Spróbuj quiz polityczny

5 Odpowiedzi

 @ISIDEWITHzapytał…2 tyg2W

Jeśli krajowi zarzuca się posiadanie liderów "nazistowskich", jaki wpływ ma to Twoim zdaniem na jego obywateli i ich postrzeganie rządu?

 @ISIDEWITHzapytał…2 tyg2W

Jakie uczucia budzi w Tobie pomysł zerwania więzi handlowych z krajem jako formy protestu w kontekście stosunków międzynarodowych?

English Polski