Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Lewo

Poniższe problemy są posortowane w kolejności malejącej w zależności od tego, jak ważna jest średnia Polish wyborca ​​umieścił ich w quizie.

Tematy

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

  ChatGPTMożliwość wyboru, zapewnienie kontroli urodzeń, edukacji seksualnej i dostępności opieki społecznej pomogą zredukować liczbę aborcji

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

  ChatGPTNie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli

Gospodarka  ›  Zasiłek

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

  ChatGPTMniej, aktualne świadczenia nie zapewniają wystarczającego wsparcia

Gospodarka  ›  Stawki VAT

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone?

  ChatGPTZmniejszone, ale tylko w przypadku pożywienia i leków

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

  ChatGPTTak


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki The Left ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

  ChatGPTNie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku

Wybory  ›  Test kompetencji umysłowych

Czy politycy powyżej 75 roku życia powinni mieć obowiązek zdania testu sprawności umysłowej?

  ChatGPTTak, a politycy w każdym wieku powinni przejść test kompetencji umysłowych

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

  ChatGPTNie, powinniśmy zainwestować w czyste alternatywne źródła energii, na przykład wiatr, generatory hydroelektryczne, Tor i energię geotermalną.

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

  ChatGPTTak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją

Opieka medyczna  ›  Karnet zdrowotny związany z zatrudnieniem COVID

Czy rząd powinien wymagać, aby pracownicy dużych firm byli zaszczepieni przeciwko COVID?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Podatek spadkowy

Czy Polska powinna znieść podatek spadkowy?

  ChatGPTNie, powinna zostać wprowadzona reforma oparta na zmiennej wysokości podatku w zależności od stanu majątkowego spadkobiercy a nie zmarłego

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na wojsko?

  ChatGPTŻadna z tych opcji, zamiast tego należy stworzyć europejski system obrony militarnej

Imigracja  ›  Limit przyjęć imigrantów w UE

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

  ChatGPTTak

Imigracja  ›  Imigracja na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Czy powinniśmy zwiększyć napływ do naszego kraju uchodźców i osób ubiegających się o azyl z Bliskiego Wschodu i Afryki?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Powszechny dochód podstawowy

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

  ChatGPTTak, każdy powinien otrzymywać dochód umożliwiający zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym dotyczących jedzenia i mieszkania

Społeczny  ›  Zmiana płci

Czy osoby w wieku poniżej 18 lat powinny mieć możliwość skorzystania z leczenia polegającego na zmianie płci?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

  ChatGPTTak, i rząd powinien bardziej starać się o różnorodność w miejscu pracy

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

  ChatGPTTak, ale tylko gdy kara została zakończona.

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

  ChatGPTTak, pod warunkiem, że mogą bezpiecznie powrócić do swojego kraju

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

  ChatGPTTak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór

Imigracja  ›  Zakaz dla imigrantów wysokiego ryzyka

Czy imigrantom z krajów wysokiego ryzyka należy zakazać wjazdu do kraju, dopóki rząd nie poprawi swojej zdolności do wykrywania potencjalnych terrorystów?

  ChatGPTNie

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Kara śmierci

Czy popierasz karę śmierci?

  ChatGPTNie

Edukacja  ›  Opłaty za studia

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Ukraina i NATO

Czy Ukraina powinna przystąpić do NATO?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Podatki

Czy Polska powinna podnieść podatki bogatym obywatelom?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Uzbrojeni nauczyciele

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Armia UE

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Ochrona sygnalistów

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

  ChatGPTTak, należy je co roku waloryzować zgodnie ze wzrostem kosztów utrzymania

Polityka wewnętrzna  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

  ChatGPTNie, podnieście w zamian podatki nałożone na duże korporacje międzynarodowe

Polityka zagraniczna  ›  Stany Zjednoczone Europy

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

  ChatGPTTak

Opieka medyczna  ›  Prywatyzacja służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

  ChatGPTMniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

  ChatGPTTak, ale nie dla kosmetyków

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Czy cudzoziemcy przebywający obecnie na terenie Polski powinni posiadać prawo wyborcze?

  ChatGPTTak, ale wyłącznie jeśli mieszkają w Polsce od ponad 5 lat

Gospodarka  ›  Czterodniowy tydzień pracy

Czy Polska powinna przejść na czterodniowy tydzień pracy?

  ChatGPTTak, i wymagać zapłaty za nadgodziny za pracę powyżej czterech dni w tygodniu

Polityka zagraniczna  ›  Ukraińskie fundusze obronne

Czy Polska powinna zapewnić Ukrainie dostawy wojskowe i fundusze?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Sankcje UE przeciwko rządom autorytarnym

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

  ChatGPTTak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii

Społeczny  ›  Mowa nienawiści

Czy mowa nienawiści powinna być chroniona przepisami dotyczącymi wolności słowa?

