Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Prawo i Sprawiedliwość

Poniższe problemy są posortowane w kolejności malejącej w zależności od tego, jak ważna jest średnia Polish wyborca ​​umieścił ich w quizie.

Tematy

Wybory  ›  Test kompetencji umysłowych

Czy politycy powyżej 75 roku życia powinni mieć obowiązek zdania testu sprawności umysłowej?

  ChatGPTNie, nasz rząd potrzebuje doświadczonych przywódców

Gospodarka  ›  Zasiłek

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

  ChatGPTWięcej, ale należy zwiększyć świadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

  Zapis głosowaniaPro-life

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Zmiana płci

Czy osoby w wieku poniżej 18 lat powinny mieć możliwość skorzystania z leczenia polegającego na zmianie płci?

  ChatGPTNie, nie powinno się pozwalać dzieciom na podejmowanie nieodwracalnych decyzji życiowych


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Law and Justice [political party]’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Imigracja  ›  Imigracja na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Czy powinniśmy zwiększyć napływ do naszego kraju uchodźców i osób ubiegających się o azyl z Bliskiego Wschodu i Afryki?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

  Zapis głosowaniaNie, małżeństwo powinno być rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny

Polityka zagraniczna  ›  Ukraina i NATO

Czy Ukraina powinna przystąpić do NATO?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

  Zapis głosowaniaNie. Uważam także, że posiadanie w rodzinie matki i ojca jest dla dziecka najlepszym rozwiązaniem.

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Podatki

Czy Polska powinna podnieść podatki bogatym obywatelom?

  ChatGPTNie, należy utrzymać aktualny system podatkowy

Polityka wewnętrzna  ›  Uzbrojeni nauczyciele

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Powszechny dochód podstawowy

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

  ChatGPTNie

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

  ChatGPTNie, członkowie zarządu powinni być najlepiej wykwalifikowanymi, niezależnie od płci

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

  ChatGPTTak, ale nie dla kosmetyków

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na wojsko?

  ChatGPTWzrost

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

  ChatGPTNie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku

Polityka wewnętrzna  ›  Ochrona sygnalistów

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

  ChatGPTTak, jednak tylko wtedy, kiedy udostępnienie informacji nie zagrozi bezpieczeństwu narodowemu

Gospodarka  ›  Czterodniowy tydzień pracy

Czy Polska powinna przejść na czterodniowy tydzień pracy?

  ChatGPTNie

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

  ChatGPTNie

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Czy cudzoziemcy przebywający obecnie na terenie Polski powinni posiadać prawo wyborcze?

  ChatGPTNie, jedynie obywatele powinni posiadać prawo do głosowania

Polityka zagraniczna  ›  Ukraińskie fundusze obronne

Czy Polska powinna zapewnić Ukrainie dostawy wojskowe i fundusze?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Kara śmierci

Czy popierasz karę śmierci?

  ChatGPTTak, ale wyłącznie w przypadku wyjątkowo brutalnych przestępstw z niezaprzeczalnymi dowodami

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

  ChatGPTTak, to konieczne, aby zwalczać terroryzm

Gospodarka  ›  Podatek spadkowy

Czy Polska powinna znieść podatek spadkowy?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Mowa nienawiści

Czy mowa nienawiści powinna być chroniona przepisami dotyczącymi wolności słowa?

  ChatGPTNie, i zwiększ kary za szerzenie nienawiści

Edukacja  ›  Opłaty za studia

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

  ChatGPTNie, ale powinno być darmowe dla ubogich studentów z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Gospodarka  ›  Monopole technologiczne

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

  Zapis głosowaniaNie, powinny zostać zmniejszone

Społeczny  ›  Przewoźnicy sportowców

Czy sportowcy transpłciowi powinni mieć możliwość konkurowania ze sportowcami różniącymi się od płci przypisanej im przy urodzeniu?

  ChatGPTNie, sportowcy powinni konkurować ze względu na płeć biologiczną, która jest wymieniona na świadectwie urodzenia

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Czy spalenie flagi Polski powinno być zabronione?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Sankcje UE przeciwko rządom autorytarnym

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne?

  Oświadczenia publiczneNie

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

  ChatGPTNie, powinien tylko wdrożyć istniejące regulacje

Opieka medyczna  ›  Prywatyzacja służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

  ChatGPTMniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd

Polityka zagraniczna  ›  Armia UE

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

  ChatGPTNie, podnieście w zamian podatki nałożone na duże korporacje międzynarodowe

Opieka medyczna  ›  Zdrowie psychiczne

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

  ChatGPTTak, nasz system leczenia chorób psychicznych potrzebuje większych funduszy, aby zapewnić wyższej jakości opiekę i usługi

Polityka zagraniczna  ›  Stany Zjednoczone Europy

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Wiek emerytalny

Czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego powyżej 60 lat dla kobiet i powyżej 65 lat dla mężczyzn?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Bankowość typu offshore

Czy Polscy obywatele powinni mieć możliwość oszczędzania lub inwestowania swoich pieniędzy na zagranicznych kontach bankowych?

