Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Ruch Narodowy

Poniższe problemy są posortowane w kolejności malejącej w zależności od tego, jak ważna jest średnia Polish wyborca ​​umieścił ich w quizie.

Tematy

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

  ChatGPTJestem za obroną życia, ale można pozwolić w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub zagrożenia dla matki.

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

  ChatGPTTak, to konieczne, aby zwalczać terroryzm

Gospodarka  ›  Zasiłek

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

  ChatGPTWięcej, ponadto należy odmówić świadczeń imigrantom

Gospodarka  ›  Stawki VAT

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone?

  ChatGPTZmniejszone, aby generować wzrost gospodarczy

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

  Oświadczenia publiczneNie


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki National Movement’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

  ChatGPTTak

Wybory  ›  Test kompetencji umysłowych

Czy politycy powyżej 75 roku życia powinni mieć obowiązek zdania testu sprawności umysłowej?

  ChatGPTTak, a politycy w każdym wieku powinni przejść test kompetencji umysłowych

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

  ChatGPTTak, ale z wykorzystaniem dotacji publicznych

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

  Oświadczenia publiczneNie

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

  ChatGPTTak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją

Opieka medyczna  ›  Karnet zdrowotny związany z zatrudnieniem COVID

Czy rząd powinien wymagać, aby pracownicy dużych firm byli zaszczepieni przeciwko COVID?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Podatek spadkowy

Czy Polska powinna znieść podatek spadkowy?

  ChatGPTTak, to podwójne opodatkowanie

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na wojsko?

  ChatGPTWzrost

Imigracja  ›  Limit przyjęć imigrantów w UE

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Imigracja na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Czy powinniśmy zwiększyć napływ do naszego kraju uchodźców i osób ubiegających się o azyl z Bliskiego Wschodu i Afryki?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Powszechny dochód podstawowy

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

  ChatGPTNie, zachęci to ludzi do zaniechania pracy i będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy

Społeczny  ›  Zmiana płci

Czy osoby w wieku poniżej 18 lat powinny mieć możliwość skorzystania z leczenia polegającego na zmianie płci?

  ChatGPTNie, i zakazuj wszystkich zabiegów zmiany płci

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

  ChatGPTNie, członkowie zarządu powinni być najlepiej wykwalifikowanymi, niezależnie od płci

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Zakaz dla imigrantów wysokiego ryzyka

Czy imigrantom z krajów wysokiego ryzyka należy zakazać wjazdu do kraju, dopóki rząd nie poprawi swojej zdolności do wykrywania potencjalnych terrorystów?

  ChatGPTTak

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

  ChatGPTTak, za wyjątkiem tych, których przekonania religijne zabraniają używanie szczepionek.

Społeczny  ›  Kara śmierci

Czy popierasz karę śmierci?

  ChatGPTTak, ale wyłącznie w przypadku wyjątkowo brutalnych przestępstw z niezaprzeczalnymi dowodami

Edukacja  ›  Opłaty za studia

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

  ChatGPTNie, ale powinno być darmowe dla ubogich studentów z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Polityka zagraniczna  ›  Ukraina i NATO

Czy Ukraina powinna przystąpić do NATO?

  ChatGPTNie, powinno to zostać podjęte po zakończeniu obecnej wojny, aby uniknąć trzeciej wojny światowej

Gospodarka  ›  Podatki

Czy Polska powinna podnieść podatki bogatym obywatelom?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Uzbrojeni nauczyciele

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

  ChatGPTNie, zamiast tego należy zatrudnić pracowników ochrony z kwalifikacjami zawodowymi.

Polityka zagraniczna  ›  Armia UE

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Ochrona sygnalistów

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

  ChatGPTTak, jednak tylko wtedy, kiedy udostępnienie informacji nie zagrozi bezpieczeństwu narodowemu

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

  ChatGPTNie, dopóki nie obniżymy naszego długu publicznego

Polityka wewnętrzna  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

  ChatGPTTak, firmy prowadzące media społecznościowe są ukierunkowane politycznie i powinny być regulowane

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

  ChatGPTNie, zamiast tego należy zmniejszyć ilość urzędników państwowych

Polityka zagraniczna  ›  Stany Zjednoczone Europy

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Prywatyzacja służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

  ChatGPTMniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

  ChatGPTTak, ale nie dla kosmetyków

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Czy cudzoziemcy przebywający obecnie na terenie Polski powinni posiadać prawo wyborcze?

