Spróbuj quiz polityczny

243 Odpowiedzi

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Czy zgodziłbyś się na zmianę stylu życia, gdyby oznaczała ona, że każdy człowiek miałby dostęp do zdrowej żywności i czystego środowiska?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jak wyobrażasz sobie rolę technologii w gospodarce napędzanej przez społeczność?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jakimi rodzajami projektów społecznych byłbyś pasjonatem, gdyby zasoby były przydzielane na podstawie głosów publicznych?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jak sobie wyobrażasz, jak presja rówieśnicza może ewoluować w systemie edukacyjnym kształtowanym na zasadzie współpracy, a nie rywalizacji?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Gdyby możliwości nie były ograniczone możliwościami finansowymi, jak wpłynęłoby to na Twoje marzenia i plany?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jaki wpływ na Twoje codzienne wybory może mieć świadomość, że społeczeństwo wspiera Twoje podstawowe potrzeby?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Czy powszechność bardziej równego społeczeństwa może wpłynąć na Twój pogląd na znaczenie tradycji i norm kulturowych?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Czy usunięcie obciążeń finansowych związanych z opieką zdrowotną miałoby wpływ na Twoje planowanie życia i poziom stresu?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jak ewoluowałyby wasze relacje, gdyby status społeczno-ekonomiczny nie był czynnikiem w tworzeniu powiązań?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jak wyobrażasz sobie wyzwania związane ze zmianą wymarzonej pracy w kontekście, w którym zysk nie jest czynnikiem napędowym?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jaki wpływ miałoby na Twoje codzienne decyzje, gdyby dla wszystkich istniała społeczna siatka bezpieczeństwa?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

W jaki sposób sztuka i ekspresja twórcza mogą rozkwitać w społeczeństwie, które w równym stopniu wspiera wszystkie formy talentów?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

W jaki sposób podejście do zarządzania zasobami oparte na społeczności może zmienić sposób, w jaki traktujesz otaczające cię środowisko?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak zmieniłyby się Twoje priorytety życiowe, gdyby większy nacisk położono na zrównoważony rozwój środowiska i równość?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jaka jest Twoja wizja sprawiedliwego społeczeństwa i jaki ma to wpływ na Twój obecny styl życia i wybory?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Czy nadal chciałbyś przewodzić lub wprowadzać innowacje, gdyby wiązało się to z mniej wymiernymi nagrodami?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak mogłaby zmienić się jakość relacji w Twoim życiu, gdyby złagodzono presję finansową?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Gdyby sukces zawodowy nie był powiązany z dochodami, gdzie znalazłbyś osobiste spełnienie i sukces?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

W jaki sposób dostępność uniwersalnego dochodu podstawowego wpłynie na Twoje wybory dotyczące studiów lub kariery?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Czy Twoje przyjaźnie mogłyby się zmienić, gdyby podróżowanie i poznawanie nowych kultur było bardziej dostępne dla wszystkich?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

W jaki sposób przedsięwzięcia przedsiębiorcze mogą prosperować w kulturze, która w równym stopniu wspiera wszystkie formy działalności gospodarczej?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak mogłyby wyglądać inne Twoje relacje, gdyby rówieśnicy nie byli pod presją stresu finansowego?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak mogłoby zmienić się Twoje dążenie do doskonałości akademickiej, gdyby przyjęcie na uniwersytet nie było konkurencyjne ze względu na koszty?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jeśli wybory zawodowe nie opierałyby się na potencjale dochodowym, w jakim zawodzie widzisz siebie prosperującym?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jakie hobby lub umiejętności rozwinąłbyś, gdyby zarabianie pieniędzy nie było twoją główną troską?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

W jaki sposób posiadanie gwarantowanego dochodu wpłynęłoby na Twoją chęć współpracy i dzielenia się pomysłami?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Czy uniwersalne usługi podstawowe mogą sprawić, że zamiast tradycyjnej pracy zajmiesz się sprawą, która Cię pasjonuje?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak wyobrażasz sobie przyszłość sztuki w społeczeństwie, w którym przetrwanie twórców nie jest uzależnione od sprzedaży?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Czy społeczeństwo może prosperować dzięki współwłasności zasobów i jaka byłaby w tym Twoja rola?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Gdybyś miał szansę wdrożyć jedną politykę społeczną, która odzwierciedla Twoje wartości, co by to było i dlaczego?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak podszedłbyś do wyboru kogo wybrać, gdyby polityka polityków skupiała się na równej dystrybucji zasobów?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Czy czułbyś się mniej lub bardziej zobowiązany do dążenia do osiągnięć, gdyby nie wiązało się to z korzyściami finansowymi?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Czy możesz wyobrazić sobie świat, w którym współczucie jest równie ważne jak rywalizacja? Jak by to wyglądało?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak mogłyby zmienić się Twoje plany na przyszłość, gdybyś wiedział, że zawsze będziesz mieć bezpieczeństwo finansowe?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Czy eliminacja barier finansowych w edukacji zainspiruje Cię do nauki czegoś poza swoją strefą komfortu?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Gdyby Twoje ulubione hobby mogło stać się Twoją karierą w społeczeństwie, które jednakowo ceni wszystkie rodzaje pracy, czy kontynuowałbyś je?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak byś się czuł, gdyby publiczne decyzje dotyczące podziału majątku były podejmowane większością głosów społeczności?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak zdefiniowałbyś „sukces” w świecie, w którym zagwarantowane są podstawowe potrzeby każdego człowieka?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Gdyby każdy miał zapewnioną płacę wystarczającą na utrzymanie, czy zmieniłoby się Twoje podejście do wyboru ścieżki kariery i w jaki sposób?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak zrównoważyłbyś wagę pomiędzy swoimi osobistymi osiągnięciami a wkładem w społeczeństwo skupione na społeczności?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Gdyby społeczeństwo przedkładało dobro wszystkich nad bogactwo nielicznych, jak twoim zdaniem wpłynęłoby to na twoje przyszłe plany rodzinne?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jak mogłyby ewoluować przyjaźnie i relacje, gdyby status finansowy nie był czynnikiem definiującym społeczeństwo?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jakie wartości, Twoim zdaniem, powinny leżeć u podstaw społeczeństwa, które przedkłada dobro publiczne nad korzyści indywidualne?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jakim pasjom i hobby mógłbyś poświęcić więcej czasu, gdyby praca przede wszystkim po to, by przetrwać, nie była koniecznością?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Czy uważasz, że każdy ma prawo do wygodnego życia, czy też na komfort należy zapracować i dlaczego?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jak wpłynęłoby na Twoją motywację do nauki i osiągania doskonałych wyników w szkole, gdyby każdemu zapewniono prawo do wyższego wykształcenia?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jaką rolę Twoim zdaniem współczucie i empatia powinny odgrywać w kształtowaniu polityki gospodarczej?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

W jaki sposób przyczyniłbyś się do rozwoju społeczeństwa, w którym odwdzięczanie się jest tak samo ważne jak osobisty sukces?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Co sądzisz o pomyśle przepracowania mniejszej liczby godzin za niższą płacę, jeśli oznaczałoby to lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym dla całego społeczeństwa?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Gdyby podstawowe potrzeby wszystkich były zapewnione, jakie marzenia lub projekty realizowałbyś, a których w innym przypadku byś nie wziął pod uwagę?

English Polski