Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Kukiz’15

Poniższe problemy są posortowane w kolejności malejącej w zależności od tego, jak ważna jest średnia Polish wyborca ​​umieścił ich w quizie.

Tematy

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

  ChatGPTJestem za obroną życia, ale można pozwolić w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub zagrożenia dla matki.

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

  ChatGPTTak, ale tylko po otrzymaniu nakazu sądowego

Gospodarka  ›  Zasiłek

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

  ChatGPTWięcej, należy zreformować system w taki sposób, żeby uzupełniał, a nie zastępował dochody uzyskiwane w wyniku pracy

Gospodarka  ›  Stawki VAT

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone?

  ChatGPTSpadek

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

  ChatGPTNie


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Kukiz’15’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Wybory  ›  Test kompetencji umysłowych

Czy politycy powyżej 75 roku życia powinni mieć obowiązek zdania testu sprawności umysłowej?

  ChatGPTNie, wolałbym zamiast tego ograniczenia czasowe

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

  ChatGPTNie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

  ChatGPTTak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

  ChatGPTNie, powinniśmy zainwestować w czyste alternatywne źródła energii, na przykład wiatr, generatory hydroelektryczne, Tor i energię geotermalną.

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Karnet zdrowotny związany z zatrudnieniem COVID

Czy rząd powinien wymagać, aby pracownicy dużych firm byli zaszczepieni przeciwko COVID?

  ChatGPTNie, myślę, że firmy powinny wymagać szczepień, ale nie z mandatu rządu

Gospodarka  ›  Podatek spadkowy

Czy Polska powinna znieść podatek spadkowy?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na wojsko?

  ChatGPTWzrost

Gospodarka  ›  Powszechny dochód podstawowy

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Limit przyjęć imigrantów w UE

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Zmiana płci

Czy osoby w wieku poniżej 18 lat powinny mieć możliwość skorzystania z leczenia polegającego na zmianie płci?

  ChatGPTNie, nie powinno się pozwalać dzieciom na podejmowanie nieodwracalnych decyzji życiowych

Imigracja  ›  Imigracja na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Czy powinniśmy zwiększyć napływ do naszego kraju uchodźców i osób ubiegających się o azyl z Bliskiego Wschodu i Afryki?

  ChatGPTNie

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

  ChatGPTNie

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

  ChatGPTTak, jednak tylko dla śmiertelnych chorób zakaźnych

Polityka zagraniczna  ›  Armia UE

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Ukraina i NATO

Czy Ukraina powinna przystąpić do NATO?

  ChatGPTNie, powinno to zostać podjęte po zakończeniu obecnej wojny, aby uniknąć trzeciej wojny światowej

Edukacja  ›  Opłaty za studia

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

  ChatGPTNie, ale powinno być darmowe dla ubogich studentów z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Gospodarka  ›  Podatki

Czy Polska powinna podnieść podatki bogatym obywatelom?

  ChatGPTReforma podatku liniowego

Społeczny  ›  Kara śmierci

Czy popierasz karę śmierci?

  ChatGPTTak, ale wyłącznie w przypadku wyjątkowo brutalnych przestępstw z niezaprzeczalnymi dowodami

Polityka wewnętrzna  ›  Uzbrojeni nauczyciele

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

  ChatGPTNie, zamiast tego należy zatrudnić pracowników ochrony z kwalifikacjami zawodowymi.

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

  ChatGPTNie, ale powinni mieć możliwość odmówienia użycia sztucznego podtrzymywania życia

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

  Baza wsparcia PartyNie, firmy prowadzące media społecznościowe są prywatne i nie powinny być regulowane przez rząd

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

  ChatGPTTak, ale tylko dla emerytów o niskich dochodach

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

  ChatGPTNie, członkowie zarządu powinni być najlepiej wykwalifikowanymi, niezależnie od płci

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

  ChatGPTNie, zamiast tego należy zmniejszyć ilość urzędników państwowych

Opieka medyczna  ›  Prywatyzacja służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

  ChatGPTMniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd

Polityka zagraniczna  ›  Stany Zjednoczone Europy

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Ochrona sygnalistów

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

  ChatGPTTak, jednak tylko wtedy, kiedy informacja została pozyskana legalnie

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

  ChatGPTTak, ale nie dla kosmetyków

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Czy cudzoziemcy przebywający obecnie na terenie Polski powinni posiadać prawo wyborcze?

  ChatGPTNie, jedynie obywatele powinni posiadać prawo do głosowania

Gospodarka  ›  Czterodniowy tydzień pracy

Czy Polska powinna przejść na czterodniowy tydzień pracy?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Ukraińskie fundusze obronne

Czy Polska powinna zapewnić Ukrainie dostawy wojskowe i fundusze?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Sankcje UE przeciwko rządom autorytarnym

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

  ChatGPTNie, obecny rząd przesadza z regulacjami dla przedsiębiorstw

Społeczny  ›  Mowa nienawiści

Czy mowa nienawiści powinna być chroniona przepisami dotyczącymi wolności słowa?

