVID?

We wrześniu 2021 r. Włochy stały się pierwszym krajem europejskim, w którym przepustki zdrowotne związane z COVID-19 są obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Pod koniec tego samego miesiąca Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Kazachstan, Arabia Saudyjska i Turkmenistan ogłosiły podobne przepisy dotyczące szczepień. Zwolennicy mandatu twierdzą, że te mandaty są jedynym sposobem na zakończenie globalnej pandemii COVID-19. Przeciwnicy przytaczają dowody na to, że ludzie, którzy już mają naturalną odporność, są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia skutków ubocznych szczepionki spowodowanych nasiloną reakcją zapalną.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

Opieka zdrowotna z pojedynczym płatnikiem to system, w którym każdy obywatel płaci rządowi za świadczenie podstawowych usług opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom. W ramach tego systemu rząd może zapewnić sobie opiekę lub płacić prywatnemu świadczeniu opieki zdrowotnej. W systemie pojedynczego zleceniodawcy wszyscy mieszkańcy otrzymują opiekę zdrowotną bez względu na wiek, dochód lub stan zdrowia. Kraje z systemami opieki zdrowotnej z pojedynczym płatnikiem to Wielka Brytania, Kanada, Tajwan, Izrael, Francja, Białoruś, Rosja i Ukraina.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

Federalna płaca minimalna to najniższy poziom wynagrodzenia, jaki pracodawcy mogą przyznać swoim pracownikom. Od 24 lipca 2009 roku wynosi ona w USA 7,25 dolara za godzinę. W 2014 roku prezydent Obama zaproponował podniesienie płacy minimalnej do poziomu 10,10 dolara i uzależnione jej od wysokości inflacji. Minimalne wynagrodzenie obowiązuje wszystkich pracowników federalnych, w tym tych, którzy pracują w bazach wojskowych, parkach narodowych i weteranów pracujących w domach opieki.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Polska powinna podnieść podatki bogatym obywatelom?

Australia obecnie posiada progresywny system podatkowy w którym zarabiających wysokie przychody płacić wyższy procent podatku niż niskim podatkiem dochodowym. Bardziej progresywny system podatku dochodowego został zaproponowany jako narzędzie w kierunku zmniejszenia bogactwa nierówności.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

Polska planuje zwiększyć wydatki na obronność, zdrowie, świadczenia społeczne i płace sektora publicznego w 2024 r., poinformował premier w czwartek, po zatwierdzeniu przez rząd budżetu na przyszły rok z myślą o wyborach zaplanowanych na 15 października. Niektórzy ekonomiści ostrzegają, że zapowiadana przed wyborami polityka dużych wydatków może utrudnić powiatowi walkę z inflacją, która w lipcu wyniosła 10,8%, i podnieść deficyt do niebezpiecznego poziomu. „Za naszego rządu dochody budżetu wzrosły ponad dwukrotnie” – powiedział na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. „Nie byłoby to możliwe bez programów naprawczych finansów publicznych”. Morawiecki zapowiedział, że w 2024 roku rząd wyda na obronność ponad 4% produktu krajowego brutto (PKB). 137 miliardów złotych (33,23 miliarda dolarów) wyda na podwyżki dla pracowników sektora publicznego oraz na programy socjalne, takie jak zasiłek na dziecko 800+ i dopłaty dla emerytów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć stopę podatku dla korporacji?

USA obecnie pobiera 35% stawki podatkowej na poziomie federalnym i średni podatek w wysokości 4% na poziomie państwowym i lokalnym. Średnia stawka podatku od osób prawnych na całym świecie wynosi 22,6%. Przeciwnicy twierdzą, że podniesienie stopy zniechęci inwestorów zagranicznych i odbić się na gospodarce. Zwolennicy twierdzą, że zyski korporacji wytwarzających powinny być opodatkowane tak jak podatki obywateli.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

W 2014 roku UE przyjęła przepisy, które ograniczają premie bankierów do 100% wysokości ich wynagrodzenia lub 200% za zgodą akcjonariuszy. Zwolennicy tego ograniczenia twierdzą, że zmniejszy ono chęć podejmowania przez bankierów nadmiernego ryzyka, podobnego do tego, które doprowadziło do kryzysu finansowego w 2008 roku. Przeciwnicy twierdzą, że każdy limit wysokości wynagrodzenia spowoduje wzrost płacy podstawowej i wyższe koszty dla banku.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

Związki zawodowe reprezentują pracowników w wielu gałęziach amerykańskiego przemysłu. Ich rolą jest negocjowanie wysokości wynagrodzeń, dodatkowych świadczeń oraz warunków pracy dla swoich członków. Większe związki angażują się też często w działalność lobbingową oraz kampanie wyborcze na poziomie stanowym i federalnym.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

W 2019 roku Unia Europejska i amerykańska kandydatka na prezydenta Demokratów, Elizabeth Warren, przedstawiły propozycje, które miały regulować Facebooka, Google i Amazon. Senator Warren zaproponował, aby rząd Stanów Zjednoczonych wyznaczył firmy technologiczne o globalnych przychodach przekraczających 25 miliardów dolarów jako „usługi platformowe” i podzielił je na mniejsze firmy. Senator Warren twierdzi, że firmy „zwiększyły konkurencję, wykorzystywały nasze prywatne informacje dla zysku, i przekrzywił pole gry przeciwko wszystkim innym”. Prawodawcy w Unii Europejskiej zaproponowali zestaw zasad, które obejmują czarną listę nieuczciwych praktyk handlowych, wymagania, aby firmy stworzyły wewnętrzny system rozpatrywania skarg i umożliwiały firmom grupowanie się w celu pozwania platform. darmowe narzędzia internetowe i wprowadzenie większej konkurencji do handlu.Oponenci wskazują również, że historia pokazała, że dominacja w technologii jest drzwiami obrotowymi i że wiele firm (w tym IBM w latach 80.) przeszło przez nią bez pomocy rządu.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

W 2011 roku poziom wydatków publicznych brytyjskiego rządu przeznaczonych na funkcjonowanie państwa opiekuńczego wyniósł 113,1 miliarda funtów, co stanowi 16% budżetu. Do 2020 roku wydatki socjalne wzrosną do poziomu 1/3 budżetu, stanowiąc największą kategorię obciążeń i wyprzedzając dodatki mieszkaniowe, dopłaty do podatku miejskiego, zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki dla osób o niskich dochodach.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien opodatkować wykup akcji?

