Spróbuj quiz polityczny

218 Odpowiedzi

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

W jaki sposób wolności indywidualne mogą prowadzić do zbiorowego postępu w społeczeństwie?

 @9JLNL9YNiezależnyodebrano…4mos4MO

Liberalizm nie prowadzi do postępu społeczeństwa z uwagi na poszerzanie prawa i kompetencji obywateli a to prowadzi do nieporządku wewnętrznego i konfliktów.

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

W jaki sposób doświadczenie wolontariatu lub pracy społecznej wpłynęło na Twoje spojrzenie na dobro zbiorowe w porównaniu z prawami jednostki?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

W jaki sposób dzisiejsza młodzież może na nowo zdefiniować pojęcie wolności dla przyszłych pokoleń?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

W jaki sposób jednostki mogą przyczynić się do powstania postępowego społeczeństwa, które broni sprawiedliwości społecznej?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jakie obowiązki wiążą się Twoim zdaniem z prawem do wolności słowa?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Czy odczułeś osobisty wpływ zmian w prawie lub polityce społecznej mających na celu zwiększenie równości?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Czy możesz podzielić się przykładem, w którym wysłuchanie kogoś o innym punkcie widzenia zmieniło twoją perspektywę?

 @ISIDEWITHzapytał…2mos2MO

Jak możemy stworzyć społeczeństwo, w którym każdy czuje, że ma równe szanse na osiągnięcie sukcesu?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jaki jest jeden ze sposobów, w jaki możesz wywrzeć pozytywny wpływ na wolności osób w Twojej społeczności?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jaka jest norma społeczna z innej kultury dotycząca wolności, którą chciałbyś przyjąć w swojej własnej kulturze?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak myślisz, w jaki sposób przyszłe technologie mogą podważyć nasze poglądy na temat prywatności i wolności?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak zachowałbyś się w sytuacji, w której wolność wyboru Twojego przyjaciela kolidowałaby z Twoimi własnymi przekonaniami?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jaka jest osobista zasada, według której żyjesz, która jest przykładem Twojej wiary w wolność?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jaki wpływ na Twoją wolność osobistą mają osoby sprawujące władzę (takie jak nauczyciele czy szefowie)?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Kiedy myślisz o „wolności”, co jako pierwsze przychodzi Ci na myśl i dlaczego?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Dlaczego dwie osoby o podobnym pochodzeniu mogą mieć bardzo odmienne poglądy na temat znaczenia wolności?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

W jaki sposób obecny stan wolności jednostki może wpłynąć na Twoje przyszłe wybory zawodowe?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak zrównoważyłbyś wolność słowa z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się szkodliwej dezinformacji?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak myślisz, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś miał więcej do powiedzenia w sprawie praw, które Cię dotyczą?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Czy tradycje rodzinne nauczyły Cię czegoś cennego na temat wolności i praw?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak zmienia się pojęcie „wolności”, gdy weźmiemy pod uwagę działania online i życie cyfrowe?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jaką zasadę lub prawo zmieniłbyś, aby zwiększyć wolność osobistą na swoim obszarze?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś mógł podróżować gdziekolwiek bez ograniczeń?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Jakie to uczucie, gdy ktoś inny dokonuje za Ciebie wyborów bez Twojego udziału?

 @ISIDEWITHzapytał…3mos3MO

Kiedy czułeś się najbardziej swobodnie, aby wyrazić, kim jesteś?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

W jaki sposób wydarzenie lub książka z prawdziwego świata ukształtowały Twoje przemyślenia na temat znaczenia wolności we współczesnym społeczeństwie?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak sobie wyobrażasz, że przyszłe społeczeństwa poradzą sobie z równowagą między prawami jednostki a obowiązkami wspólnotowymi?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

W jaki sposób różne pochodzenie religijne lub kulturowe wpływają na indywidualne poglądy na temat wolności osobistych?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jaką wolność osobistą cenisz najbardziej i dlaczego jest ona dla Ciebie tak ważna?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Czy w czasach tak swobodnego dostępu do informacji można nadal zachować prywatność?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak myślisz, w jaki sposób poczucie wolności przyczynia się do kreatywności i innowacyjności?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jaki przykład z historii ilustruje wpływ przyjęcia lub odrzucenia zasad liberalnych?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak pogodzić pragnienie wolności osobistej z potrzebą ochrony środowiska?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jaki jest jeden palący problem społeczny, który Twoim zdaniem można rozwiązać dzięki większej wolności i dlaczego?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Jak myślisz, jaki wpływ ma technologia na naszą autonomię i prywatność?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Kiedy poczułeś się upoważniony do dokonania zmiany dzięki swobodom, które posiadasz?

 @ISIDEWITHzapytał…4mos4MO

Czy kiedykolwiek musiałeś wybierać między osobistym przekonaniem a standardem społeczności i jak sobie z tym poradziłeś?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jak wyjaśniłbyś znaczenie wolności słowa komuś, kto jej nie ceni?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

W jaki sposób praktykujesz poszanowanie wolności innych w codziennych interakcjach?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

W jaki sposób środowisko, w którym dorastamy, kształtuje nasze poglądy na temat wolności i praw osobistych?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Czy kiedykolwiek musiałeś ponownie rozważyć swoje przekonania lub stanowisko w jakiejś sprawie ze względu na jej wpływ na wolności innych?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jak ważne jest, aby podczas nawiązywania nowych przyjaźni lub znajomości podzielali Twoje poglądy na temat wolności osobistych?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jak myślisz, jaki jest najskuteczniejszy sposób zrównoważenia zdrowia publicznego i wolności jednostki w oparciu o ostatnie wydarzenia na świecie?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Czy wolności osobiste wpłynęły na Twój wybór hobby lub zainteresowań i jeśli tak, to w jaki sposób?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

W jaki sposób, Twoim zdaniem, edukacja kształtuje rozumienie przez człowieka własnych wolności?

 @ISIDEWITHzapytał…5mos5MO

Jak wolność wyrażania siebie w Internecie kształtuje Twoją tożsamość?

 @ISIDEWITHzapytał…6mos6MO

Czy sztuka i media mogą wpłynąć na nasze rozumienie wolności i czy jakieś dzieło zmieniło Twoje poglądy?

 @ISIDEWITHzapytał…6mos6MO

W scenariuszu, w którym bezpieczeństwo publiczne i wolności jednostki są sprzeczne, jak zdecydowałbyś, co ma pierwszeństwo?

Zaręczynowy

Historyczna aktywność użytkowników korzystających z tych answer .

Ładowanie danych...

Ładowanie wykresu... 

Demographics

Wczytuję tematy polityczne użytkowników, którzy zaangażowali się w tę dyskusję

Ładowanie danych...

English Polski