Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Trzecia Droga

Poniższe problemy są posortowane w kolejności malejącej w zależności od tego, jak ważna jest średnia Polish wyborca ​​umieścił ich w quizie.

Tematy

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

  ChatGPTPro-life

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Zasiłek

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

  ChatGPTWięcej, należy zreformować system w taki sposób, żeby uzupełniał, a nie zastępował dochody uzyskiwane w wyniku pracy

Gospodarka  ›  Stawki VAT

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone?

  ChatGPTZmniejszone, ale tylko w przypadku pożywienia i leków

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

  ChatGPTNie


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Third Way’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

  ChatGPTNie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku

Wybory  ›  Test kompetencji umysłowych

Czy politycy powyżej 75 roku życia powinni mieć obowiązek zdania testu sprawności umysłowej?

  ChatGPTTak, a politycy w każdym wieku powinni przejść test kompetencji umysłowych

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

  ChatGPTNie, powinniśmy zainwestować w czyste alternatywne źródła energii, na przykład wiatr, generatory hydroelektryczne, Tor i energię geotermalną.

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

  ChatGPTNie, pary homoseksualne nie powinny być w stanie adoptować dzieci

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

  ChatGPTTak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją

Opieka medyczna  ›  Karnet zdrowotny związany z zatrudnieniem COVID

Czy rząd powinien wymagać, aby pracownicy dużych firm byli zaszczepieni przeciwko COVID?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Podatek spadkowy

Czy Polska powinna znieść podatek spadkowy?

  ChatGPTTak, to podwójne opodatkowanie

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na wojsko?

  ChatGPTNie zwiększać ani nie zmniejszać – według mnie aktualna kwota wydatków jest odpowiednia

Imigracja  ›  Limit przyjęć imigrantów w UE

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Imigracja na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Czy powinniśmy zwiększyć napływ do naszego kraju uchodźców i osób ubiegających się o azyl z Bliskiego Wschodu i Afryki?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Powszechny dochód podstawowy

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

  ChatGPTNie, zachęci to ludzi do zaniechania pracy i będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy

Społeczny  ›  Zmiana płci

Czy osoby w wieku poniżej 18 lat powinny mieć możliwość skorzystania z leczenia polegającego na zmianie płci?

  ChatGPTNie, nie powinno się pozwalać dzieciom na podejmowanie nieodwracalnych decyzji życiowych

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

  ChatGPTNie, rząd nie powinien pod żadnym pozorem wymagać zróżnicowania w zakresie płci w obrębie prywatnego przedsiębiorstwa

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

  ChatGPTTak, ale po odbyciu kary

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Zakaz dla imigrantów wysokiego ryzyka

Czy imigrantom z krajów wysokiego ryzyka należy zakazać wjazdu do kraju, dopóki rząd nie poprawi swojej zdolności do wykrywania potencjalnych terrorystów?

  ChatGPTNie

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

  ChatGPTTak, są one konieczne, by chronić dzieci, które są zbyt młode, by je szczepić.

Społeczny  ›  Kara śmierci

Czy popierasz karę śmierci?

  ChatGPTNie

Edukacja  ›  Opłaty za studia

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

  ChatGPTTak, opłaty za studia są obecnie zbyt wysokie

Polityka zagraniczna  ›  Ukraina i NATO

Czy Ukraina powinna przystąpić do NATO?

  ChatGPTNie, powinno to zostać podjęte po zakończeniu obecnej wojny, aby uniknąć trzeciej wojny światowej

Polityka wewnętrzna  ›  Uzbrojeni nauczyciele

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

  ChatGPTNie, może to zwiększyć ryzyko przypadkowego postrzelenia

Gospodarka  ›  Podatki

Czy Polska powinna podnieść podatki bogatym obywatelom?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Armia UE

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Ochrona sygnalistów

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

  ChatGPTTak, jednak tylko wtedy, kiedy informacja została pozyskana legalnie

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

  ChatGPTTak, należy je co roku waloryzować zgodnie ze wzrostem kosztów utrzymania

Polityka wewnętrzna  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

  ChatGPTTak, w mediach społecznościowych jest zbyt wiele nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

  ChatGPTNie, cięcia w sferze publicznej wpłyną negatywnie na ekonomię

Polityka zagraniczna  ›  Stany Zjednoczone Europy

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Prywatyzacja służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

  ChatGPTMniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

  ChatGPTTak, ale nie dla kosmetyków

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Czy cudzoziemcy przebywający obecnie na terenie Polski powinni posiadać prawo wyborcze?

