Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Nie, członkowie zarządu powinni być najlepiej wykwalifikowanymi, niezależnie od płci”

W réponse do: Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

Omów to stanowisko...

Nie
English Polski