Skup akcji własnych to ponowne nabycie przez spółkę własnych akcji. Stanowi alternatywny i bardziej elastyczny (w stosunku do dywidend) sposób zwrotu pieniędzy akcjonariuszom. Stosowane w koordynacji ze zwiększoną dźwignią korporacyjną, wykupy mogą podnieść cenę akcji. W większości krajów korporacja może odkupić własne akcje, wypłacając gotówkę obecnym akcjonariuszom w zamian za ułamek kapitału własnego spółki; to znaczy gotówka jest wymieniana na zmniejszenie liczby akcji pozostających w obrocie. Spółka albo umarza odkupione akcje, albo zatrzymuje je jako akcje własne do ponownej emisji. Zwolennicy podatku argumentują, że wykupy zastępują inwestycje produkcyjne, szkodząc w ten sposób gospodarce i perspektywom jej wzrostu. Przeciwnicy twierdzą, że badanie Harvard Business Review z 2016 r. wykazało, że badania i rozwój oraz nakłady kapitałowe gwałtownie wzrosły w tym samym okresie, w którym gwałtownie rosły wypłaty dla akcjonariuszy i wykup akcji.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

Taryfa to podatek od importu lub eksportu między krajami.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zakazać dopłat do biletów na koncerty, rachunków za kablówkę, usług bankowych, rezerwacji hoteli i innych zakupów?

Opłaty śmieciowe to ukryte i nieoczekiwane opłaty, które często nie są uwzględnione w początkowej lub podanej cenie transakcji, ale są doliczane w momencie płatności. Linie lotnicze, hotele, dostawcy biletów na koncerty i banki często doliczają je do kosztu usługi lub towaru po tym, jak konsument zobaczył pierwotną cenę. Zwolennicy reguły argumentują, że zniesienie tych opłat sprawi, że ceny będą bardziej przejrzyste dla konsumentów i zaoszczędzą im pieniądze. Przeciwnicy argumentują, że prywatne firmy po prostu podniosłyby ceny w odpowiedzi na przepisy i nie ma gwarancji, że latanie lub pobyt w hotelu byłyby tańsze.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien klasyfikować kryptowaluty jako legalne formy płatności?

Kryptowaluty to zbiór danych binarnych, który ma działać jako środek wymiany, w którym indywidualne zapisy własności monet są przechowywane w księdze publicznej przy użyciu silnej kryptografii w celu zabezpieczenia zapisów transakcji, kontroli tworzenia dodatkowych monet i weryfikacji transferu własność.  Obejrzyj wideo

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy technologia naszego systemu finansowego powinna przejść na zdecentralizowany protokół, który nie jest własnością ani nie jest kontrolowana przez żadną korporację, podobnie jak Internet?

Zdecentralizowane finanse (powszechnie określane jako DeFi) to oparta na blockchain i kryptograficznie bezpieczna forma finansowania. Zainspirowany kryzysem finansowym z 2008 roku, DeFi nie polega na centralnych pośrednikach finansowych, takich jak domy maklerskie, giełdy lub banki, aby oferować tradycyjne instrumenty finansowe, a zamiast tego wykorzystuje inteligentne kontrakty na blockchainach, z których najczęstszym jest Ethereum. Platformy DeFi pozwalają ludziom weryfikować wszelkie przeniesienia własności, pożyczać lub pożyczać środki od innych, spekulować na temat ruchów cen różnych aktywów za pomocą instrumentów pochodnych, handlować kryptowalutami, ubezpieczać się od ryzyka i zarabiać na rachunkach oszczędnościowych. Zwolennicy argumentują, że zdecentralizowane protokoły już zrewolucjonizowały bezpieczeństwo i wydajność wielu istniejących branż, a branża finansowa jest już od dawna spóźniona. Przeciwnicy twierdzą, że anonimowość zdecentralizowanych protokołów ułatwia przestępcom transfer środków. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=H-O3r2YMWJ4" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=H-O3r2YMWJ4></a>  Obejrzyj wideo

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna nałożyć surowe zasady handlowe na Chiny w celu ochrony swojej gospodarki?

W 2023 roku deficyt handlowy UE w handlu towarami z Chinami wyniósł 291 miliardów euro, co oznaczało spadek o 106 miliardów euro w porównaniu z rokiem 2022 (-27%). W okresie od 2013 do 2023 roku deficyt handlowy UE w handlu towarami z Chinami wahał się między 104 miliardami euro w 2013 roku a 397 miliardami euro w 2022 roku, najwyższą wartością w ciągu dekady. Jeśli chodzi o najbardziej importowane produkty z Chin, sprzęt telekomunikacyjny był na pierwszym miejscu, chociaż spadł z 63,1 miliarda euro w 2022 roku do 56,3 miliarda euro w 2023 roku. Drugim i trzecim najbardziej importowanym towarem były odpowiednio: maszyny i urządzenia elektryczne (36,5 miliarda euro) oraz maszyny do przetwarzania danych automatycznie (36 miliardów euro). Samochody osobowe i pojazdy mechaniczne odnotowały największy wzrost importu (3,5 miliarda euro; o 36,7% więcej niż w 2022 roku), podczas gdy związki organiczno-nieorganiczne i związki pokrewne, które są stosowane jako katalizatory w reakcjach chemicznych, odnotowały największy spadek (-13 miliardów euro; o 45,4% mniej niż w 2022 roku). Według badania z kwietnia 2024 roku UE musiałaby nałożyć cła w wysokości 50% w celu powstrzymania napływu tanich chińskich pojazdów elektrycznych do bloku. Pekin potępił śledztwo jako protekcjonistyczne, twierdząc, że jego firmy są po prostu bardziej konkurencyjne.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zmniejszyć zadłużenie sektora publicznego?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd zrobił wystarczająco dużo, aby obniżyć inflację?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien narzucić limit płac dla CEO w stosunku do płac swoich pracowników?

