Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Krótki przewodnik po Poland political parties

Pełna lista political parties postawy polityczne

Civic Platform [political party]’s polityczne Civic Platform [political party]’s

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Jestem za obroną życia, ale można pozwolić w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub zagrożenia dla matki. Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Więcej Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Podnieść Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Spadek Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Wzrost Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Law and Justice [political party]’s polityczne Law and Justice [political party]’s

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Pro-life Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Mniej Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Podnieść Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Spadek Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Wzrost Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Democratic Left Alliance’s polityczne Democratic Left Alliance’s

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Pro-choice Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Więcej Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Podnieść Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Spadek Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Spadek Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Wzrost Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

People’s Party [political party]’s polityczne People’s Party [political party]’s

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Pro-choice Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Więcej Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Spadek Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

People’s Party [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

People’s Party [political party] wyborcy: Nie Source

Modern [political party]’s polityczne Modern [political party]’s

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Pro-choice Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Więcej Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Obniżyć Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Spadek Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Spadek Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Wzrost Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Kukiz’15’s polityczne Kukiz’15’s

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Pro-life Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Więcej Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Spadek Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Wzrost Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Union of European Democrats’ polityczne Union of European Democrats’

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Pro-choice Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Spadek Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Union of European Democrats nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Union of European Democrats wyborcy: Nie Source

Liberty’s polityczne Liberty’s

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Pro-life Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie