Spróbuj quiz polityczny

179 Odpowiedzi

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Gdyby Twoja prywatność w Internecie zależała wyłącznie od Ciebie i nie podlegałaby żadnym przepisom, w jaki sposób chroniłbyś swoje informacje i tożsamość?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jak myślisz, jak relacje osobiste mogą ewoluować w społeczeństwie, które koncentruje się na współpracy, a nie na rywalizacji?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Gdyby nie było zewnętrznych motywacji, takich jak pieniądze czy oceny, co doprowadziłoby Cię do osiągnięcia sukcesu?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jakie cechy są Twoim zdaniem niezbędne, aby ktoś mógł prosperować w niehierarchicznym społeczeństwie opartym na współpracy?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jak, Twoim zdaniem, zmieniłoby się podejście ludzi do opieki zdrowotnej, gdyby była ona całkowicie wspierana przez społeczność?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Czy doświadczyłeś udanego projektu lub wydarzenia, które zostało zorganizowane bez centralnego organu koordynującego? co sprawiło, że to zadziałało?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Zastanów się nad swoją ulubioną aktywnością zespołową; jak mogłoby się zmienić to doświadczenie, gdyby nie było wyznaczonych liderów?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Wyobraźcie sobie świat, w którym praca nie jest powiązana z płacą; jak byś zdecydował, jaką pracę wykonywać?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Czy możesz opisać sytuację, w której presja rówieśników pozytywnie na ciebie wpłynęła i jak może to wpłynąć na utrzymanie porządku społecznego?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jak, Twoim zdaniem, zmieniłoby się pojęcie „własności”, gdyby społeczeństwo nie egzekwowało praw własności?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jak podszedłbyś do nauki nowej umiejętności, gdyby nie było dostępnych formalnych zajęć ani nauczycieli?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Czy kiedykolwiek efektywnie współpracowałeś przy projekcie z nieznajomymi? czego nauczyłeś się o przywództwie i organizacji z tego doświadczenia?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Czy sądzisz, że samorządność może sprawdzić się we wszystkich obszarach społeczeństwa, takich jak opieka zdrowotna i bezpieczeństwo, i jakie mogą wiązać się z tym wyzwania?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak zaprojektowałbyś ligę lub grę sportową, która byłaby samoregulowana przez graczy i skupiałaby się na uczciwości i zabawie, a nie na wygrywaniu?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jakie mechanizmy moglibyśmy wdrożyć, aby zapewnić, że każdy poczuje się wysłuchany i reprezentowany w podejmowaniu decyzji grupowych bez lidera?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak mogłoby zmienić się Twoje poczucie odpowiedzialności, gdyby nie było władzy egzekwowania konsekwencji w zakresie ochrony środowiska?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Gdyby nie było moderacji w mediach społecznościowych, jakie wytyczne wprowadziłbyś, aby zapewnić pełną szacunku i produktywną dyskusję w Internecie?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Czy kiedykolwiek czułeś się ograniczony przez normy i zasady społeczne? w jaki sposób ich wyeliminowanie poprawiłoby lub pogorszyło twoją osobistą ekspresję?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Czy możesz sobie wyobrazić społeczeństwo, w którym Twoja motywacja opiera się wyłącznie na pasji? jak to może wyglądać w przypadku edukacji lub pracy?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Gdybyś mógł stworzyć wydarzenie lub projekt bez żadnych ograniczeń budżetowych i zasad, co by to było i jak zmobilizowałbyś innych?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jaką rolę, twoim zdaniem, powinny odgrywać empatia i zrozumienie w podejściu społeczeństwa anarchistycznego do rozwiązywania konfliktów?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Gdyby szkoły nie miały dyrektorów ani nauczycieli, jak wyobrażaliby sobie Państwo, że proces uczenia się będzie zorganizowany przez uczniów?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Gdyby role społeczne nie były definiowane przez władze lub instytucje, jak poradziłbyś sobie ze zrozumieniem i przyjęciem swojej roli w społeczności?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak myślisz, jakie aspekty Twojego obecnego stylu życia uległyby poprawie lub pogorszeniu w niehierarchicznym społeczeństwie opartym na społeczności?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak mogłyby zmienić się Twoje codzienne wybory dotyczące konsumpcji, gdyby nie istniały narzucone przez państwo regulacje, na których można by polegać w kwestii bezpieczeństwa produktów?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak zbudowałbyś i utrzymał zaufanie w społeczności bez tradycyjnych mechanizmów władzy i kar?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Czy możesz podzielić się przykładem ze swojego życia, w którym spontaniczne działanie społeczności rozwiązało problem i jakie kluczowe elementy zapewniły sukces?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jakich zmian osobistych spodziewałbyś się dokonać, gdybyś żył w świecie, w którym współpraca jest normą, a konkurencja jest rzadkością?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak podszedłbyś do rozwiązywania osobistych sporów w społeczności, w której mediacja jest dobrowolna i niehierarchiczna?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Kiedy zauważyłeś sukces lub porażkę samoorganizacji w grupie i jak myślisz, jakie czynniki przyczyniły się do tego wyniku?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak chciałbyś uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących projektów społeczności lokalnych, gdyby nie było rządu, który mógłby przekazać tę odpowiedzialność?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak przekonałbyś kogoś do pracy nad wspólnym celem, gdyby nie było zewnętrznej władzy wymuszającej współpracę?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