  ChatGPTNie, jedynie obywatele powinni posiadać prawo do głosowania

Polityka zagraniczna  ›  Ukraińskie fundusze obronne

Czy Polska powinna zapewnić Ukrainie dostawy wojskowe i fundusze?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Czterodniowy tydzień pracy

Czy Polska powinna przejść na czterodniowy tydzień pracy?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Sankcje UE przeciwko rządom autorytarnym

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

  ChatGPTNie, powinien tylko wdrożyć istniejące regulacje

Społeczny  ›  Mowa nienawiści

Czy mowa nienawiści powinna być chroniona przepisami dotyczącymi wolności słowa?

  ChatGPTNie, i zwiększ kary za szerzenie nienawiści

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Czy spalenie flagi Polski powinno być zabronione?

  ChatGPTTak

Wybory  ›  Przejrzystość kandydata

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

  ChatGPTNie, mój szacunek dla nich byłby wtedy większy, ale nie powinien to być obowiązek

Imigracja  ›  Zakaz muzułmańskich imigrantów

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

  ChatGPTNie, zabranianie wjazdu imigrantom na podstawie ich religii jest niekonstytucyjne

Gospodarka  ›  Bankowość typu offshore

Czy Polscy obywatele powinni mieć możliwość oszczędzania lub inwestowania swoich pieniędzy na zagranicznych kontach bankowych?

  ChatGPTTak, póki zyski zagraniczne są uwzględniane w oświadczeniach

Społeczny  ›  Przewoźnicy sportowców

Czy sportowcy transpłciowi powinni mieć możliwość konkurowania ze sportowcami różniącymi się od płci przypisanej im przy urodzeniu?

  ChatGPTNie, sportowcy powinni konkurować ze względu na płeć biologiczną, która jest wymieniona na świadectwie urodzenia

Gospodarka  ›  Monopole technologiczne

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Zdrowie psychiczne

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

  ChatGPTTak, nasz system leczenia chorób psychicznych potrzebuje większych funduszy, aby zapewnić wyższej jakości opiekę i usługi

Polityka zagraniczna  ›  Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

  ChatGPTTak, ale według mnie lepsza byłaby likwidacja Unii Europejskiej

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

  ChatGPTNie, ale drastycznie podnoszone są podatki i taryfy importowe dla firm outsourcingowych

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

  ChatGPTNie, nie uznaję kary śmierci.

Polityka zagraniczna  ›  Wybory zagraniczne

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

  ChatGPTTak, ale tylko w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, a nie interesów finansowych

Gospodarka  ›  Wiek emerytalny

Czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego powyżej 60 lat dla kobiet i powyżej 65 lat dla mężczyzn?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności uczniów

Czy szkoły powinny mieć prawo wymagać od uczniów obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTNie, należy zachęcać do szkolenia w zakresie różnorodności, ale nie jest to wymagane

środowisko  ›  Rozporządzenie klimatyczne UE

Czy rząd powinien przestrzegać unijnych przepisów klimatycznych?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć stopę podatku dla korporacji?

  ChatGPTObniżyć, ale zlikwidować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania

Polityka wewnętrzna  ›  Nadzór przez monitoring

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

  ChatGPTNie. Zamiast tego powinno się wysyłać więcej patroli policji do obszarów z wysokim wskaźnikiem przestępczości

środowisko  ›  Zakaz plastkowych produktów

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

  ChatGPTTak, należy zakazać wszystkich jednorazowych produktów, które nie zawierają przynajmniej 75% materiałów ulegających biodegradacji.