  ChatGPTNie, jedynie obywatele powinni posiadać prawo do głosowania

Polityka zagraniczna  ›  Ukraińskie fundusze obronne

Czy Polska powinna zapewnić Ukrainie dostawy wojskowe i fundusze?

  ChatGPTTak i zwiększ ilość dostarczanych przez nas zasobów

Gospodarka  ›  Czterodniowy tydzień pracy

Czy Polska powinna przejść na czterodniowy tydzień pracy?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Sankcje UE przeciwko rządom autorytarnym

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

  ChatGPTNie, obecny rząd przesadza z regulacjami dla przedsiębiorstw

Społeczny  ›  Mowa nienawiści

Czy mowa nienawiści powinna być chroniona przepisami dotyczącymi wolności słowa?

  ChatGPTTak, o ile nie grozi przemocą

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Czy spalenie flagi Polski powinno być zabronione?

  ChatGPTTak

Wybory  ›  Przejrzystość kandydata

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Zakaz muzułmańskich imigrantów

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Bankowość typu offshore

Czy Polscy obywatele powinni mieć możliwość oszczędzania lub inwestowania swoich pieniędzy na zagranicznych kontach bankowych?

  ChatGPTNie, zbyt wielu bogatych obywateli wykorzystuje luki w zagranicznych bankach, aby uniknąć płacenia podatków.

Społeczny  ›  Przewoźnicy sportowców

Czy sportowcy transpłciowi powinni mieć możliwość konkurowania ze sportowcami różniącymi się od płci przypisanej im przy urodzeniu?

  ChatGPTNie, sportowcy powinni konkurować ze względu na płeć biologiczną, która jest wymieniona na świadectwie urodzenia

Gospodarka  ›  Monopole technologiczne

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Zdrowie psychiczne

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

  ChatGPTNie, zamiast tego należy zachęcić prywatne firmy do zajęcia się tym problemem

Polityka zagraniczna  ›  Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

  ChatGPTTak, ale według mnie lepsza byłaby likwidacja Unii Europejskiej

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

  ChatGPTNie, ale drastycznie podnoszone są podatki i taryfy importowe dla firm outsourcingowych

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

  ChatGPTTak, ale tylko w wypadku recydywy.

Polityka zagraniczna  ›  Wybory zagraniczne

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

  ChatGPTNie, i nie powinniśmy próbować wpływać na wybory czy politykę innego kraju

Gospodarka  ›  Wiek emerytalny

Czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego powyżej 60 lat dla kobiet i powyżej 65 lat dla mężczyzn?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności uczniów

Czy szkoły powinny mieć prawo wymagać od uczniów obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Rozporządzenie klimatyczne UE

Czy rząd powinien przestrzegać unijnych przepisów klimatycznych?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Nadzór przez monitoring

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

  ChatGPTTak. Dodatkowo powinno się wysyłać więcej patroli policji do obszarów z wysokim wskaźnikiem przestępczości

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć stopę podatku dla korporacji?

  ChatGPTObniżyć, ale zlikwidować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania

środowisko  ›  Zakaz plastkowych produktów

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Szkolenie w zakresie różnorodności nauczycieli i wydziałów

Czy szkoły powinny mieć możliwość wymagania obowiązkowych szkoleń dotyczących różnorodności dla nauczycieli i wykładowców?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

  ChatGPTNie, zwiększenie kar dla handlarzy narkotyków

Imigracja  ›  Granice Białorusi

Czy Polska powinna zamknąć granicę z Białorusią?

  ChatGPTTak

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Czy powinno się wymagać od imigrantów nauki języka polskiego?