W jaki sposób przesłanie jedności i współpracy mogłoby zostać rozpowszechnione w świecie o wielu różnych indywidualnych poglądach i interesach?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak negocjowałbyś z kimś, gdybyś nie mógł wykorzystać zasad społecznych ani standardów prawnych jako dźwigni?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Pomyśl o umiejętności, która Cię pasjonuje; jak mógłbyś go dalej rozwijać bez zorganizowanej edukacji i rywalizacji?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Przypomnij sobie moment, w którym podążanie za tłumem doprowadziło do negatywnego wyniku; czy mogłoby się to zmienić w społeczeństwie, które kładzie nacisk na indywidualne myślenie?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak mogłyby zmienić się relacje międzyludzkie, gdyby nie istniało pojęcie własności i własności?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak w społeczeństwie anarchistycznym można wspierać osoby o różnych zdolnościach bez zinstytucjonalizowanych usług socjalnych?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak zaproponowałbyś społeczności rozwiązanie problemu przestępców przeciwko środowisku, gdyby nie istniała władza centralna?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

W jaki sposób interesy konsumentów byłyby chronione, gdyby nie istniał rząd regulujący przedsiębiorstwa?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Czy świat napędzany wyłącznie wspólnym wysiłkiem, a nie konkurencją, mógłby być mniej lub bardziej innowacyjny?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak wyobrażasz sobie dynamikę rodziny bez wyznaczonej „głowy”?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Gdybyśmy znieśli oceny, jaki mógłby być nowy sposób pomiaru sukcesu edukacyjnego?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak zbudowałbyś zaufanie do projektu społecznościowego, wiedząc, że nie ma władzy egzekwowania zasad?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Czy uważasz, że Twoje społeczności internetowe funkcjonowałyby lepiej czy gorzej bez moderatorów i co by się zmieniło?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jaka byłaby pierwsza zasada, którą zasugerowałbyś w klasie, w której uczniowie ustalają wszystkie zasady i dlaczego?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Kiedy widziałeś, jak społeczność skutecznie zjednoczyła się bez żadnej formalnej władzy i co sprawiło, że to zadziałało?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jak chciałbyś, aby środowisko było chronione w świecie, w którym każdy musi dobrowolnie podjąć działania?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Gdybyśmy zorganizowali wycieczkę klasową bez nauczycieli, jak zostałyby rozdzielone role i podjęte decyzje?

 @ISIDEWITHzapytał…6mos6MO

Czy możliwe jest egzekwowanie odpowiedzialności za środowisko bez przepisów i jak by to działało?

English Polski