  ChatGPTTak, o ile nie grozi przemocą

Imigracja  ›  Zakaz muzułmańskich imigrantów

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

  ChatGPTTak

Wybory  ›  Przejrzystość kandydata

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Czy spalenie flagi Polski powinno być zabronione?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Przewoźnicy sportowców

Czy sportowcy transpłciowi powinni mieć możliwość konkurowania ze sportowcami różniącymi się od płci przypisanej im przy urodzeniu?

  ChatGPTNie, sportowcy powinni konkurować ze względu na płeć biologiczną, która jest wymieniona na świadectwie urodzenia

Gospodarka  ›  Monopole technologiczne

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Zdrowie psychiczne

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

  ChatGPTTak, nasz system leczenia chorób psychicznych potrzebuje większych funduszy, aby zapewnić wyższej jakości opiekę i usługi

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

  ChatGPTTak, i drastycznie podnieść podatki oraz taryfy importowe dla firm korzystających z usług poza krajem

Polityka zagraniczna  ›  Wybory zagraniczne

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

  ChatGPTNie, i nie powinniśmy próbować wpływać na wybory czy politykę innego kraju

Gospodarka  ›  Wiek emerytalny

Czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego powyżej 60 lat dla kobiet i powyżej 65 lat dla mężczyzn?

  ChatGPTNie

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

  ChatGPTNie, za to powinni dostać dożywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego.

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności uczniów

Czy szkoły powinny mieć prawo wymagać od uczniów obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Nadzór przez monitoring

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

  ChatGPTTak, jednak tylko w miejscach, gdzie wskaźnik przestępczości jest na wysokim poziomie

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć stopę podatku dla korporacji?

  ChatGPTObniżyć, ale zlikwidować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania

środowisko  ›  Zakaz plastkowych produktów

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

  ChatGPTNie, zamiast tego należy zmotywować konsumentów do recyklingu tych produktów.

Społeczny  ›  Szkolenie w zakresie różnorodności nauczycieli i wydziałów

Czy szkoły powinny mieć możliwość wymagania obowiązkowych szkoleń dotyczących różnorodności dla nauczycieli i wykładowców?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

  ChatGPTTak, jednak tylko dla celów medycznych

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

  ChatGPTNie, jednak należy zwiększyć środki na zapobieganie uzależnieniom i odwyki

środowisko  ›  Rozporządzenie klimatyczne UE

Czy rząd powinien przestrzegać unijnych przepisów klimatycznych?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Granice Białorusi

Czy Polska powinna zamknąć granicę z Białorusią?

  ChatGPTTak

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

  ChatGPTNie, tego typu darowizny stają się po prostu łapówkami

Opieka medyczna  ›  Konsensus medyczny

Czy komisje lekarskie powinny karać lekarzy, którzy udzielają porad zdrowotnych sprzecznych ze współczesnym konsensusem naukowym?

  ChatGPTNie, konsensus naukowy może się szybko zmienić, a pacjenci powinni mieć możliwość wypróbowania niekonwencjonalnych pomysłów

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

  ChatGPTTak, każdy obywatel, który płaci podatki powinien posiadać prawo do głosu

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Czy powinno się wymagać od imigrantów nauki języka polskiego?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Program dopłat do dzieci

Czy rząd powinien zwiększyć finansowanie programu dotacji dla dzieci?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

  ChatGPTTak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni

Opieka medyczna  ›  Bezpłatne leki dla seniorów i nieletnich

Czy rząd powinien zapewnić bezpłatne leki seniorom i nieletnim?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Bodziec ekonomiczny

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

  ChatGPTTak, ale w formie ulg podatkowych dla mieszkańców z niskim przychodem

Gospodarka  ›  Zgłaszanie podatku od pracowników koncertowych

Czy platformy płatności online powinny być zmuszone do zgłaszania wszystkich transakcji powyżej 600 USD do IRS?

  ChatGPTNie, prywatne transakcje powinny pozostać prywatne

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności pracowników

Czy firmy powinny mieć prawo wymagać od pracowników obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTNie

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

  ChatGPTNie, mamy ważniejsze sprawy, które potrzebują dofinansowania

Polityka zagraniczna  ›  Wielka Brytania po Brexicie

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

  ChatGPTTak

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na pomoc krajom trzecim?

  ChatGPTZmniejszyć, aż drastycznie zredukujemy nasz narodowy deficyt budżetowy

Polityka zagraniczna  ›  Komisja Europejska

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

  ChatGPTTak

Transport  ›  Drogi płatne

Czy rząd powinien znieść opłaty dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach państwowych?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Cła

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

  ChatGPTTak, pomoże to stworzyć lub zachować więcej miejsc pracy

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Światowa Organizacja Zdrowia

Czy rząd powinien finansować Światową Organizację Zdrowia?

  ChatGPTNie, zamiast tego finansuj programy krajowe i lokalne

Polityka zagraniczna  ›  Centralna agencja wywiadowcza UE

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Zabezpieczenie

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit?