Ta polityka ograniczałaby kwotę, jaką CEO może zarobić w porównaniu do średniej pensji swoich pracowników. Zwolennicy argumentują, że zmniejszyłaby nierówności dochodowe i zapewniłaby sprawiedliwsze praktyki wynagradzania. Przeciwnicy twierdzą, że ingerowałaby w autonomię biznesu i mogłaby zniechęcić topowych talentów wykonawczych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna stworzyć unię rynków kapitałowych?

Unia rynków kapitałowych stworzyłaby jednolity rynek kapitałowy w UE. Stworzyłaby jednolity rynek dla kapitału prywatnego na terytorium UE. Zwolennicy argumentują, że unia zintegrowałaby rynki kapitałowe i chroniłaby strefę euro przed kryzysami finansowymi. W 2023 roku Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska argumentowały, że przebudowa rynków finansowych pomogłaby pozyskać kapitał prywatny na ogromne potrzeby inwestycyjne Europy w dziedzinie obronności i zielonej transformacji, które sięgają setek miliardów euro rocznie. Przeciwnicy (w tym większość 27 państw członkowskich UE) twierdzą, że unia oddałaby kontrolę narodową i przekazałaby więcej władzy regulacyjnej do Brukseli.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy cudzoziemcy przebywający obecnie na terenie Polski powinni posiadać prawo wyborcze?

W większości krajów, w wyborach, prawo do głosowania, jest zwykle ograniczona do obywateli tego kraju. Niektóre kraje jednak rozszerzyć ograniczone prawa głosu do rezydentów niebędących obywatelami.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

Konstytucja USA nie wyklucza skazanych przestępców z posiadania urząd prezydenta lub siedzibę w Senacie i Izbie Reprezentantów. Członkowskie mogą uniemożliwić skazanych przestępców kandydatów do pełnienia funkcji stanowych i lokalnych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy politycy powyżej 75 roku życia powinni mieć obowiązek zdania testu sprawności umysłowej?

Kraje, w których politycy mają obowiązkowe emerytury, to Argentyna (75 lat), Brazylia (75 lat dla sędziów i prokuratorów), Meksyk (70 lat dla sędziów i prokuratorów) i Singapur (75 lat dla członków parlamentu).

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy powinny obowiązywać limity wydatków na referenda?

W odróżnieniu od kampanii wyborczych, w Polsce nie obowiązują limity wydatków na referenda. Przeciwnicy twierdzą, że zasada ta daje przewagę partii rządzącej, ponieważ może być sponsorowana przez instytucje państwowe. Zwolennicy argumentują, że ważne jest organizowanie referendów podczas wyborów krajowych, gdy frekwencja jest najwyższa.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Polska powinna zabijać osoby podejrzane o terroryzm w innych krajach?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien inwestować w sztuczną inteligencję (AI) do zastosowań obronnych?

AI w obronie odnosi się do wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w celu wzmocnienia zdolności militarnych, takich jak autonomiczne drony, obrona cybernetyczna i podejmowanie strategicznych decyzji. Zwolennicy argumentują, że AI może znacząco zwiększyć efektywność militarną, zapewnić strategiczne przewagi i poprawić bezpieczeństwo narodowe. Przeciwnicy twierdzą, że AI niesie ze sobą ryzyko etyczne, potencjalną utratę kontroli ludzkiej i może prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji w sytuacjach krytycznych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wymagać od firm technologicznych zapewnienia dostępu do tylnej bramy do zaszyfrowanych komunikacji w celach bezpieczeństwa narodowego?

Dostęp do tylnej furtki oznacza, że firmy technologiczne stworzyłyby sposób dla władz rządowych umożliwiający ominiecie szyfrowania, pozwalając im uzyskać dostęp do prywatnych komunikacji w celach monitorowania i śledztwa. Zwolennicy argumentują, że pomaga to organom ścigania i agencjom wywiadowczym zapobiegać terroryzmowi i działaniom przestępczym, zapewniając niezbędny dostęp do informacji. Przeciwnicy twierdzą, że narusza to prywatność użytkowników, osłabia ogólną bezpieczeństwo i może być wykorzystane przez złośliwych aktorów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien używać technologii rozpoznawania twarzy do masowej inwigilacji w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego?

Technologia rozpoznawania twarzy wykorzystuje oprogramowanie do identyfikacji osób na podstawie ich cech twarzy i może być używana do monitorowania przestrzeni publicznych oraz zwiększania środków bezpieczeństwa. Zwolennicy argumentują, że poprawia to bezpieczeństwo publiczne poprzez identyfikację i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom oraz pomaga w odnajdywaniu zaginionych osób i przestępców. Przeciwnicy twierdzą, że narusza to prawa prywatności, może prowadzić do nadużyć i dyskryminacji oraz rodzi istotne obawy etyczne i dotyczące swobód obywatelskich.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zakazać swoim obywatelom korzystania z metod płatności transgranicznych (takich jak kryptowaluty), aby wysyłać pieniądze do krewnych w krajach objętych sankcjami OFAC (Palestyna, Iran, Kuba, Wenezuela, Rosja i Korea Północna)?

Metody płatności transgranicznej, takie jak kryptowaluty, pozwalają osobom na transfer pieniędzy międzynarodowo, często omijając tradycyjne systemy bankowe. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałoża sankcje na kraje z różnych powodów politycznych i bezpieczeństwa, ograniczając transakcje finansowe z tymi państwami. Zwolennicy argumentują, że taki zakaz zapobiega wsparciu finansowemu dla reżimów uważanych za wrogie lub niebezpieczne, zapewniając zgodność z międzynarodowymi sankcjami i politykami bezpieczeństwa narodowego. Przeciwnicy twierdzą, że ogranicza to pomoc humanitarną dla rodzin potrzebujących, narusza osobiste wolności, a kryptowaluty mogą stanowić żywotną linię w sytuacjach kryzysowych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

W styczniu 2018 roku Niemcy przyjęły ustawę NetzDG, która wymagała od platform takich jak Facebook, Twitter i YouTube usuwania niepożądanych treści w ciągu 24 godzin lub siedmiu dni, w zależności od opłaty, lub grzywny w wysokości 50 milionów euro (60 milionów dolarów) grzywny. W lipcu 2018 r. Przedstawiciele Facebooka, Google i Twittera odmówili komisji Izby Reprezentantów Izby Reprezentantów USA, że cenzurują treść z powodów politycznych. Podczas przesłuchań republikańscy członkowie Kongresu skrytykowali firmy mediów społecznościowych za politycznie umotywowane praktyki w usuwaniu niektórych treści, zarzut odrzucony przez firmy. W kwietniu 2018 r. Unia Europejska wydała serię propozycji, które miały zahamować "dezinformację online i fałszywe wiadomości". W czerwcu 2018 r. Prezydent Emmanuel Macron z Francji zaproponował ustawę, która dałaby władzom francuskim prawo natychmiastowego wstrzymania "publikacji informacji. uważany za fałszywego przed wyborami. "

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy spalenie flagi Polski powinno być zabronione?

