Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

Wyniki from Kukiz'15

Ostatnio odpowiedział 3 miesiące temu

Wyniki ankiety na temat Żywność genetycznie modyfikowana dla Kukiz'15

Tak

462 głosów

22%

Nie

1,593 głosów

78%

Dystrybucja odpowiedzi przedłożonych przez Kukiza’15.

3 Tak odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują liczbę głosów przedstawione przez odwiedzających od Mar 17, 2014 , Dla użytkowników, którzy odpowiedzą na więcej niż jeden raz (tak wiemy), tylko ich ostatnia odpowiedź jest liczony w całkowitych wyników. Wszystkich procentowe mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej na temat żywności modyfikowanej genetycznie

Żywność modyfikowana genetycznie (GMO) to produkty wytworzone z organizmów, w których DNA wprowadzono określone zmiany z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej.  Zobacz ostatnie żywność modyfikowana genetycznie aktualności

Omów tą sprawę...