  ChatGPTNie, to uniemożliwi Wielkiej Brytanii samodzielne podpisywanie umów handlowych

Polityka wewnętrzna  ›  Reklama polityczna w mediach społecznościowych

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

  ChatGPTTak, ale zapewniać leczenie osobom z wynikiem pozytywnym

Imigracja  ›  Wykwalifikowani imigranci

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć liczbę tymczasowych wiz pracowniczych dla imigrantów z wysokimi kwalifikacjami?

  ChatGPTZmniejszyć, przy czym rząd powinien przygotować naszych mieszkańców do takiej pracy, zapewniając więcej ułatwień

Polityka wewnętrzna  ›  Zakaz TikToka

Czy rząd powinien zakazać TikToka?

  ChatGPTTak, i powinniśmy zrobić więcej, aby powstrzymać Chiny przed gromadzeniem danych o naszych obywatelach

Bezpieczeństwo narodowe  ›  Dokonywanie zabójstw za granicą

Czy Polska powinna zabijać osoby podejrzane o terroryzm w innych krajach?

  ChatGPTNie, zamiast tego powinno się ich schwytać, przesłuchać i zamknąć w więzieniu

Gospodarka  ›  Wykup akcji

Czy rząd powinien opodatkować wykup akcji?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

  ChatGPTTak, ale pozwól ludziom korzystać z prywatnego ubezpieczenia

Polityka wewnętrzna  ›  Neutralność sieci

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

  ChatGPTNie, to pozwoliłoby im na usunięcie konkurencji, stworzenie sztucznych braków i zwiększenie cen

Gospodarka  ›  Kryptowaluta

Czy rząd powinien klasyfikować kryptowaluty jako legalne formy płatności?

  ChatGPTNie, klasyfikuj kryptowaluty jako wysoce regulowane papiery wartościowe

Polityka wewnętrzna  ›  Limity czasowe

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu?

  ChatGPTTak, i należy obniżyć ich wynagrodzenia oraz świadczenia emerytalne

Wybory  ›  Limit wydatków na referendum

Czy powinny obowiązywać limity wydatków na referenda?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Zdecentralizowane finanse

Czy technologia naszego systemu finansowego powinna przejść na zdecentralizowany protokół, który nie jest własnością ani nie jest kontrolowana przez żadną korporację, podobnie jak Internet?

  ChatGPTTak, ale tylko wtedy, gdy jest naprawdę zdecentralizowany i nie może być manipulowany przez żadną osobę, grupę lub agencję rządową

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

  ChatGPTTak, a banki powinni zostać upaństwowione

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

  ChatGPTTak, ale dopiero po odbyciu ich wyroków lub na warunkowym zwolnieniu/wyroku w zawieszeniu

środowisko  ›  Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Czy rząd powinien zbudować sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

  ChatGPTNie, zamiast tego zapewniaj dotacje prywatnym firmom, które konkurują o zbudowanie najlepszej sieci

Przestępczość  ›  Zdemilitaryzuj policję

Czy policji powinno się zezwalać na używanie sprzętu wojskowego?

  ChatGPTTak, ale tylko w odpowiedzi na ekstremalne sytuacje

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

  ChatGPTTak, ale muszą na co dzień wykonywać prace społeczne

Gospodarka  ›  Zakaz dopłaty

Czy rząd powinien zakazać dopłat do biletów na koncerty, rachunków za kablówkę, usług bankowych, rezerwacji hoteli i innych zakupów?

  ChatGPTNie, zamiast tego rząd powinien skupić się na zapobieganiu monopolom i kartelom

Przestępczość  ›  Obrona policji

Czy fundusze dla lokalnych wydziałów policji należy przekierować na programy społeczne i lokalne?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Czy imigranci w Polsce powinni mieć prawo do posiadania podwójnego obywatelstwa?

  ChatGPTNie

Mieszkaniowy  ›  Obozowiska bezdomnych

Czy osoby bezdomne, które odmówiły dostępnego schronienia lub mieszkania, powinny mieć możliwość spania lub biwakowania na terenie publicznym?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

  ChatGPTTak, jeśli firma obiecuje stworzyć nowe miejsca pracy, zatrudniając lokalnych mieszkańców

Gospodarka  ›  Własność państwowa

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji?

  ChatGPTTak, rząd powinien otrzymać kapitał własny na każdą pomoc finansową udzielaną przedsiębiorstwom

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

  ChatGPTTak, ale powinny być ściśle regulowane, aby zapobiec niegospodarności i korupcji

Społeczny  ›  Nikab

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Dzieci imigrantów

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Arabia Saudyjska i Iran

Czy rząd powinien poprzeć rozmowy pokojowe między Arabią Saudyjską a Iranem?

  ChatGPTNie, nie powinniśmy angażować się w zagraniczne konflikty

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

  ChatGPTTak, ale nie w wysoko zaludnionych rejonach.

English Polski