Spróbuj quiz polityczny
+

Polityka People’s Party [political party]’s sprawie deporting criminal immigrants

Kandydaci

Tematy

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

  Baza wsparcia PartyTak

People’s Party [political party]’s odpowiedź opiera się na następujących danych:

Oficjalna odpowiedź

Ta strona nie odpowiedziała jeszcze na naszą prośbę o odpowiedź na to pytanie. Pomóż nam szybciej to zrobić, mówiąc im, aby odpowiedzieli na quiz iSideWith.

Zapis głosowania

Obecnie badamy wyniki głosowania tej partii w tej sprawie. Zaproponuj link do swoich wyników głosowania.

Wpływ donorów

Obecnie badamy dane finansowe kampanii na temat darowizn, które mogłyby wpłynąć na stanowisko tej partii w tej sprawie. Zaproponuj link do datków na ich kampanie.

Oświadczenia publiczne

Obecnie badamy przemówienia kampanii i publiczne oświadczenia tej partii na ten temat. Zaproponuj nam link do ich oferty.

Zaktualizowano 12hrs temu

Baza wsparcia Party

Stronnictwo Ludowe Wyborcy Odpowiedź: Tak

Znaczenie: Więcej Ważne

Odniesienie: Analiza odpowiedzi od 724 wyborców identyfikujących się jako People’s Party [political party] .

Widzisz jakieś błędy? Zaproponuj poprawki do stanowiska tej drużyny tutaj


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki People’s Party [political party]’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

English Polski