  ChatGPTNie, zbyt wielu bogatych obywateli wykorzystuje luki w zagranicznych bankach, aby uniknąć płacenia podatków.

Wybory  ›  Przejrzystość kandydata

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

  ChatGPTNie, mój szacunek dla nich byłby wtedy większy, ale nie powinien to być obowiązek

Imigracja  ›  Zakaz muzułmańskich imigrantów

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

  Zapis głosowaniaTak, i należy zabronić imigracji do momentu ulepszenia przez rząd procedur bezpieczeństwa

Polityka zagraniczna  ›  Wybory zagraniczne

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

  ChatGPTNie, i nie powinniśmy próbować wpływać na wybory czy politykę innego kraju

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności uczniów

Czy szkoły powinny mieć prawo wymagać od uczniów obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Nadzór przez monitoring

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

  ChatGPTTak. Dodatkowo powinno się wysyłać więcej patroli policji do obszarów z wysokim wskaźnikiem przestępczości

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć stopę podatku dla korporacji?

  ChatGPTObniżyć

Polityka zagraniczna  ›  Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

  Zapis głosowaniaTak, ale według mnie lepsza byłaby likwidacja Unii Europejskiej

Imigracja  ›  Limit przyjęć imigrantów w UE

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

  Zapis głosowaniaTak

środowisko  ›  Rozporządzenie klimatyczne UE

Czy rząd powinien przestrzegać unijnych przepisów klimatycznych?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Szkolenie w zakresie różnorodności nauczycieli i wydziałów

Czy szkoły powinny mieć możliwość wymagania obowiązkowych szkoleń dotyczących różnorodności dla nauczycieli i wykładowców?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Zakaz plastkowych produktów

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

  ChatGPTNie, ale należy zwiększyć zachęty podatkowe dla firm, które wytwarzają biodegradowalne produkty

Imigracja  ›  Granice Białorusi

Czy Polska powinna zamknąć granicę z Białorusią?

  ChatGPTTak

Opieka medyczna  ›  Konsensus medyczny

Czy komisje lekarskie powinny karać lekarzy, którzy udzielają porad zdrowotnych sprzecznych ze współczesnym konsensusem naukowym?

  ChatGPTTak, zmniejszy to ilość dezinformacji otrzymywanych przez pacjentów

Gospodarka  ›  Stawki VAT

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone?

  ChatGPTZmniejszone, ale tylko w przypadku pożywienia i leków

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Program dopłat do dzieci

Czy rząd powinien zwiększyć finansowanie programu dotacji dla dzieci?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

  ChatGPTPomagają, ale wyłącznie teoretycznie, w ostatnich czasach stając się źródłem korupcji, ich kompetencje powinny więc zostać ograniczone

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Bezpłatne leki dla seniorów i nieletnich

Czy rząd powinien zapewnić bezpłatne leki seniorom i nieletnim?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Zgłaszanie podatku od pracowników koncertowych

Czy platformy płatności online powinny być zmuszone do zgłaszania wszystkich transakcji powyżej 600 USD do IRS?

  ChatGPTNie, chyba że transakcja jest uznawana za dochód

Gospodarka  ›  Bodziec ekonomiczny

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

  ChatGPTTak, rząd powinien interweniować, aby przyspieszyć ożywienie gospodarcze

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

  ChatGPTNie, zwiększenie kar dla handlarzy narkotyków

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności pracowników

Czy firmy powinny mieć prawo wymagać od pracowników obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTNie, należy zachęcać do szkolenia w zakresie różnorodności, ale nie jest to wymagane

Polityka zagraniczna  ›  Wielka Brytania po Brexicie

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

  ChatGPTTak

Transport  ›  Drogi płatne

Czy rząd powinien znieść opłaty dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach państwowych?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

  ChatGPTTak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni

Polityka zagraniczna  ›  Komisja Europejska

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

  Zapis głosowaniaTak

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na pomoc krajom trzecim?

  ChatGPTZmniejszyć, i odmówić pomocy krajom, które ukrywają terrorystów lub promują terroryzm

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

  ChatGPTTak, jednak tylko wtedy, kiedy pieniądze są wydawane na rozwiązania przyjazne środowisku

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

  ChatGPTNie, za to powinni dostać dożywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego.

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

  ChatGPTTak, ponadto powinno się sprawdzać więcej niż tylko podstawową wiedzę

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

  ChatGPTTak, ale należy ograniczyć kwotę, jaką mogą przekazać w darowiźnie

Opieka medyczna  ›  Światowa Organizacja Zdrowia

Czy rząd powinien finansować Światową Organizację Zdrowia?

  ChatGPTTak, ale tylko w odniesieniu do kwoty wpłacanej przez inne kraje

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Czy powinno się wymagać od imigrantów nauki języka polskiego?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Reklama polityczna w mediach społecznościowych

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Zabezpieczenie

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

  ChatGPTTak, ale zapewniać leczenie osobom z wynikiem pozytywnym

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Centralna agencja wywiadowcza UE

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną?