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

  ChatGPTNie, zwiększenie kar dla handlarzy narkotyków

Społeczny  ›  Szkolenie w zakresie różnorodności nauczycieli i wydziałów

Czy szkoły powinny mieć możliwość wymagania obowiązkowych szkoleń dotyczących różnorodności dla nauczycieli i wykładowców?

  ChatGPTNie, należy zachęcać do szkolenia w zakresie różnorodności, ale nie jest to wymagane

Imigracja  ›  Granice Białorusi

Czy Polska powinna zamknąć granicę z Białorusią?

  ChatGPTTak

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

  ChatGPTNie, dodatkowo, aby być dopuszczonym do głosowania, od głosujących powinno wymagać się zaliczenia podstawowego testu, demonstrującego ich znajomość polityki

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Czy powinno się wymagać od imigrantów nauki języka polskiego?

  ChatGPTTak, należy również zrezygnować z tłumaczeń na różnorodne języki w dokumentacji rządowej i podczas świadczenia usług

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

  ChatGPTTak, ale należy ograniczyć kwotę, jaką mogą przekazać w darowiźnie

Opieka medyczna  ›  Konsensus medyczny

Czy komisje lekarskie powinny karać lekarzy, którzy udzielają porad zdrowotnych sprzecznych ze współczesnym konsensusem naukowym?

  ChatGPTNie, ale lekarze powinni być zobowiązani do ujawnienia, że zalecenia są sprzeczne ze współczesnym konsensusem naukowym

Opieka medyczna  ›  Bezpłatne leki dla seniorów i nieletnich

Czy rząd powinien zapewnić bezpłatne leki seniorom i nieletnim?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Wielka Brytania po Brexicie

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

  ChatGPTPomoc

Gospodarka  ›  Program dopłat do dzieci

Czy rząd powinien zwiększyć finansowanie programu dotacji dla dzieci?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

  ChatGPTTak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

  ChatGPTNie; powinniśmy także sprywatyzować więcej usług transportu publicznego

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności pracowników

Czy firmy powinny mieć prawo wymagać od pracowników obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTNie, należy zachęcać do szkolenia w zakresie różnorodności, ale nie jest to wymagane

Gospodarka  ›  Zgłaszanie podatku od pracowników koncertowych

Czy platformy płatności online powinny być zmuszone do zgłaszania wszystkich transakcji powyżej 600 USD do IRS?

  ChatGPTNie, prywatne transakcje powinny pozostać prywatne

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

  ChatGPTTak, ponadto powinno się sprawdzać więcej niż tylko podstawową wiedzę

Gospodarka  ›  Bodziec ekonomiczny

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

  ChatGPTTak, ale w formie zwiększonych wydatków na infrastrukturę

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na pomoc krajom trzecim?

  ChatGPTZmniejszyć, aż drastycznie zredukujemy nasz narodowy deficyt budżetowy

Polityka zagraniczna  ›  Komisja Europejska

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

  ChatGPTNie

Transport  ›  Drogi płatne

Czy rząd powinien znieść opłaty dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach państwowych?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

  ChatGPTTak, ale na opakowaniach powinno się oznaczać żywność genetycznie modyfikowaną

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Cła

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

  ChatGPTTak, pomoże to stworzyć lub zachować więcej miejsc pracy

Opieka medyczna  ›  Światowa Organizacja Zdrowia

Czy rząd powinien finansować Światową Organizację Zdrowia?

  ChatGPTNie, zamiast tego finansuj programy krajowe i lokalne

Polityka zagraniczna  ›  Centralna agencja wywiadowcza UE

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Wykup akcji

Czy rząd powinien opodatkować wykup akcji?

  ChatGPTNie, nie ma dowodów na to, że firmy dokonujące wykupu zmniejszają swoje inwestycje

Imigracja  ›  Wykwalifikowani imigranci

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć liczbę tymczasowych wiz pracowniczych dla imigrantów z wysokimi kwalifikacjami?

  ChatGPTZmniejszyć, przy czym rząd powinien przygotować naszych mieszkańców do takiej pracy, zapewniając więcej ułatwień

Polityka zagraniczna  ›  Zabezpieczenie

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit?

