Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Krótki przewodnik po Poland political parties

Pełna lista political parties postawy polityczne

Law and Justice [political party]’s polityczne Law and Justice [political party]’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Pro-life Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Podnieść Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Pomoc Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Mniej Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Spadek Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Spadek Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Mniej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Nie Source

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Law and Justice [political party] wyborcy: Tak Source

Civic Platform [political party]’s polityczne Civic Platform [political party]’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Jestem za obroną życia, ale można pozwolić w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub zagrożenia dla matki. Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Podnieść Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Więcej Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Spadek Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Wzrost Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Więcej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Civic Platform [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Nie Source

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Civic Platform [political party] wyborcy: Tak Source

Modern [political party]’s polityczne Modern [political party]’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Podnieść Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Więcej Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Spadek Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Wzrost Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Więcej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Modern [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Nie Source

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Modern [political party] wyborcy: Tak Source

Democratic Left Alliance’s polityczne Democratic Left Alliance’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Podnieść Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Więcej Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Spadek Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Spadek Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Spadek Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Wzrost Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Mniej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Nie Source

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Democratic Left Alliance wyborcy: Tak Source

Kukiz’15’s polityczne Kukiz’15’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Pro-life Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Podnieść Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Więcej Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Spadek Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Wzrost Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Spadek Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Wzrost Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Mniej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Kukiz’15 nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Nie Source

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Kukiz’15 wyborcy: Tak Source

Poland Together’s polityczne Poland Together’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Poland Together’s odpowiedź: Możliwość wyboru, zapewnienie kontroli urodzeń, edukacji seksualnej i dostępności opieki społecznej pomogą zredukować liczbę aborcji Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Poland Together’s odpowiedź: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Poland Together’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Poland Together’s odpowiedź: Podnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Więcej Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Spadek Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Poland Together’s odpowiedź: Tak, i niższe podatki dla biednych Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Poland Together’s odpowiedź: Tak Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Wzrost Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Wzrost Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Mniej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Poland Together nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Nie Source

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Poland Together wyborcy: Tak Source

Liberty’s polityczne Liberty’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Pro-life Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Obniżyć Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Więcej Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Spadek Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie, każdy pracownik powinien być nagradzany zależnie od własnych osiągnięć Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Wzrost Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Liberty’s odpowiedź: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak, ale według mnie lepsza byłaby likwidacja Unii Europejskiej Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Liberty’s odpowiedź: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Spadek Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Wzrost Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Więcej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Liberty’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Liberty nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Liberty wyborcy: Nie Source

National Movement’s polityczne National Movement’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Pro-life Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

National Movement’s odpowiedź: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

National Movement’s odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Nie Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Mniej Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Nie Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Wzrost Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Spadek Source

kwestie polityki wewnętrznej

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

National Movement wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

National Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?