Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Tak, każdy powinien otrzymywać dochód umożliwiający zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym dotyczących jedzenia i mieszkania”

W réponse do: Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

Omów to stanowisko...

Nie
English Polski