  ChatGPTTak

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

  ChatGPTNie, tego typu darowizny stają się po prostu łapówkami

Opieka medyczna  ›  Konsensus medyczny

Czy komisje lekarskie powinny karać lekarzy, którzy udzielają porad zdrowotnych sprzecznych ze współczesnym konsensusem naukowym?

  ChatGPTNie, konsensus naukowy może się szybko zmienić, a pacjenci powinni mieć możliwość wypróbowania niekonwencjonalnych pomysłów

Opieka medyczna  ›  Bezpłatne leki dla seniorów i nieletnich

Czy rząd powinien zapewnić bezpłatne leki seniorom i nieletnim?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Wielka Brytania po Brexicie

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

  ChatGPTSzkodzą, wspieram niektóre związki prywatne, jednak jestem zdecydowanym przeciwnikiem publicznych związków zawodowych

Gospodarka  ›  Program dopłat do dzieci

Czy rząd powinien zwiększyć finansowanie programu dotacji dla dzieci?

  ChatGPTTak

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

  ChatGPTNie, kobiety nie są zdolne fizycznie do walki tak jak mężczyźni

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

  ChatGPTNie, mamy ważniejsze sprawy, które potrzebują dofinansowania

Społeczny  ›  Szkolenie z różnorodności pracowników

Czy firmy powinny mieć prawo wymagać od pracowników obowiązkowych szkoleń z zakresu różnorodności?

  ChatGPTNie, a obowiązkowe szkolenia w zakresie różnorodności powinny być zakazane

Gospodarka  ›  Zgłaszanie podatku od pracowników koncertowych

Czy platformy płatności online powinny być zmuszone do zgłaszania wszystkich transakcji powyżej 600 USD do IRS?

  ChatGPTNie, prywatne transakcje powinny pozostać prywatne

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

  ChatGPTTak, ponadto powinno się sprawdzać więcej niż tylko podstawową wiedzę

Gospodarka  ›  Bodziec ekonomiczny

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

  ChatGPTNie, recesja to naturalny, cykliczny proces, który pozwala poradzić sobie z nadwyżkami

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Polska powinna zmniejszyć czy zwiększyć wydatki na pomoc krajom trzecim?

  ChatGPTZmniejszyć, aż drastycznie zredukujemy nasz narodowy deficyt budżetowy

Polityka zagraniczna  ›  Komisja Europejska

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

  ChatGPTTak

Transport  ›  Drogi płatne

Czy rząd powinien znieść opłaty dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach państwowych?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

  ChatGPTNie

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Cła

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

  ChatGPTTak, pomoże to stworzyć lub zachować więcej miejsc pracy

Opieka medyczna  ›  Światowa Organizacja Zdrowia

Czy rząd powinien finansować Światową Organizację Zdrowia?

  ChatGPTNie, zamiast tego finansuj programy krajowe i lokalne

Polityka zagraniczna  ›  Centralna agencja wywiadowcza UE

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Wykup akcji

Czy rząd powinien opodatkować wykup akcji?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Wykwalifikowani imigranci

Polska powinna zwiększyć czy zmniejszyć liczbę tymczasowych wiz pracowniczych dla imigrantów z wysokimi kwalifikacjami?

  ChatGPTZmniejszyć, przy czym rząd powinien przygotować naszych mieszkańców do takiej pracy, zapewniając więcej ułatwień

Polityka zagraniczna  ›  Zabezpieczenie

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit?

  ChatGPTNie, to uniemożliwi Wielkiej Brytanii samodzielne podpisywanie umów handlowych

Polityka wewnętrzna  ›  Reklama polityczna w mediach społecznościowych

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Dotacje na pojazdy elektryczne

Czy rząd powinien dopłacać podatnikom kupującym pojazd elektryczny?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Zakaz TikToka

Czy rząd powinien zakazać TikToka?

  ChatGPTTak, i powinniśmy zrobić więcej, aby powstrzymać Chiny przed gromadzeniem danych o naszych obywatelach

Bezpieczeństwo narodowe  ›  Dokonywanie zabójstw za granicą

Czy Polska powinna zabijać osoby podejrzane o terroryzm w innych krajach?