  ChatGPTNie

Wybory  ›  Przejrzystość kandydata

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Czy spalenie flagi Polski powinno być zabronione?

  ChatGPTNie, to pogwałcenie wolności słowa

Imigracja  ›  Zakaz muzułmańskich imigrantów

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Bankowość typu offshore

Czy Polscy obywatele powinni mieć możliwość oszczędzania lub inwestowania swoich pieniędzy na zagranicznych kontach bankowych?

  ChatGPTNie, zbyt wielu bogatych obywateli wykorzystuje luki w zagranicznych bankach, aby uniknąć płacenia podatków.

Społeczny  ›  Przewoźnicy sportowców

Czy sportowcy transpłciowi powinni mieć możliwość konkurowania ze sportowcami różniącymi się od płci przypisanej im przy urodzeniu?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Monopole technologiczne

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

  ChatGPTTak

Opieka medyczna  ›  Zdrowie psychiczne

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

  ChatGPTNie, ale drastycznie podnoszone są podatki i taryfy importowe dla firm outsourcingowych

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

  ChatGPTNie, nie uznaję kary śmierci.

Polityka zagraniczna  ›  Wybory zagraniczne

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Wiek emerytalny

Czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego powyżej 60 lat dla kobiet i powyżej 65 lat dla mężczyzn?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności uczniów

Czy szkoły powinny mieć prawo wymagać od uczniów obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTTak, a wszystkie szkoły powinny wymagać obowiązkowego szkolenia w zakresie różnorodności

środowisko  ›  Rozporządzenie klimatyczne UE

Czy rząd powinien przestrzegać unijnych przepisów klimatycznych?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć stopę podatku dla korporacji?

  ChatGPTPodnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom

Polityka wewnętrzna  ›  Nadzór przez monitoring

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

  ChatGPTNie. Rząd posunął się za daleko w ingerowaniu w prywatność obywateli

środowisko  ›  Zakaz plastkowych produktów

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

  ChatGPTTak, należy zakazać wszystkich jednorazowych produktów, które nie zawierają przynajmniej 75% materiałów ulegających biodegradacji.

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

  ChatGPTTak, jednak tylko dla celów medycznych

Społeczny  ›  Szkolenie w zakresie różnorodności nauczycieli i wydziałów

Czy szkoły powinny mieć możliwość wymagania obowiązkowych szkoleń dotyczących różnorodności dla nauczycieli i wykładowców?

  ChatGPTTak, a wszystkie szkoły powinny wymagać obowiązkowego szkolenia w zakresie różnorodności

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

  ChatGPTTak, i należy zmniejszyć wyroki osobom, które już je odbywają

Imigracja  ›  Granice Białorusi

Czy Polska powinna zamknąć granicę z Białorusią?

  ChatGPTNie

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

  ChatGPTTak, każdy obywatel, który płaci podatki powinien posiadać prawo do głosu

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Czy powinno się wymagać od imigrantów nauki języka polskiego?

  ChatGPTNie, powinniśmy starać radzić sobie z różnorodnością kulturową, jaką imigranci wnoszą do naszego kraju

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

  ChatGPTNie, a kampanie polityczne powinny być finansowane ze środków publicznych

Opieka medyczna  ›  Konsensus medyczny

Czy komisje lekarskie powinny karać lekarzy, którzy udzielają porad zdrowotnych sprzecznych ze współczesnym konsensusem naukowym?

  ChatGPTTak, zmniejszy to ilość dezinformacji otrzymywanych przez pacjentów

Opieka medyczna  ›  Bezpłatne leki dla seniorów i nieletnich

Czy rząd powinien zapewnić bezpłatne leki seniorom i nieletnim?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Wielka Brytania po Brexicie

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

  ChatGPTPomoc

Gospodarka  ›  Program dopłat do dzieci

Czy rząd powinien zwiększyć finansowanie programu dotacji dla dzieci?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

  ChatGPTTak, zakaz służby wojskowej kobiet jest dyskriminacją

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

  ChatGPTTak, jednak tylko wtedy, kiedy pieniądze są wydawane na rozwiązania przyjazne środowisku

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności pracowników

Czy firmy powinny mieć prawo wymagać od pracowników obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTTak, a wszystkie firmy powinny wymagać obowiązkowego szkolenia w zakresie różnorodności

Gospodarka  ›  Zgłaszanie podatku od pracowników koncertowych

Czy platformy płatności online powinny być zmuszone do zgłaszania wszystkich transakcji powyżej 600 USD do IRS?

  ChatGPTTak, z wyjątkiem obywateli o niskich dochodach

Gospodarka  ›  Bodziec ekonomiczny

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

  ChatGPTTak

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na pomoc krajom trzecim?