  ChatGPTNie, to uniemożliwi Wielkiej Brytanii samodzielne podpisywanie umów handlowych

Polityka wewnętrzna  ›  Reklama polityczna w mediach społecznościowych

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Dotacje na pojazdy elektryczne

Czy rząd powinien dopłacać podatnikom kupującym pojazd elektryczny?

  ChatGPTNie

Bezpieczeństwo narodowe  ›  Dokonywanie zabójstw za granicą

Czy Polska powinna zabijać osoby podejrzane o terroryzm w innych krajach?

  ChatGPTNie, należy ich schwytać i zapewnić uczciwy proces

Polityka wewnętrzna  ›  Zakaz TikToka

Czy rząd powinien zakazać TikToka?

  ChatGPTTak, i powinniśmy zrobić więcej, aby powstrzymać Chiny przed gromadzeniem danych o naszych obywatelach

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

  ChatGPTNie, to strata czasu i pieniędzy.

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

  ChatGPTTak, ale pozwól ludziom korzystać z prywatnego ubezpieczenia

Polityka wewnętrzna  ›  Neutralność sieci

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

  ChatGPTNie, to pozwoliłoby im na usunięcie konkurencji, stworzenie sztucznych braków i zwiększenie cen

Gospodarka  ›  Kryptowaluta

Czy rząd powinien klasyfikować kryptowaluty jako legalne formy płatności?

  ChatGPTNie, klasyfikuj kryptowaluty jako wysoce regulowane papiery wartościowe

Polityka wewnętrzna  ›  Limity czasowe

Czy powinny być ustanowione limity kadencji dla członków Sejmu?

  ChatGPTTak, ograniczenie kadencji zwiększy skuteczność i ograniczy korupcję

Wybory  ›  Limit wydatków na referendum

Czy powinny obowiązywać limity wydatków na referenda?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Zdecentralizowane finanse

Czy technologia naszego systemu finansowego powinna przejść na zdecentralizowany protokół, który nie jest własnością ani nie jest kontrolowana przez żadną korporację, podobnie jak Internet?

  ChatGPTTak, ale wolałbym, aby protokół został stworzony i zabezpieczony przez agencję rządową zamiast zdecentralizowanego protokołu

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

  ChatGPTTak, limit powinien zostać zmniejszony do 20%

środowisko  ›  Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Czy rząd powinien zbudować sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

  ChatGPTTak, ale tylko jeśli korzystają z odnawialnych źródeł energii

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

  ChatGPTTak, ale dopiero po odbyciu ich wyroków lub na warunkowym zwolnieniu/wyroku w zawieszeniu

Przestępczość  ›  Zdemilitaryzuj policję

Czy policji powinno się zezwalać na używanie sprzętu wojskowego?

  ChatGPTTak, ale po ścisłym przeszkoleniu, jak i kiedy używać sprzętu

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

  ChatGPTTak, ale muszą na co dzień wykonywać prace społeczne

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Czy imigranci w Polsce powinni mieć prawo do posiadania podwójnego obywatelstwa?

  ChatGPTNie – i należy odebrać status podwójnego obywatelstwa osobom, które go posiadają

Wybory  ›  Partia polityczna Dotacje

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

  ChatGPTTak, ale tylko wtedy, gdy wszystkie partie polityczne otrzymują taką samą kwotę

Przestępczość  ›  Obrona policji

Czy fundusze dla lokalnych wydziałów policji należy przekierować na programy społeczne i lokalne?

  ChatGPTNie, zwiększ finansowanie i szkolenia dla wydziałów policji w społecznościach o wyższym wskaźniku przestępczości

Gospodarka  ›  Zakaz dopłaty

Czy rząd powinien zakazać dopłat do biletów na koncerty, rachunków za kablówkę, usług bankowych, rezerwacji hoteli i innych zakupów?

  ChatGPTTak, wszystkie koszty usługi powinny być wliczone w ostateczną cenę zakupu

Mieszkaniowy  ›  Obozowiska bezdomnych

Czy osoby bezdomne, które odmówiły dostępnego schronienia lub mieszkania, powinny mieć możliwość spania lub biwakowania na terenie publicznym?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

  ChatGPTTak, o ile lokalne środowisko nie jest zagrożone

Gospodarka  ›  Własność państwowa

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji?