  ChatGPTTak, ale tylko wtedy, kiedy istnieją niepodważalne dowody na to, że dokonali ataku na nasz kraj

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

  ChatGPTTak

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Neutralność sieci

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

  ChatGPTNie, to pozwoliłoby im na usunięcie konkurencji, stworzenie sztucznych braków i zwiększenie cen

Gospodarka  ›  Kryptowaluta

Czy rząd powinien klasyfikować kryptowaluty jako legalne formy płatności?

  ChatGPTNie, ale rząd powinien stworzyć oficjalną walutę cyfrową

Polityka wewnętrzna  ›  Limity czasowe

Czy powinny być ustanowione limity kadencji dla członków Sejmu?

  ChatGPTTak, ograniczenie kadencji zwiększy skuteczność i ograniczy korupcję

Wybory  ›  Limit wydatków na referendum

Czy powinny obowiązywać limity wydatków na referenda?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Zdecentralizowane finanse

Czy technologia naszego systemu finansowego powinna przejść na zdecentralizowany protokół, który nie jest własnością ani nie jest kontrolowana przez żadną korporację, podobnie jak Internet?

  ChatGPTTak, ale wolałbym, aby protokół został stworzony i zabezpieczony przez agencję rządową zamiast zdecentralizowanego protokołu

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

  ChatGPTTak, limit powinien zostać zmniejszony do 20%

środowisko  ›  Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Czy rząd powinien zbudować sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

  ChatGPTNie, zamiast tego zapewniaj dotacje prywatnym firmom, które konkurują o zbudowanie najlepszej sieci

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

  ChatGPTTak, ale dopiero po odbyciu ich wyroków lub na warunkowym zwolnieniu/wyroku w zawieszeniu

Przestępczość  ›  Zdemilitaryzuj policję

Czy policji powinno się zezwalać na używanie sprzętu wojskowego?

  ChatGPTTak

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

  ChatGPTTak, ale muszą na co dzień wykonywać prace społeczne

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Czy imigranci w Polsce powinni mieć prawo do posiadania podwójnego obywatelstwa?

  ChatGPTNie

Wybory  ›  Partia polityczna Dotacje

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

  ChatGPTNie, fundusze powinny pochodzić z ich członków

Przestępczość  ›  Obrona policji

Czy fundusze dla lokalnych wydziałów policji należy przekierować na programy społeczne i lokalne?

  ChatGPTNie, zwiększ finansowanie i szkolenia dla wydziałów policji w społecznościach o wyższym wskaźniku przestępczości

Gospodarka  ›  Zakaz dopłaty

Czy rząd powinien zakazać dopłat do biletów na koncerty, rachunków za kablówkę, usług bankowych, rezerwacji hoteli i innych zakupów?

  ChatGPTNie, zamiast tego rząd powinien skupić się na zapobieganiu monopolom i kartelom

Mieszkaniowy  ›  Obozowiska bezdomnych

Czy osoby bezdomne, które odmówiły dostępnego schronienia lub mieszkania, powinny mieć możliwość spania lub biwakowania na terenie publicznym?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

  ChatGPTTak, jeśli firma obiecuje stworzyć nowe miejsca pracy, zatrudniając lokalnych mieszkańców

Gospodarka  ›  Własność państwowa

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji?

  ChatGPTTak, rząd powinien otrzymać kapitał własny na każdą pomoc finansową udzielaną przedsiębiorstwom

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

  ChatGPTTak, ale powinny być ściśle regulowane, aby zapobiec niegospodarności i korupcji

Społeczny  ›  Status prawny zamrożonych zarodków

Czy zamrożone zarodki należy uważać za dzieci?

  ChatGPTTak

Polityka zagraniczna  ›  Zawieszenie broni w Gazie

Czy popierasz rząd wzywający do trwałego zawieszenia broni w Gazie?

  ChatGPTNie

Społeczny  ›  Nikab

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

  ChatGPTNie

Edukacja  ›  Programy wymiany studenckiej

Czy popierasz zwiększenie budżetu UE na programy wymiany studenckiej, takie jak Erasmus+?

  ChatGPTNie

Nauka  ›  Eksploracja kosmosu

Czy UE powinna zainwestować więcej w swoje programy eksploracji kosmosu i satelitarne?