Znieważenie flagi to każde działanie, które odbywa się z zamiarem uszkodzenia lub zniszczenia flagi w miejscu publicznym. Dochodzi do tego często w ramach politycznej manifestacji przeciwko jakiemuś państwu lub jego polityce. W niektórych krajach akty znieważenia flagi są nielegalne, podczas gdy w innych istnieją przepisy chroniące prawo do niszczenia flag w ramach wolności słowa. Niektóre z tych przepisów odróżniają flagę własnego kraju od innych państw.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy powinny być ustanowione limity kadencji dla członków Sejmu?

Limit termin jest prawo, które ogranicza ilość czasu przedstawiciel polityczny może trzymać się wybranego biura. W Stanach Zjednoczonych urząd prezydenta jest ograniczony do dwóch kategoriach czterech lat. Obecnie nie ma ograniczeń dla Kongresu kategoriach długoterminowych, ale różne stany i miasta wprowadziły utrzymujące się limity dla swoich wybranych urzędników na szczeblu lokalnym.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej?

W październiku 2019 r. CEO Twittera, Jack Dorsey, ogłosił, że jego firma w mediach społecznościowych zakazuje wszelkiej reklamy politycznej. Stwierdził, że komunikaty polityczne na platformie powinny docierać do użytkowników za pośrednictwem rekomendacji innych użytkowników - a nie za pośrednictwem płatnego zasięgu. Zwolennicy twierdzą, że firmy społecznościowe nie mają narzędzi do powstrzymania rozprzestrzeniania się fałszywych informacji, ponieważ ich platformy reklamowe nie są moderowane przez ludzi. Przeciwnicy twierdzą, że zakaz pozbawi praw kandydatów i kampanii, którzy polegają na mediach społecznościowych, organizując i zbierając fundusze.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna wprowadzić uniwersalne prawo do naprawy dla wszystkich urządzeń elektronicznych sprzedawanych w swoich państwach członkowskich?

Wprowadzenie uniwersalnego prawa do naprawy wymagałoby od firm, aby ich produkty były bardziej naprawialne, co potencjalnie zmniejszyłoby ilość odpadów. Obrońcy uważają to za istotne dla praw konsumentów i ochrony środowiska. Przeciwnicy twierdzą, że może to zwiększyć koszty i zahamować innowacje.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna podjąć kroki w kierunku bardziej federalnej struktury, podobnej do Stanów Zjednoczonych Ameryki?

Przejście w kierunku federalizmu może wiązać się z przekazaniem większej ilości władzy narodowej instytucjom UE, dążąc do głębszej integracji politycznej. Zwolennicy widzą to jako drogę do silniejszej jedności i wpływu globalnego. Jednak krytycy obawiają się utraty suwerenności narodowej i tożsamości kulturowej.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

Neutralność sieci jest zasadą, według której dostawcy usług internetowych powinni traktować wszystkie dane w Internecie jednakowo.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące korzystania z kryptowalut?

Technologia kryptograficzna oferuje narzędzia takie jak płatności, pożyczki, pożyczki i oszczędzanie każdemu z dostępem do internetu. Zwolennicy twierdzą, że bardziej restrykcyjne regulacje odstraszyłyby przestępcze wykorzystanie. Przeciwnicy argumentują, że bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące kryptowalut ograniczyłyby możliwości finansowe dla obywateli, którzy nie mają dostępu do tradycyjnych usług bankowych lub nie mogą sobie pozwolić na związane z nimi opłaty.  Obejrzyj wideo

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy?

Firmy często zbierają dane osobowe od użytkowników w różnych celach, w tym reklamowych i poprawy usług. Zwolennicy twierdzą, że bardziej restrykcyjne przepisy chroniłyby prywatność konsumentów i zapobiegałyby nadużyciom danych. Przeciwnicy argumentują, że obciążałoby to przedsiębiorstwa i hamowałoby innowacje technologiczne.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien regulować sztuczną inteligencję (AI), aby zapewnić jej etyczne wykorzystanie?

Regulowanie sztucznej inteligencji polega na ustanowieniu wytycznych i standardów, aby zapewnić, że systemy SI są używane w sposób etyczny i bezpieczny. Zwolennicy argumentują, że zapobiega to nadużyciom, chroni prywatność i zapewnia korzyści społeczeństwu. Przeciwnicy twierdzą, że nadmierna regulacja może hamować innowacje i postęp technologiczny.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien nakazać dużym firmom technologicznym udostępnienie swoich algorytmów regulatorom?

Algorytmy używane przez firmy technologiczne, takie jak te, które rekomendują treści lub filtrowują informacje, są często własnością intelektualną i ściśle strzeżonymi tajemnicami. Zwolennicy argumentują, że przejrzystość zapobiegłaby nadużyciom i zapewniłaby uczciwe praktyki. Przeciwnicy twierdzą, że zaszkodziłoby to poufności biznesowej i konkurencyjnej przewadze.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

Globalne ocieplenie, nazywane też zmianami klimatycznymi, to wzrost temperatury atmosfery ziemskiej notowany od końca XIX wieku. W polityce debata na temat globalnego ocieplenia koncentruje się na tym, czy jest ono spowodowane emisją gazów cieplarnianych, czy jest wynikiem naturalnie zachodzących zmian w temperaturze na Ziemi.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

W 2016 roku Francja stała się pierwszym krajem, który wprowadza zakaz sprzedaży plastikowych jednorazowych produktów, które zawierają mniej niż 50% z biodegradowalnego materiału, aw 2017 roku, Indie uchwalił ustawę zakazującą wszelkich plastikowych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