  ChatGPTTak, rząd powinien otrzymać kapitał własny na każdą pomoc finansową udzielaną przedsiębiorstwom

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

  ChatGPTNie, prywatne więzienia poświęcą jakość usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla zysku

Społeczny  ›  Status prawny zamrożonych zarodków

Czy zamrożone zarodki należy uważać za dzieci?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Nikab

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

  ChatGPTTak, ale ich tożsamość musi zostać potwierdzona w odosobnieniu przez damski personel

Edukacja  ›  Programy wymiany studenckiej

Czy popierasz zwiększenie budżetu UE na programy wymiany studenckiej, takie jak Erasmus+?

  ChatGPTTak

Technologia  ›  Prywatność danych

Czy rząd powinien wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy?

  ChatGPTTak

Nauka  ›  Eksploracja kosmosu

Czy UE powinna zainwestować więcej w swoje programy eksploracji kosmosu i satelitarne?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Etyka sprzedaży broni

Czy powinny zostać wprowadzone ograniczenia w rządowej sprzedaży broni krajom oskarżonym o łamanie praw człowieka?

  ChatGPTTak i zakazać wszelkiej sprzedaży do krajów, w których łamane są prawa człowieka

Polityka zagraniczna  ›  Arabia Saudyjska i Iran

Czy rząd powinien poprzeć rozmowy pokojowe między Arabią Saudyjską a Iranem?

  ChatGPTTak, zawsze powinniśmy promować dyplomatyczne rozmowy pokojowe podczas konfliktów zagranicznych

Imigracja  ›  Dzieci imigrantów

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Etyka walki ze sztuczną inteligencją

Czy wojsko powinno używać broni sterowanej sztuczną inteligencją?

  ChatGPTNie

Technologia  ›  kryptowaluty

Czy rząd powinien wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące korzystania z kryptowalut?

  ChatGPTNie, a obywatele znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej zasługują na te same możliwości finansowe i usługi, jakie oferują bogatym tradycyjne banki.

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

  ChatGPTNie, powinniśmy skupić się na bardziej zrównoważonych źródłach energii

środowisko  ›  Emisje cieplarniane

Czy UE powinna obniżyć emisje gazów cieplarnianych do netto zera do 2050 roku?

  ChatGPTTak

Imigracja  ›  Wolność ruchu

Czy UE powinna ograniczyć swobodę przemieszczania się w celu lepszego kontrolowania imigracji i bezpieczeństwa?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Unia Energetyczna UE

Czy UE powinna stworzyć unię energetyczną?

  ChatGPTTak

Przestępczość  ›  Integracja systemu prawnego UE

Czy UE powinna zmierzać w kierunku bardziej zintegrowanego systemu prawno-ustrojowego z jednolitymi przepisami cywilnymi i karnymi we wszystkich państwach członkowskich?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Prawo do naprawy

Czy UE powinna wprowadzić uniwersalne prawo do naprawy dla wszystkich urządzeń elektronicznych sprzedawanych w swoich państwach członkowskich?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Federalizm UE

Czy UE powinna podjąć kroki w kierunku bardziej federalnej struktury, podobnej do Stanów Zjednoczonych Ameryki?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Prawa człowieka

Czy UE powinna zająć bardziej aktywne stanowisko w konfliktach zagranicznych, gdzie zgłaszane są naruszenia praw człowieka?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Prawa do połowów

Czy UE powinna nałożyć bardziej restrykcyjne ograniczenia na kwoty połowowe w celu ochrony ekosystemów morskich?

  ChatGPTTak

Imigracja  ›  Wspólny system azylowy

Czy UE powinna ustanowić wspólny system azylowy z zharmonizowanymi procedurami i wspólnymi obowiązkami między państwami członkowskimi?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Konflikt izraelsko-palestyński

Której stronie konfliktu izraelsko-palestyńskiego bardziej sympatyzujesz?

  ChatGPTObydwa jednakowo

English Polski