Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Nie, ale drastycznie podnoszone są podatki i taryfy importowe dla firm outsourcingowych”

W réponse do: Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

Omów to stanowisko...

English Polski