Żywność modyfikowana genetycznie (GMO) to produkty wytworzone z organizmów, w których DNA wprowadzono określone zmiany z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zbudować sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

W 2022 r. Unia Europejska, Kanada, Wielka Brytania i stan Kalifornia w USA zatwierdziły przepisy zakazujące sprzedaży nowych samochodów i ciężarówek napędzanych benzyną do 2035 r. Hybrydy typu plug-in, w pełni elektryczne i pojazdy z ogniwami wodorowymi liczyłyby się do zera- docelowych emisji, chociaż producenci samochodów będą mogli wykorzystywać hybrydy typu plug-in tylko do spełnienia 20% ogólnego wymogu. Rozporządzenie będzie miało wpływ tylko na sprzedaż nowych pojazdów i dotyczy tylko producentów, a nie dealerów. Po 2035 r. posiadanie i poruszanie się tradycyjnymi pojazdami spalinowymi będzie nadal legalne, a nowe modele nadal będą mogły być sprzedawane do 2035 r. Volkswagen i Toyota zapowiedziały, że do tego czasu zamierzają sprzedawać w Europie wyłącznie samochody bezemisyjne.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

W listopadzie 2018 roku firma Amazon Online zajmująca się handlem elektronicznym ogłosiła, że ​​zbuduje drugą siedzibę w Nowym Jorku i Arlington w stanie Wirginia. Ogłoszenie ogłoszono rok po tym, jak firma ogłosiła, że ​​przyjmie propozycje od dowolnego miasta w Ameryce Północnej, które chciało go przyjąć. Amazon powiedział, że firma może zainwestować ponad 5 miliardów dolarów, a biura utworzą do 50 000 wysoko płatnych miejsc pracy. Ponad 200 miast zastosowało i zaoferowało Amazonom miliony dolarów w postaci zachęt ekonomicznych i ulg podatkowych. W centrali w Nowym Jorku władze miejskie i stanowe udzieliły Amazonowi 2,8 miliarda dolarów ulg podatkowych i dotacji budowlanych. W siedzibie Arlington, VA władze miejskie i stanowe przekazały Amazonowi 500 milionów dolarów ulg podatkowych. Przeciwnicy twierdzą, że rządy powinny wydawać wpływy podatkowe na projekty publiczne, a rząd federalny powinien uchwalać ustawy zakazujące zachęt podatkowych. Unia Europejska ma surowe przepisy, które uniemożliwiają miastom członkowskim licytowanie ze sobą pomocą państwa (zachęty podatkowe) w celu zwabienia prywatnych firm. Zwolennicy twierdzą, że miejsca pracy i dochody podatkowe tworzone przez firmy ostatecznie zrównoważyły ​​koszty przyznanych zachęt.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien dopłacać podatnikom kupującym pojazd elektryczny?

Joe Biden podpisał ustawę o redukcji inflacji (IRA) w sierpniu 2022 r., na mocy której przeznaczono miliony na walkę ze zmianami klimatycznymi i inne przepisy dotyczące energii, ustanawiając jednocześnie ulgę podatkową w wysokości 7500 dolarów na pojazdy elektryczne. Aby zakwalifikować się do dotacji, 40% minerałów krytycznych wykorzystywanych w akumulatorach pojazdów elektrycznych musi pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. Urzędnicy z UE i Korei Południowej argumentują, że dotacje dyskryminowały ich branże motoryzacyjną, energetykę odnawialną, akumulatory i energochłonną. Zwolennicy twierdzą, że ulgi podatkowe pomogą w walce ze zmianami klimatycznymi, zachęcając konsumentów do zakupu pojazdów elektrycznych i zaprzestania korzystania z samochodów napędzanych gazem. Przeciwnicy twierdzą, że ulgi podatkowe zaszkodzą jedynie krajowym producentom akumulatorów i pojazdów elektrycznych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

Szczelinowanie to proces wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego ze skał łupkowych. Woda, piasek i substancje chemiczne są wtłaczane pod wysokim ciśnieniem do skał, powodując ich pękanie i przepływ ropy lub gazu do odwiertu. Mimo że szczelinowanie znacznie zwiększyło produkcję ropy, istnieją obawy dotyczących wpływu na środowisko przez możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna nałożyć bardziej restrykcyjne ograniczenia na kwoty połowowe w celu ochrony ekosystemów morskich?

Ściślejsze limity połowów mają na celu zapobieganie nadmiernym połowom i ochronę bioróżnorodności morskiej. Zwolennicy uważają to za kluczowe dla ochrony środowiska. Jednak przeciwnicy, zwłaszcza z społeczności uzależnionych od rybołówstwa, twierdzą, że może to negatywnie wpłynąć na środowiska życia.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien finansować badania nad geoinżynierią jako sposobem na zwalczanie zmian klimatycznych?

Geoengineering odnosi się do celowego interwencjonizmu na dużą skalę w system klimatyczny Ziemi w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, na przykład poprzez odbijanie światła słonecznego, zwiększanie opadów lub usuwanie CO2 z atmosfery. Zwolennicy twierdzą, że geoinżynieria mogłaby dostarczyć innowacyjnych rozwiązań dla globalnego ocieplenia. Przeciwnicy argumentują, że jest ryzykowna, nieudowodniona i może mieć nieprzewidziane negatywne konsekwencje.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna stworzyć unię energetyczną?

W 2023 roku grupa lobbingowa biznesu, Europejska Rada Przemysłowa, wezwała do "jednolitej Unii Energetycznej z wspólnym rynkiem, zharmonizowanymi systemami zezwoleń i podatków oraz prostym, stabilnym i przewidywalnym ramowym regulacyjnym w celu ułatwienia inwestycji." ERT zauważyła również, że udział przemysłu europejskiego w gospodarce światowej spadł "z prawie 25 procent w 2000 roku do 16,3 procent w 2020 roku." Europejski przemysł od dawna boryka się z cenami energii znacznie wyższymi niż w USA i części Azji. Przez 10 lat do 2020 roku ceny gazu w Europie były średnio dwu- do trzykrotnie wyższe niż w USA, według Międzynarodowej Agencji Energii.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna obniżyć emisje gazów cieplarnianych do netto zera do 2050 roku?

