Spróbuj quiz polityczny

4 Odpowiedzi

 @9KRJCCMPrawo i Sprawiedliwość z 32 odebrano…3mos3MO

religia jest ostoją tradycji prawdy moralne które przekazuje powinny być przekazywane kolejnym pokolebią

 @9KP77SSz 30 odebrano…3mos3MO

Aby krótko powiedzieć: Dziesięć przykazać Bożych (Dekalog) jest najbardziej uniwersalnym kodeksem życia Człowieka. Gdyby ludzie uczciwie go przestrzegali, to życie byłoby lepsze. Fakt tego, że każdy będzie musiał zapłacić za swoje złe uczynki, dla człowieka wierzącego jest inspiracją do lepszego życia. Religia jest bardzo ważna w edukacji. Wyrzucenie jej i przekaz: "róbta co chceta" działa deprawująco i skutkuje życiem bez żadnych ograniczeń etycznych i moralnych.

 @9KD3BWFKonfederacjaz 32 odebrano…3mos3MO

Religia powinna być dla chętnych, nie powinno się zmuszać dzieci do uczenia się danej wiary lecz można je nakierować w jakimś kierunki.

English Polski