  ChatGPTNie

Technologia  ›  Prywatność danych

Czy rząd powinien wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy?

  ChatGPTTak

Mieszkaniowy  ›  Budynki mieszkalne o dużej gęstości

Czy rząd powinien zachęcać do budowy budynków mieszkalnych o dużej gęstości zabudowy?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Etyka sprzedaży broni

Czy powinny zostać wprowadzone ograniczenia w rządowej sprzedaży broni krajom oskarżonym o łamanie praw człowieka?

  ChatGPTNie, mogłoby to uniemożliwić naszym sojusznikom obronę przed naszymi wspólnymi wrogami

Imigracja  ›  Dzieci imigrantów

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Arabia Saudyjska i Iran

Czy rząd powinien poprzeć rozmowy pokojowe między Arabią Saudyjską a Iranem?

  ChatGPTNie, nie powinniśmy angażować się w zagraniczne konflikty

Polityka zagraniczna  ›  Etyka walki ze sztuczną inteligencją

Czy wojsko powinno używać broni sterowanej sztuczną inteligencją?

  ChatGPTTak

Technologia  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien nakazać dużym firmom technologicznym udostępnienie swoich algorytmów regulatorom?

  ChatGPTTak

Technologia  ›  kryptowaluty

Czy rząd powinien wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące korzystania z kryptowalut?

  ChatGPTNie, obywatele powinni mieć prawo chronić swoje oszczędności przed lekkomyślną polityką fiskalną lub ujarzmieniem.

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

  ChatGPTTak, ale nie w wysoko zaludnionych rejonach.

środowisko  ›  Emisje cieplarniane

Czy UE powinna obniżyć emisje gazów cieplarnianych do netto zera do 2050 roku?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Rozwiązanie dwóch państw dla Izraela i Palestyny

Czy popierasz dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Federalizm UE

Czy UE powinna podjąć kroki w kierunku bardziej federalnej struktury, podobnej do Stanów Zjednoczonych Ameryki?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Wspólny system azylowy

Czy UE powinna ustanowić wspólny system azylowy z zharmonizowanymi procedurami i wspólnymi obowiązkami między państwami członkowskimi?

  ChatGPTNie

Przestępczość  ›  Integracja systemu prawnego UE

Czy UE powinna zmierzać w kierunku bardziej zintegrowanego systemu prawno-ustrojowego z jednolitymi przepisami cywilnymi i karnymi we wszystkich państwach członkowskich?

  ChatGPTNie

Imigracja  ›  Wolność ruchu

Czy UE powinna ograniczyć swobodę przemieszczania się w celu lepszego kontrolowania imigracji i bezpieczeństwa?

  ChatGPTTak

Gospodarka  ›  Unia rynków kapitałowych UE

Czy UE powinna stworzyć unię rynków kapitałowych?

  ChatGPTNie

Gospodarka  ›  Zasady handlu w Chinach

Czy UE powinna nałożyć surowe zasady handlowe na Chiny w celu ochrony swojej gospodarki?

  ChatGPTTak

środowisko  ›  Prawa do połowów

Czy UE powinna nałożyć bardziej restrykcyjne ograniczenia na kwoty połowowe w celu ochrony ekosystemów morskich?

  ChatGPTNie

środowisko  ›  Unia Energetyczna UE

Czy UE powinna stworzyć unię energetyczną?

  ChatGPTNie

Polityka wewnętrzna  ›  Prawo do naprawy

Czy UE powinna wprowadzić uniwersalne prawo do naprawy dla wszystkich urządzeń elektronicznych sprzedawanych w swoich państwach członkowskich?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Prawa człowieka

Czy UE powinna zająć bardziej aktywne stanowisko w konfliktach zagranicznych, gdzie zgłaszane są naruszenia praw człowieka?

  ChatGPTNie

Polityka zagraniczna  ›  Konflikt izraelsko-palestyński

Której stronie konfliktu izraelsko-palestyńskiego bardziej sympatyzujesz?

  ChatGPTIzrael

English Polski