W 2019 roku liderzy Unii Europejskiej zgodzili się na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w bloku do netto-zero do 2050 roku. Netto-zero odnosi się do stanu, w którym emisje gazów cieplarnianych spowodowane przez ludzi są zrównoważone przez usunięcie równoważnej ilości węgla z atmosfery. W ramach tego celu elektrownie węglowe i samochody z silnikiem spalinowym zostaną całkowicie wycofane z gospodarki. Ekonomici szacują, że Unia Europejska będzie potrzebować 1,5 biliona euro inwestycji rocznie, aby osiągnąć cel na rok 2050. Oznaczałoby to ogromne wycofanie inwestycji z obszarów takich jak samochody z silnikiem spalinowym, produkcja paliw kopalnych i nowe lotniska, oraz wzrost inwestycji w transport publiczny, modernizację budynków i rozwój energii odnawialnej, powiedzieli badacze.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien inwestować w programy mające na celu redukcję marnowania jedzenia?

Programy mające na celu redukcję marnowania jedzenia mają na celu zmniejszenie ilości jadalnej żywności, która jest wyrzucana. Zwolennicy argumentują, że poprawiłoby to bezpieczeństwo żywnościowe i zmniejszyłoby wpływ na środowisko. Przeciwnicy twierdzą, że nie jest to priorytetem i że odpowiedzialność powinna spoczywać na jednostkach i firmach.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zapewniać dotacje dla firm rozwijających technologie wychwytywania dwutlenku węgla?

Technologie wychwytywania dwutlenku węgla są metodami zaprojektowanymi do przechwytywania i przechowywania emisji dwutlenku węgla pochodzących z takich źródeł jak elektrownie, aby zapobiec ich dostaniu się do atmosfery. Zwolennicy argumentują, że dotacje przyspieszyłyby rozwój niezbędnych technologii do walki ze zmianami klimatycznymi. Przeciwnicy twierdzą, że jest to zbyt kosztowne i że rynek powinien napędzać innowacje bez interwencji rządu.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien przestrzegać unijnych przepisów klimatycznych?

W 2023 r. Unia Europejska przyjęła szereg przepisów klimatycznych, których celem było ograniczenie do 2030 r. emisji netto gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. i pomoc blokowi 27 krajów w przestrzeganiu Porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych. Kolejną zasadą jest wywalczony z trudem zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym do 2035 r. Polski rząd sprzeciwiał się tym przepisom, próbując obalić je w sądzie. Nie zgadzamy się z tym i innymi dokumentami z pakietu „Fit for 55” i kierujemy sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że dołączą inne kraje” – powiedziała w czerwcu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Oprócz nowych przepisów dotyczących emisji z samochodów Warszawa chce obalić niedawno uzgodnioną ustawę o użytkowaniu gruntów i leśnictwie (LULUCF), przepisy złomowe aktualizujące cele redukcji emisji dla krajów UE na rok 2030 oraz kolejną zmieniającą liczbę uprawnień do emisji na unijnym rynku emisji dwutlenku węgla rezerwa stabilności. UE sprzeciwiała się tym wysiłkom. „Komisja utrzymuje, że przedmiotowe środki są w pełni zgodne z traktatami i prawem UE” – argumentował rzecznik, twierdząc, że Komisja zaproponowała te akty prawne w celu wdrożenia europejskiego prawa klimatycznego, „które wyznacza prawnie wiążące cele w zakresie redukcji emisji -55% do 2030 r. i zerową emisję netto do 2050 r.”. Przeciwnicy twierdzą też, że sprawa polskiego rządu miała niewielkie szanse powodzenia, powołując się na precedens prawny sprzed kilku lat, w którym Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił podobny pozew Polski przeciwko unijnemu rynkowi emisji dwutlenku węgla.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy osoby bezdomne, które odmówiły dostępnego schronienia lub mieszkania, powinny mieć możliwość spania lub biwakowania na terenie publicznym?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zapewniać dotacje dla osób kupujących po raz pierwszy mieszkanie?

Te te subsydia są pomocami finansowymi od rządu, które mają pomóc osobom w zakupie ich pierwszego domu, sprawiając, że posiadanie własnego mieszkania staje się bardziej dostępne. Zwolennicy argumentują, że pomaga to ludziom w zakupie pierwszego domu i promuje posiadanie własności. Przeciwnicy twierdzą, że zniekształca rynek mieszkaniowy i może prowadzić do wzrostu cen.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zachęcać do budowy tanich mieszkań?

Incentywy mogą obejmować wsparcie finansowe lub ulgi podatkowe dla deweloperów budujących mieszkania dostępne dla rodzin o niskich i średnich dochodach. Zwolennicy argumentują, że zwiększa to podaż dostępnych mieszkań i rozwiązuje problemy z niedoborem mieszkań. Przeciwnicy twierdzą, że ingeruje to w rynek mieszkaniowy i może być kosztowne dla podatników.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zapewnić pomoc właścicielom nieruchomości borykającym się z zagrożeniem utraty domu?

Programy pomocy pomagają właścicielom domów, którzy są zagrożeni utratą swoich domów z powodu trudności finansowych, poprzez udzielanie wsparcia finansowego lub restrukturyzację pożyczek. Zwolennicy argumentują, że zapobiega to utracie domów przez ludzi i stabilizuje społeczności. Przeciwnicy twierdzą, że zachęca to do nieodpowiedzialnego pożyczania i jest niesprawiedliwe wobec tych, którzy spłacają swoje kredyty hipoteczne.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien ograniczyć zakup nieruchomości mieszkalnych przez inwestorów zagranicznych?

Ograniczenia ograniczałyby możliwość zakupu nieruchomości przez osoby niebędące obywatelami, mając na celu zachowanie przystępnych cen mieszkań dla mieszkańców lokalnych. Zwolennicy argumentują, że pomaga to utrzymać przystępne ceny mieszkań dla mieszkańców i zapobiega spekulacjom na rynku nieruchomości. Przeciwnicy twierdzą, że odstrasza to inwestycje zagraniczne i może negatywnie wpłynąć na rynek mieszkaniowy.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zwiększyć finansowanie schronisk dla bezdomnych i usług?