  Zapis głosowaniaNie

Gospodarka  ›  Cła

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

  ChatGPTTak, pomoże to stworzyć lub zachować więcej miejsc pracy

Gospodarka  ›  Wykup akcji

Czy rząd powinien opodatkować wykup akcji?

  ChatGPTTak, ale wolałbym, żeby były zakazane

Imigracja  ›  Wykwalifikowani imigranci

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć liczbę tymczasowych wiz pracowniczych dla imigrantów z wysokimi kwalifikacjami?

  Zapis głosowaniaSpadek

Polityka wewnętrzna  ›  Zakaz TikToka

Czy rząd powinien zakazać TikToka?

  ChatGPTTak, i powinniśmy zrobić więcej, aby powstrzymać Chiny przed gromadzeniem danych o naszych obywatelach

Gospodarka  ›  Kryptowaluta

Czy rząd powinien klasyfikować kryptowaluty jako legalne formy płatności?

  ChatGPTNie, klasyfikuj kryptowaluty jako wysoce regulowane papiery wartościowe

Polityka wewnętrzna  ›  Limity czasowe

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Dotacje na pojazdy elektryczne

Czy rząd powinien dopłacać podatnikom kupującym pojazd elektryczny?

  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Limit wydatków na referendum

Czy powinny obowiązywać limity wydatków na referenda?

  ChatGPTTak

Bezpieczeństwo narodowe  ›  Dokonywanie zabójstw za granicą

Czy Polska powinna zabijać osoby podejrzane o terroryzm w innych krajach?

  ChatGPTTak, ale tylko wtedy, kiedy istnieją niepodważalne dowody na to, że dokonali ataku na nasz kraj

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

  ChatGPTTak, limit powinien zostać zmniejszony do 20%

Gospodarka  ›  Zdecentralizowane finanse

Czy technologia naszego systemu finansowego powinna przejść na zdecentralizowany protokół, który nie jest własnością ani nie jest kontrolowana przez żadną korporację, podobnie jak Internet?

  ChatGPTTak, ale wolałbym, aby protokół został stworzony i zabezpieczony przez agencję rządową zamiast zdecentralizowanego protokołu

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

  ChatGPTTak, ale pozwól ludziom korzystać z prywatnego ubezpieczenia

środowisko  ›  Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Czy rząd powinien zbudować sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

  ChatGPTNie, zamiast tego zapewniaj dotacje prywatnym firmom, które konkurują o zbudowanie najlepszej sieci

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

  ChatGPTTak, ale dopiero po odbyciu ich wyroków lub na warunkowym zwolnieniu/wyroku w zawieszeniu

Przestępczość  ›  Zdemilitaryzuj policję

Czy policji powinno się zezwalać na używanie sprzętu wojskowego?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Neutralność sieci

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

  ChatGPTNie, to pozwoliłoby im na usunięcie konkurencji, stworzenie sztucznych braków i zwiększenie cen

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

  ChatGPTNie, należy wybudować więcej więzień

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

  ChatGPTTak, jeśli firma obiecuje stworzyć nowe miejsca pracy, zatrudniając lokalnych mieszkańców

Przestępczość  ›  Obrona policji

Czy fundusze dla lokalnych wydziałów policji należy przekierować na programy społeczne i lokalne?

  ChatGPTNie, zwiększ finansowanie i szkolenia dla wydziałów policji w społecznościach o wyższym wskaźniku przestępczości

Gospodarka  ›  Zakaz dopłaty

Czy rząd powinien zakazać dopłat do biletów na koncerty, rachunków za kablówkę, usług bankowych, rezerwacji hoteli i innych zakupów?

  ChatGPTTak, wszystkie koszty usługi powinny być wliczone w ostateczną cenę zakupu

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Czy imigranci w Polsce powinni mieć prawo do posiadania podwójnego obywatelstwa?

  Zapis głosowaniaNie – i nie powinniśmy obecnie przyjmować do naszego kraju więcej imigrantów

Mieszkaniowy  ›  Obozowiska bezdomnych

Czy osoby bezdomne, które odmówiły dostępnego schronienia lub mieszkania, powinny mieć możliwość spania lub biwakowania na terenie publicznym?

  ChatGPTTak, i stwórz więcej programów społecznościowych, aby zapewnić bezpłatną żywność, odzież i lekarstwa

Gospodarka  ›  Własność państwowa

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji?

  Oświadczenia publiczneTak, rząd powinien otrzymać kapitał własny na każdą pomoc finansową udzielaną przedsiębiorstwom

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

  ChatGPTTak, ale powinny być ściśle regulowane, aby zapobiec niegospodarności i korupcji

Społeczny  ›  Nikab

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Dzieci imigrantów

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Arabia Saudyjska i Iran

Czy rząd powinien poprzeć rozmowy pokojowe między Arabią Saudyjską a Iranem?

  ChatGPTNie, tylko jeśli stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Konflikt izraelsko-palestyński

Której stronie konfliktu izraelsko-palestyńskiego bardziej sympatyzujesz?

  Baza wsparcia PartyObydwa jednakowo

English Polski