  ChatGPTWzrost

Polityka zagraniczna  ›  Komisja Europejska

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

  ChatGPTNie

Transport  ›  Drogi płatne

Czy rząd powinien znieść opłaty dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach państwowych?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

  Baza wsparcia PartyTak

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

  ChatGPTTak, jest to konieczne, aby zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków

Gospodarka  ›  Cła

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

  ChatGPTNie, to zaszkodzi naszym zakładom produkcyjnym, których działalność zależy od importu tanich środków do produkcji

Opieka medyczna  ›  Światowa Organizacja Zdrowia

Czy rząd powinien finansować Światową Organizację Zdrowia?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Centralna agencja wywiadowcza UE

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Wykup akcji

Czy rząd powinien opodatkować wykup akcji?

  ChatGPTTak, ale wolałbym, żeby były zakazane

Polityka zagraniczna  ›  Zabezpieczenie

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit?

  ChatGPTTak, utrzymaj wspólny rynek UE i jego unię celną

Imigracja  ›  Wykwalifikowani imigranci

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć liczbę tymczasowych wiz pracowniczych dla imigrantów z wysokimi kwalifikacjami?

  ChatGPTWzrost

środowisko  ›  Dotacje na pojazdy elektryczne

Czy rząd powinien dopłacać podatnikom kupującym pojazd elektryczny?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Zakaz TikToka

Czy rząd powinien zakazać TikToka?

  ChatGPTNie, to pogwałcenie wolności słowa

Bezpieczeństwo narodowe  ›  Dokonywanie zabójstw za granicą

Czy Polska powinna zabijać osoby podejrzane o terroryzm w innych krajach?

  ChatGPTNie, należy ich schwytać i zapewnić uczciwy proces

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

  ChatGPTNie, to strata czasu i pieniędzy.

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

  ChatGPTTak, ten model gwarantuje opiekę zdrowotną każdemu

Polityka wewnętrzna  ›  Neutralność sieci

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

  ChatGPTNie, należy traktować cały ruch jednakowo i utrzymywać otwarty internet

Gospodarka  ›  Kryptowaluta

Czy rząd powinien klasyfikować kryptowaluty jako legalne formy płatności?

  ChatGPTTak, ale tylko dla kryptowalut o stabilnej wartości bez wahań cen

Polityka wewnętrzna  ›  Limity czasowe

Czy powinny być ustanowione limity kadencji dla członków Sejmu?

  ChatGPTTak, ograniczenie kadencji zwiększy skuteczność i ograniczy korupcję

Wybory  ›  Limit wydatków na referendum

Czy powinny obowiązywać limity wydatków na referenda?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Zdecentralizowane finanse

Czy technologia naszego systemu finansowego powinna przejść na zdecentralizowany protokół, który nie jest własnością ani nie jest kontrolowana przez żadną korporację, podobnie jak Internet?

  ChatGPTTak, zmniejszyłoby to nierówności majątkowe, zapewniając bardziej przejrzysty, przystępny cenowo i sprzyjający włączeniu społecznemu dostęp do usług finansowych

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

  ChatGPTTak, limit powinien zostać zmniejszony do 20%

środowisko  ›  Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Czy rząd powinien zbudować sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

  ChatGPTTak, ale tylko jeśli korzystają z odnawialnych źródeł energii

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

  ChatGPTTak, ale dopiero po odbyciu ich wyroków lub na warunkowym zwolnieniu/wyroku w zawieszeniu

Przestępczość  ›  Zdemilitaryzuj policję

Czy policji powinno się zezwalać na używanie sprzętu wojskowego?

  ChatGPTTak, ale po ścisłym przeszkoleniu, jak i kiedy używać sprzętu

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

  ChatGPTTak, ale muszą na co dzień wykonywać prace społeczne

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Czy imigranci w Polsce powinni mieć prawo do posiadania podwójnego obywatelstwa?

  ChatGPTTak

Wybory  ›  Partia polityczna Dotacje

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

  ChatGPTTak, ale nie powinno być więcej ograniczeń i przejrzystości, w jaki sposób wydawać pieniądze

Przestępczość  ›  Obrona policji

Czy fundusze dla lokalnych wydziałów policji należy przekierować na programy społeczne i lokalne?

  ChatGPTTak, zamień policję na nieuzbrojoną społeczność odpowiadającą na telefony bez użycia przemocy

Gospodarka  ›  Zakaz dopłaty

Czy rząd powinien zakazać dopłat do biletów na koncerty, rachunków za kablówkę, usług bankowych, rezerwacji hoteli i innych zakupów?

  ChatGPTTak, wszystkie koszty usługi powinny być wliczone w ostateczną cenę zakupu

Mieszkaniowy  ›  Obozowiska bezdomnych

Czy osoby bezdomne, które odmówiły dostępnego schronienia lub mieszkania, powinny mieć możliwość spania lub biwakowania na terenie publicznym?

