Spróbuj quiz polityczny

6 Odpowiedzi

 @9L76NYG odebrano…4mos4MO

Trzeba być otwartym na nowe poglądy, przekonania i ogólnie zmiany, ponieważ bardzo często mogą być nowym lepszym jutrem dla kraju.

 @9HSSYL2odebrano…7mos7MO

Powinno się pamiętać o tradycjach ale nie można być zaślepionym świeckimi ideałami ponieważ świat cały czas idzie do przodu

English Polski