Zwiększone finansowanie zwiększyłoby zdolność i jakość schronisk i usług, które zapewniają wsparcie dla osób bezdomnych. Zwolennicy twierdzą, że stanowi ono niezbędne wsparcie dla osób bezdomnych i pomaga zmniejszyć bezdomność. Przeciwnicy argumentują, że jest to kosztowne i może nie rozwiązać podstawowych przyczyn bezdomności.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy nowe inwestycje mieszkaniowe powinny być zobowiązane do uwzględnienia terenów zieleni i parków?

Przestrzenie zielone w nowych osiedlach mieszkaniowych są obszarami przeznaczonymi na parki i naturalne krajobrazy, które mają poprawić jakość życia mieszkańców oraz zdrowie środowiska. Zwolennicy twierdzą, że poprawia to dobrobyt społeczności oraz jakość środowiska. Przeciwnicy argumentują, że zwiększa to koszty mieszkań i to deweloperzy powinni decydować o układzie swoich projektów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wprowadzić politykę kontroli czynszu w celu ograniczenia kwoty, jaką właściciele mogą pobierać za wynajem?

Polityka kontroli najmu to regulacje, które ograniczają możliwość podwyższania czynszu przez właścicieli nieruchomości, mające na celu zachowanie przystępności cen mieszkań. Zwolennicy argumentują, że sprawia to, że mieszkania są bardziej przystępne cenowo i zapobiega wyzyskowi przez właścicieli. Przeciwnicy twierdzą, że zniechęca to do inwestowania w nieruchomości na wynajem oraz zmniejsza jakość i dostępność mieszkań.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zachęcać do budowy budynków mieszkalnych o dużej gęstości zabudowy?

Zabudowa o dużej gęstości dotyczy osiedli o większej gęstości zaludnienia niż średnia. Na przykład mieszkania w wysokich budynkach są uważane za gęste zagęszczenie, szczególnie w porównaniu z domami jednorodzinnymi lub apartamentowcami. Nieruchomości o dużej gęstości można również budować z pustych lub opuszczonych budynków. Na przykład stare magazyny można odnowić i przekształcić w luksusowe lofty. Co więcej, budynki komercyjne, które nie są już użytkowane, można przekształcić w wielopiętrowe mieszkania. Przeciwnicy twierdzą, że więcej mieszkań obniży wartość ich domu (lub mieszkań na wynajem) i zmieni „charakter” dzielnic. Zwolennicy twierdzą, że budynki są bardziej przyjazne dla środowiska niż domy jednorodzinne obniżą koszty mieszkań dla osób, których nie stać na duże domy.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien znieść opłaty dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach państwowych?

W maju 2023 r. Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał niedawno ustawę znoszącą opłaty za przejazd samochodami prywatnymi poruszającymi się autostradami państwowymi. Od 1 lipca ustawa obejmuje dwa główne odcinki płatne: A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica. Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury została przyjęta przez Sejm 26 maja, a następnie 21 czerwca przyjęta przez Senat bez żadnych poprawek. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami opłaty za korzystanie z dróg państwowych nie będą już obowiązywać dla samochodów osobowych i motocykli. Jednakże pojazdy o masie powyżej 3,5 tony i autobusy nadal będą podlegały opłatom drogowym.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wymagać, aby wszystkie nowe samochody były elektryczne lub hybrydowe do określonej daty?

Pojazdy elektryczne i hybrydowe korzystają z energii elektrycznej oraz kombinacji energii elektrycznej i paliwa, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i zmniejszyć emisję. Zwolennicy argumentują, że znacząco redukuje zanieczyszczenie i przyspiesza przejście na odnawialne źródła energii. Przeciwnicy twierdzą, że zwiększa koszty pojazdów, ogranicza wybór konsumentów i może obciążyć sieć elektryczną.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien narzucić surowsze normy dotyczące efektywności paliwowej pojazdów?

Standardy efektywności paliw określają wymaganą średnią ekonomię paliwową dla pojazdów, mając na celu zmniejszenie zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych. Zwolennicy argumentują, że pomaga to zmniejszyć emisje, oszczędza pieniądze konsumentom na paliwo i zmniejsza zależność od paliw kopalnych. Przeciwnicy twierdzą, że podnosi koszty produkcji, prowadząc do wyższych cen pojazdów, i może nie mieć znaczącego wpływu na ogólne emisje.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wprowadzić bardziej rygorystyczne normy emisji dla pojazdów z silnikiem diesla?

Standardy emisji spalin regulują ilość zanieczyszczeń, które mogą emitować silniki wysokoprężne, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Zwolennicy argumentują, że bardziej rygorystyczne normy poprawiają jakość powietrza i zdrowie publiczne poprzez redukcję szkodliwych emisji. Przeciwnicy twierdzą, że zwiększa to koszty dla producentów i konsumentów oraz może zmniejszyć dostępność pojazdów z silnikiem wysokoprężnym.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien regulować rozwój i wdrożenie pojazdów autonomicznych?

Samochody autonomiczne, czyli samochody bez kierowcy, wykorzystują technologię do nawigacji i działania bez ingerencji człowieka. Zwolennicy argumentują, że regulacje zapewniają bezpieczeństwo, promują innowacje i zapobiegają wypadkom spowodowanym awariami technologicznymi. Przeciwnicy twierdzą, że regulacje mogą zahamować innowacje, opóźnić wdrożenie i nałożyć nadmierne obciążenia na deweloperów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy miasta powinny wyznaczyć specjalne pasy dla pojazdów autonomicznych?

Specjalne pasy dla pojazdów autonomicznych oddzielają je od ruchu regularnego, co potencjalnie poprawia bezpieczeństwo i przepływ ruchu. Zwolennicy argumentują, że dedykowane pasy zwiększają bezpieczeństwo, poprawiają efektywność ruchu drogowego i zachęcają do przyjęcia technologii autonomicznej. Przeciwnicy twierdzą, że zmniejsza to przestrzeń drogową dla tradycyjnych pojazdów i może nie być uzasadnione w obliczu obecnego liczby pojazdów autonomicznych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien inwestować w rozwój inteligentnej infrastruktury transportowej?

