Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Nie, potrzeba więcej badań, aby ocenić długookresowe skutki szczelinowania.”

W réponse do: Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

Omów to stanowisko...

English Polski