Spróbuj quiz polityczny
+

Polityka Kukiz’15’s sprawie muslim immigrants

Kandydaci

Tematy

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

  Baza wsparcia PartyTak

Kukiz’15’s odpowiedź opiera się na następujących danych:

Oficjalna odpowiedź

Ta strona nie odpowiedziała jeszcze na naszą prośbę o odpowiedź na to pytanie. Pomóż nam szybciej to zrobić, mówiąc im, aby odpowiedzieli na quiz iSideWith.

Zapis głosowania

Obecnie badamy wyniki głosowania tej partii w tej sprawie. Zaproponuj link do swoich wyników głosowania.

Wpływ donorów

Obecnie badamy dane finansowe kampanii na temat darowizn, które mogłyby wpłynąć na stanowisko tej partii w tej sprawie. Zaproponuj link do datków na ich kampanie.

Oświadczenia publiczne

Obecnie badamy przemówienia kampanii i publiczne oświadczenia tej partii na ten temat. Zaproponuj nam link do ich oferty.

Zaktualizowano 3 godziny temu

Baza wsparcia Party

Kukiz’15 Partia Wyborcy Odpowiedź: Tak

Znaczenie: Trochę Ważne

Odniesienie: Analiza odpowiedzi od 312 wyborców identyfikujących się jako Kukiz’15 .

Widzisz jakieś błędy? Zaproponuj poprawki do stanowiska tej drużyny tutaj


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Kukiz’15’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

English Polski