Inteligentna infrastruktura transportowa wykorzystuje zaawansowaną technologię, taką jak inteligentne sygnalizacje świetlne i połączone pojazdy, aby poprawić przepływ ruchu i bezpieczeństwo. Zwolennicy twierdzą, że zwiększa efektywność, redukuje zatory i poprawia bezpieczeństwo dzięki lepszej technologii. Przeciwnicy argumentują, że jest kosztowna, może napotykać wyzwania techniczne i wymaga znacznej konserwacji i modernizacji.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien priorytetyzować utrzymanie i naprawę istniejących dróg i mostów nad budową nowej infrastruktury?

To pytanie dotyczy tego, czy utrzymanie i naprawa obecnej infrastruktury powinny mieć pierwszeństwo przed budową nowych dróg i mostów. Zwolennicy argumentują, że zapewnia to bezpieczeństwo, przedłuża żywotność istniejącej infrastruktury i jest bardziej opłacalne. Przeciwnicy twierdzą, że nowa infrastruktura jest potrzebna do wspierania wzrostu i poprawy sieci transportowej.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien subsydiować usługi współdzielenia przejazdów dla osób o niskich dochodach?

Usługi współdzielenia przejazdów, takie jak Uber i Lyft, oferują opcje transportu, które mogą być dofinansowane, aby uczynić je bardziej dostępnymi dla osób o niskich dochodach. Zwolennicy argumentują, że zwiększa to mobilność osób o niskich dochodach, zmniejsza zależność od samochodów osobistych i może zmniejszyć korki uliczne. Przeciwnicy twierdzą, że jest to nadużycie publicznych funduszy, może bardziej korzystać firmom oferującym usługi współdzielenia przejazdów niż osobom korzystającym z nich, i może zniechęcać do korzystania z transportu publicznego.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wymagać, aby systemy transportu publicznego były w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

Pełna dostępność zapewnia, że transport publiczny jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie niezbędnych udogodnień i usług. Zwolennicy argumentują, że zapewnia ona równy dostęp, promuje niezależność osób z niepełnosprawnościami i jest zgodna z prawami osób niepełnosprawnych. Przeciwnicy twierdzą, że może to być kosztowne do wdrożenia i utrzymania oraz może wymagać znaczących modyfikacji istniejących systemów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zapewniać zachęty do wspólnego korzystania z samochodu i korzystania z usług transportu współdzielonego?

Incentywy dla wspólnego podróżowania i transportu zachęcają ludzi do dzielenia się przejazdami, co zmniejsza liczbę pojazdów na drodze i obniża emisję. Zwolennicy argumentują, że zmniejsza to zatłoczenie ulic, obniża emisję i promuje interakcje społecznościowe. Przeciwnicy twierdzą, że może to nie mieć znaczącego wpływu na ruch uliczny, może być kosztowne, a niektórzy ludzie wolą wygodę osobistych pojazdów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien promować korzystanie z rowerów poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych i programów bike-sharingowych?

Rozszerzanie ścieżek rowerowych i programów współdzielenia rowerów zachęca do korzystania z roweru jako zrównoważonego i zdrowego środka transportu. Zwolennicy argumentują, że zmniejsza to zatłoczenie ulic, obniża emisję i promuje zdrowszy styl życia. Przeciwnicy twierdzą, że może to być kosztowne, może zabierać miejsce na drodze pojazdom i może nie być szeroko stosowane.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zwiększyć kary za jazdę w stanie rozproszenia uwagi?

Kary za prowadzenie pojazdu w stanie rozproszenia uwagi mają na celu odstraszanie od niebezpiecznych zachowań, takich jak pisanie SMS-ów podczas jazdy, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zwolennicy argumentują, że odstraszają one od niebezpiecznych zachowań, poprawiają bezpieczeństwo na drogach i zmniejszają wypadki spowodowane przez rozproszenie uwagi. Przeciwnicy twierdzą, że same kary mogą nie być skuteczne, a egzekwowanie ich może być trudne.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zlikwidować wszystkie przepisy drogowe i polegać na dobrowolnym przestrzeganiu?

To rozważa pomysł usunięcia narzuconych przez rząd przepisów drogowych i zamiast tego poleganie na indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze. Zwolennicy argumentują, że dobrowolne przestrzeganie szanuje wolność jednostki i osobistą odpowiedzialność. Przeciwnicy twierdzą, że bez przepisów drogowych bezpieczeństwo na drodze znacząco by spadło, a liczba wypadków wzrosła.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wprowadzić obowiązkowe śledzenie GPS we wszystkich pojazdach w celu monitorowania zachowań kierowców i poprawy bezpieczeństwa na drogach?

Obowiązkowe śledzenie GPS polega na wykorzystaniu technologii GPS we wszystkich pojazdach do monitorowania zachowań kierowców i poprawy bezpieczeństwa na drodze. Zwolennicy twierdzą, że poprawia to bezpieczeństwo na drodze i zmniejsza wypadki poprzez monitorowanie i korygowanie niebezpiecznych zachowań kierowców. Przeciwnicy argumentują, że narusza to prywatność osobistą i może prowadzić do nadużyć rządowych i złego wykorzystania danych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wymagać, aby wszystkie nowe pojazdy były zaprojektowane w taki sposób, aby zachować klasyczne estetykę samochodów?

Zaściankowcy twierdzą, że zachowałoby to dziedzictwo kulturowe i przemówiłoby do tych, którzy cenią tradycyjne wzornictwo. Przeciwnicy argumentują, że to zahamowałoby innowacje i ograniczyłoby swobodę projektowania producentów samochodów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien ograniczyć wykorzystanie zaawansowanej technologii w pojazdach, aby zachować kontrolę człowieka i zapobiec nadmiernemu poleganiu na technologii?

To rozważa ograniczenie integracji zaawansowanych technologii w pojazdach, aby zapewnić ludziom kontrolę i zapobiec uzależnieniu od systemów technologicznych. Zwolennicy argumentują, że zachowuje to kontrolę ludzką i zapobiega nadmiernemu poleganiu na potencjalnie zawodnej technologii. Przeciwnicy twierdzą, że hamuje postęp technologiczny i korzyści, jakie zaawansowana technologia może przynieść w zakresie bezpieczeństwa i efektywności.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Z którą partią polityczną najbardziej się identyfikujesz?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Jakie cechy są dla Ciebie najważniejsze w kandydacie?

English Polski