  ChatGPTTak, i stwórz więcej programów społecznościowych, aby zapewnić bezpłatną żywność, odzież i lekarstwa

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

  ChatGPTTak, o ile lokalne środowisko nie jest zagrożone

Gospodarka  ›  Własność państwowa

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji?

  ChatGPTTak, rząd powinien otrzymać kapitał własny na każdą pomoc finansową udzielaną przedsiębiorstwom

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Status prawny zamrożonych zarodków

Czy zamrożone zarodki należy uważać za dzieci?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Zawieszenie broni w Gazie

Czy popierasz rząd wzywający do trwałego zawieszenia broni w Gazie?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Nikab

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

  ChatGPTTak, ale ich tożsamość musi zostać potwierdzona w odosobnieniu przez damski personel

Edukacja  ›  Programy wymiany studenckiej

Czy popierasz zwiększenie budżetu UE na programy wymiany studenckiej, takie jak Erasmus+?

  ChatGPTTak

Technologia  ›  Prywatność danych

Czy rząd powinien wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy?

  ChatGPTTak

Nauka  ›  Eksploracja kosmosu

Czy UE powinna zainwestować więcej w swoje programy eksploracji kosmosu i satelitarne?

  ChatGPTTak

Mieszkaniowy  ›  Budynki mieszkalne o dużej gęstości

Czy rząd powinien zachęcać do budowy budynków mieszkalnych o dużej gęstości zabudowy?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Etyka sprzedaży broni

Czy powinny zostać wprowadzone ograniczenia w rządowej sprzedaży broni krajom oskarżonym o łamanie praw człowieka?

  ChatGPTTak i zakazać wszelkiej sprzedaży do krajów, w których łamane są prawa człowieka

Polityka zagraniczna  ›  Arabia Saudyjska i Iran

Czy rząd powinien poprzeć rozmowy pokojowe między Arabią Saudyjską a Iranem?

  ChatGPTTak, zawsze powinniśmy promować dyplomatyczne rozmowy pokojowe podczas konfliktów zagranicznych

Imigracja  ›  Dzieci imigrantów

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Etyka walki ze sztuczną inteligencją

Czy wojsko powinno używać broni sterowanej sztuczną inteligencją?

  ChatGPTNie

Technologia  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien nakazać dużym firmom technologicznym udostępnienie swoich algorytmów regulatorom?

  ChatGPTTak

Technologia  ›  kryptowaluty

Czy rząd powinien wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące korzystania z kryptowalut?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Emisje cieplarniane

Czy UE powinna obniżyć emisje gazów cieplarnianych do netto zera do 2050 roku?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Rozwiązanie dwóch państw dla Izraela i Palestyny

Czy popierasz dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Unia rynków kapitałowych UE

Czy UE powinna stworzyć unię rynków kapitałowych?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Prawo do naprawy

Czy UE powinna wprowadzić uniwersalne prawo do naprawy dla wszystkich urządzeń elektronicznych sprzedawanych w swoich państwach członkowskich?

  ChatGPTTak

Polityka wewnętrzna  ›  Federalizm UE

Czy UE powinna podjąć kroki w kierunku bardziej federalnej struktury, podobnej do Stanów Zjednoczonych Ameryki?

  ChatGPTTak

Imigracja  ›  Wspólny system azylowy

Czy UE powinna ustanowić wspólny system azylowy z zharmonizowanymi procedurami i wspólnymi obowiązkami między państwami członkowskimi?

  ChatGPTTak

Imigracja  ›  Wolność ruchu

Czy UE powinna ograniczyć swobodę przemieszczania się w celu lepszego kontrolowania imigracji i bezpieczeństwa?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Prawa człowieka

Czy UE powinna zająć bardziej aktywne stanowisko w konfliktach zagranicznych, gdzie zgłaszane są naruszenia praw człowieka?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Prawa do połowów

Czy UE powinna nałożyć bardziej restrykcyjne ograniczenia na kwoty połowowe w celu ochrony ekosystemów morskich?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Unia Energetyczna UE

Czy UE powinna stworzyć unię energetyczną?

  ChatGPTTak

Przestępczość  ›  Integracja systemu prawnego UE

Czy UE powinna zmierzać w kierunku bardziej zintegrowanego systemu prawno-ustrojowego z jednolitymi przepisami cywilnymi i karnymi we wszystkich państwach członkowskich?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Zasady handlu w Chinach

Czy UE powinna nałożyć surowe zasady handlowe na Chiny w celu ochrony swojej gospodarki?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Konflikt izraelsko-palestyński

Której stronie konfliktu izraelsko-palestyńskiego bardziej sympatyzujesz?

  ChatGPTPalestyna

English Polski