Spróbuj quiz polityczny
+

Polityka Kukiz’15’s sprawie eu authoritarian sanctions

Kandydaci

Tematy

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne?

  Baza wsparcia PartyNie

Kukiz’15’s odpowiedź opiera się na następujących danych:

Oficjalna odpowiedź

Ta strona nie odpowiedziała jeszcze na naszą prośbę o odpowiedź na to pytanie. Pomóż nam szybciej to zrobić, mówiąc im, aby odpowiedzieli na quiz iSideWith.

Zapis głosowania

Obecnie badamy wyniki głosowania tej partii w tej sprawie. Zaproponuj link do swoich wyników głosowania.

Wpływ donorów

Obecnie badamy dane finansowe kampanii na temat darowizn, które mogłyby wpłynąć na stanowisko tej partii w tej sprawie. Zaproponuj link do datków na ich kampanie.

Oświadczenia publiczne

Obecnie badamy przemówienia kampanii i publiczne oświadczenia tej partii na ten temat. Zaproponuj nam link do ich oferty.

Zaktualizowano 3 godziny temu

Baza wsparcia Party

Kukiz’15 Partia Wyborcy Odpowiedź: Nie

Znaczenie: Trochę Ważne

Odniesienie: Analiza odpowiedzi od 732 wyborców identyfikujących się jako Kukiz’15 .

Widzisz jakieś błędy? Zaproponuj poprawki do stanowiska tej drużyny tutaj


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Kukiz’15’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

English Polski